Laat het bestaande terugbetalingssysteem geen rem zetten op de toegang tot cel- en gentherapieën voor de patiënt

Nieuws
Newsletter
Maatschappelijke impact
Onderzoek en ontwikkeling
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid
Terugbetaling

De nieuwste generatie geneesmiddelen, zogenaamde cel-, gen- of weefseltherapieën, betekenen een enorme doorbraak in de geneeskunde. Ze richten zich vaak op ernstige of zeldzame ziekten en kunnen in staat zijn de ziekte wezenlijk in te dijken of zelfs te genezen. Maar door de typische kenmerken ervan, zoals een hoge, weliswaar eenmalige kost, en de ex ante onzekerheid over aantoonbare klinische resultaten, botsen zij op de limieten van de bestaande systemen voor terugbetaling.  

pharma.be is zich bewust van deze uitdagingen. Daarom werken we aan een witboek met denkpistes om de bestaande procedures aan te passen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van geavanceerde therapieën.  

Eind 2021 hebben reeds 14 ATMP’s een markt vergunning gekregen van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), maar daarvan zijn er slechts vijf momenteel terugbetaald in België. Het EMA verwacht de volgende vijf jaren 10 tot 20 nieuwe aanvragen per jaar, en er lopen wereldwijd duizenden klinische studies, waarvan de helft voor kankerbehandelingen.  

Het is dus vijf voor twaalf om werk te maken van een modernisering van de bestaande procedures om Belgische patiënten niet nodeloos langzaam of helemaal geen toegang te verschaffen tot deze beloftevolle behandelingen. pharma.be stelt een versnelde toegang voor in combinatie met uitkomst-gebaseerde overeenkomsten voor de terugbetaling en gespreide betalingen om een piek in de uitgaven te vermijden.  

Zo vermijden we dat er een “wachtkamer” ontstaat van patiënten om toegang te krijgen voor de voor hen mogelijks levensreddende medicijnen. Door de mogelijkheid om de terugbetaling te koppelen aan de resultaten van de behandeling, neemt het bedrijf bovendien een deel van het risico in verband met de klinische onzekerheden op zich.  

Caroline_ven_extérieur

"pharma.be zal op basis van haar witboek de komende maanden een intense dialoog starten met relevante stakeholders en met hen bouwen aan hervormingen zodat de bestaande systemen en procedures geen belemmering hoeven te betekenen om patiënten toegang te geven tot de nieuwe generatie ATMP’s."

Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!