Algemene factureringsvoorwaarden

Sector

De huidige betalingsvoorwaarden van de facturen zijn van toepassing bij gebrek aan tegenstrijdige overeenkomst tussen de twee contracterende partijen (de klant en pharma.be).

De facturen zijn onderworpen aan BTW en moeten binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald worden op het rekeningnummer vermeldt op de factuur. Zodra de betalingstermijn is verstreken, wordt de betaling als te laat beschouwd.

Voor elk bedrag dat niet binnen de vermelde termijnen is betaald, wordt wettelijke rente in rekening gebracht.

Indien u meer informatie wenst over de factuur kunt u contact opnemen met onze finance manager: 

De facturen worden per e-mail verzonden na akkoord van de klant. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van een goed (up-to-date) e-mailadres waarnaar elektronische facturen kunnen worden gestuurd. De klant is verantwoordelijk voor het niet verzenden van een factuur die verschuldigd is ten gevolge van een wijziging van het e-mailadres.

Elke betwisting van een factuur moet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur per e-mail naar finance@pharma.be worden gestuurd, waarbij de datum en het factuurnummer in de e-mail moeten worden vermeld, bij gebreke waarvan de gegevens op de factuur worden beschouwd als goedgekeurd door de klant.

Elke annulering van de aankoop moet schriftelijk gebeuren, en is geldig onder voorbehoud van ons akkoord.

Het Belgisch recht is van toepassing, alle geschillen met betrekking tot deze factuur zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Brussel.

De Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming (GDPR) worden nageleefd.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!