Opinie

Terugbetaling van nieuwe, innovatieve geneesmiddelen: dé inzet van de speerpunten voor een vernieuwd geneesmiddelenbeleid

België loopt achter inzake terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen in vergelijking met vele Europese landen die een vergelijkbare levensstandaard en gezondheidszorgsysteem hebben als wij. Volgens de laatste EFPIA WAIT-indicator is slechts 54% van de nieuwe geneesmiddelen in België terugbetaald tegen 92% in Duitsland, 70% in Nederland of 66% in Frankrijk. Recent zijn er nog voorbeelden geweest waarbij België één van de laatste landen was in Europa om een geneesmiddel terug te betalen. 

Waarom zijn octrooien zo belangrijk voor innovatie?

De biofarmaceutische industrie is bij uitstek een innovatieve sector. De doorbraken op vlak van de geneesmiddelen die ze ontwikkelt, zijn van levensbelang voor vele patiënten. Alleen al in België investeerden deze bedrijven vorig jaar ruim 5 miljard euro aan onderzoek en ontwikkeling. 

Meer zuurstof nodig voor het geneesmiddelenbudget

Het budget voor gezondheidszorg wordt in principe automatisch verhoogd met de inflatie. Op die manier worden de galopperende kosten en loonstijgingen doorgerekend in het RIZIV-budget, zonder dat deze hoger dan begrootte uitgaven als een overschrijding worden aangerekend. Dat is ook logisch. Daarom is het des te opmerkelijker dat deze redenering niet wordt doorgetrokken naar de geneesmiddelenbegroting. 

Beleid dat innovatie ondersteunt, werpt vruchten af

België trekt al langer de kaart van innovatie. Als land gekenmerkt door een hoge fiscale en parafiscale druk is het zinvol lasten op een gerichte manier te verlichten om risicovolle innovatie-investeringen te kunnen behouden en verder aan te trekken. Zo’n beleid maakt het mogelijk dat activiteiten die een hoge toegevoegde waarde en veel werkgelegenheid creëren tot bloei kunnen komen. De farmasector investeert bovendien in een belangrijk domein dat de gezondheid van de bevolking ten goede komt. 

De Europese farmaceutische strategie: kansen en bedreigingen

De Europese Commissie werkt aan een nieuwe farmaceutische strategie voor Europa. Twee doelstellingen staan daarbij voorop. Ten eerste de concurrentiepositie van Europa bewaken om een sterke, innovatieve farmaceutische industrie te behouden en zelfs te versterken en zo een aantrekkelijke investeringsplaats te zijn voor onderzoek en ontwikkeling. Ten tweede ervoor zorgen dat de farmaceutische innovaties zo veel mogelijk burgers en patiënten in Europa ten goede komen. Ook voor België is dat een aandachtspunt. Een vergelijkend onderzoek toont aan dat slechts zowat de helft van de nieuwe behandelingen die worden goedgekeurd door het Europees geneesmiddelen agentschap terugbetaald worden in ons land. 

Samenwerking tussen gezondheidssector en geneesmiddelenindustrie is essentieel

Tijdens het O&O-proces, maar ook later wanneer een geneesmiddel op de markt komt, werken farmaceutische bedrijven nauw samen met artsen en de gezondheidssector. De innovatieve farmaceutische bedrijven investeerden de afgelopen jaren voor bijna 200 miljoen euro per jaar in samenwerkingen met de Belgische medische gemeenschap (universiteiten, ziekenhuizen, zorgverstrekkers, …) en patiëntenverenigingen in België. 70% van deze investeringen hebben betrekking op wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk klinische studies. Een goede samenwerking tussen industrie en de zorgverstrekkers en patiëntenverenigingen leidt tot medische vooruitgang in het belang van de patiënt.

Waarom een Pact met de overheid zo belangrijk is voor de geneesmiddelenindustrie

Het federale regeerakkoord van 30 september 2020 kondigde een nieuw Pact met de geneesmiddelenindustrie aan: ”...een innovatieve sector die wij in België willen behouden en nog versterken. Naast innovatie, toegankelijkheid, tekorten en deontologie, moet het pact eveneens budgettaire verantwoordelijkheid van de sector beogen opdat de patiënt hier maximaal de vruchten van kan plukken. We maken van België een echte ‘health and biotech valley’ waarin R&D, klinische proeven en productie in ons land worden gestimuleerd.” 

