Precisiegeneesmiddelen - laten wij deze afspraak met de toekomst niet missen

Nieuws
Newsletter
Informatie
Sector
Onderzoek en ontwikkeling

Wat is een precisiegeneesmiddel?

Met een precisiegeneesmiddel wordt de behandeling van patiënten op hun individuele kenmerken en behoeften afgestemd. Het doel is om de juiste behandeling op het juiste moment aan de juiste patiënt te geven. Het testen van patiëntkenmerken, biomerkers genoemd, stelt artsen in staat om patiënten te identificeren die het meeste baat hebben bij een precisiegeneesmiddel. Deze biomerkers zijn objectieve biologische kenmerken die genetisch of chemisch kunnen worden gemeten. Het meten van biomerkers gebeurt met behulp van moderne diagnostische instrumenten.

Precision Medicine
Bron: EFPIA

Hoe werkt een biomerker test?

Een biomerker test analyseert specifieke kenmerken in het lichaam van de patiënt (bij voorbeeld in het bloed of in het tumorweefsel), om te bepalen of het precisiegeneesmiddel geschikt is voor de patiënt en of het de gewenste therapeutische effecten zal hebben.

Het gebruik van biomerker testen verhoogt de kans op succesvolle behandelingen aanzienlijk en vermindert de kans op ongewenste bijwerkingen. Door de patiënt een geneesmiddel te geven dat specifiek is ontworpen om zijn of haar unieke biologische kenmerken en ziekteprofiel aan te pakken, kan precisiegeneeskunde de kans op succesvolle behandelingen vergroten en de gezondheidsresultaten van patiënten verbeteren.

Er wordt steeds meer kennis over biomerkers opgedaan wat het breder testen stimuleert, waardoor nauwkeurige beslissingen over behandelingen en monitoring mogelijk worden.

In welke therapeutische domeinen worden precisiegeneesmiddelen toegepast?

Precisiegeneesmiddelen maken al meer dan een kwart uit van de nieuwe goedgekeurde geneesmiddelen. De precisiegeneeskunde is een steunpilaar geworden in de gezondheidszorg voor verschillende ziekten, in het bijzonder voor de behandeling van oncologische en genetische ziektenmaar ook infectieziekten, cardiovasculaire aandoeningen en diabetes De diagnose van diabetes type 1 is gebaseerd op glucosemetingen namelijk de nuchtere glucose, glucose tolerantietest (enkel voor zwangerschapsdiabetes of wetenschappelijke doeleinden) of HbA1C bepaling. De laatste test is echter niet terugbetaald bij personen zonder diabetes. . De geneesmiddelen die op basis daarvan worden ontwikkeld zijn  nauwkeuriger, effectiever en veiliger dan traditionele behandelingen, waardoor patiënten betere gezondheidsresultaten kunnen behalen en een betere kwaliteit van leven kunnen ervaren. . 

We verwachten in de toekomst nog grote doorbraken in precisiegeneeskunde dankzij voortdurende ontwikkeling en onderzoek. Het volledige potentieel is nog niet ontgonnen.

Waarom zijn precisiegeneesmiddelen belangrijk?

Precisiegeneeskunde stelt de patiënt centraal.

Bij het toepassen van precisiegeneesmiddelen en biomerker testen, wordt geen kostbare tijd voor de patiënt aan ineffectieve behandelingen verloren.

Dit resulteert in lagere totale kosten voor de gezondheidszorg en artsen kunnen beter geïnformeerde beslissingen voor de juiste behandeling nemen. Dit is positief voor het vertrouwen van de patiënten in hun behandeling. Het blijven meten van de effecten van de behandelingen in de dagelijkse praktijk zal ervoor zorgen dat we per patiënt de meest optimale (kosteneffectieve) therapie zullen kunnen inzetten en zo een veerkrachtig gezondheidszorgstelsel kunnen creëren dat ziektes efficiënt en duurzaam kan voorkomen, diagnosticeren en behandelen.

Door alle relevante reële gezondheidsgegevens (resultaten van diagnostische tests, toegediende therapieën en behandelingsresultaten) in een gecentraliseerd platform te verzamelen, kan bovendien de gezondheid van patiënten worden verbeterd door betere behandelingsbeslissingen te nemen voor huidige en toekomstige patiënten. Tijdens de COVID-19 pandemie bijvoorbeeld hebben wetenschappers nieuwe biomerkers en geavanceerde diagnosetechnologieën ontwikkeld, die tot grotere voordelen op het gebied van de volksgezondheid in België heeft geleid, zowel voor de individuele patiënt als voor onze samenleving in zijn geheel.

Hoever staat de implementatie van precisiegeneesmiddelen in België?

In België hadden we een goede voorsprong met de invoering van de  gelijktijdige terugbetaling van de “companion diagnostics” en de doelgerichte therapieën [1]. Het toepassingsgebied van deze procedure is momenteel echter beperkt tot precisiegeneesmiddelen met een gekoppelde moleculair-biologische test. Precisiegeneesmiddelen die een ander type test vereisen (bij voorbeeld een immunohistochemische test) vallen niet onder deze regeling.

Bovendien worden bij nieuwe precisiegeneesmiddelen nieuwe diagnostische tests ontwikkeld die nog niet onder deze vergoedingsprocedure vallen, wat de toegang van patiënten tot deze nieuwe innovatieve behandelingen kan vertragen. Daarom is het van cruciaal belang dat de vergoedingsprocedure regelmatig wordt bijgewerkt, zodat Belgische patiënten zo snel mogelijk van deze nieuwe behandelingen kunnen profiteren.

 

Marjan Willaert
Marjan Willaert
Policy Advisor – Market Access

[1] Onder het zogenaamde Hoofdstuk VIII/ Art. 33 ter van de lijst van vergoedbare geneesmiddelen

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!