Door de COVID-19- crisis hebben de besprekingen enigszins vertraging opgelopen. Maar nu de pandemie lijkt te evolueren naar een endemie, onder meer dankzij de zeer geslaagde vaccinatiecampagne, is het moment gekomen om de dialoog opnieuw aan te vatten.

Patiënten die lijden aan zeldzame aandoeningen zouden sneller moeten kunnen behandeld worden met nieuwe weesgeneesmiddelen

In 2014 was België een van de 20 Europese landen die een nationaal plan voor zeldzame ziekten ontwikkelden. Ons land ging zelfs verder dan de Europese stimuleringsmaatregelen, door extra stimuleringsmaatregelen in zijn plan op te nemen.

Laat het bestaande terugbetalingssysteem geen rem zetten op de toegang tot cel- en gentherapieën voor de patiënt

De nieuwste generatie geneesmiddelen, zogenaamde cel-, gen- of weefseltherapieën, betekenen een enorme doorbraak in de geneeskunde. Ze richten zich vaak op ernstige of zeldzame ziekten en kunnen in staat zijn de ziekte wezenlijk in te dijken of zelfs te genezen.

Standpunt pharma.be m.b.t. ziekenhuishervorming

Op 28 januari jl heeft minister Vandenbroucke een zeer ambitieuze hervorming aangekondigd van de hospitaalsector, voor een deel voortbouwend op hervormingen die reeds door de vorige regering waren gestart.

De hervorming heeft in eerste instantie betrekking op het aanbod van zorg in de ziekenhuizen, gebruik makend van de netwerken gevormd onder de vorige regering. Uitgangspunt is het verzekeren van de nabijheid van zorg voor de patiënten, maar tegelijk ook het concentreren van zorg - en met name van gespecialiseerde zorg - om de kwaliteit te garanderen en de kostenefficiëntie te verbeteren. Tijdens deze legislatuur zullen meerdere voorbereidende stappen gezet worden om dan in 2025 over te gaan tot een herziening van het aanbod.

Niet elke nieuwe molecule wordt een medicijn maar de farmasector geeft niet op

Dankzij doorbraken in de geneeskunde werd de afgelopen decennia enorme vooruitgang geboekt in niet alleen een langer leven, maar ook een kwaliteitsvoller leven. Betere, innovatieve geneesmiddelen hebben daar een belangrijke rol bij gespeeld. Maar spijtig genoeg is het werk nog niet af.

Genoeg bespaard op innovatieve geneesmiddelen

De regering De Croo moet op zoek naar voldoende besparingen om de Belgische begroting voor 2022 opnieuw op koers te brengen. Voor de gezondheidsuitgaven voorziet het regeerakkoord evenwel dat de uitgaven deze legislatuur jaarlijks reëel met 2,5% mogen groeien. Onder meer door de ouder wordende bevolking en de nieuwe noden op het vlak van gezondheidszorg is dat begrijpelijk. Vaak wordt verwezen naar nieuwe innovatieve geneesmiddelen die verantwoordelijk zouden zijn voor een sterke groei van de kosten voor geneeskundige verzorging.

Octrooien zijn niet de hinderpaal voor de massale uitrol van vaccins, integendeel

De COVID-pandemie is spijtig genoeg nog niet overwonnen ondanks zware inspanningen van de bevolking en de doortastende vaccinatiecampagne in ons land. Dit nieuwe virus laat zich blijkbaar niet bedwingen door een eenmalige vaccinatiecampagne. Boostervaccins zijn nodig, ook bredere bevolkingsgroepen (kinderen) moeten worden beschermd en in sommige delen van de wereld staat de vaccinatiecampagne nog in de kinderschoenen, waardoor de pandemie moeilijk te stoppen valt. Experten zijn het erover eens dat zonder de snelle ontwikkeling van de vaccins tegen COVID, het menselijk leed nog veel erger zou zijn geweest.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!