Biofarma in België

De Belgische biofarmaceutische sector. Een verhaal van duurzame groei en impact

De biofarmaceutische industrie bewees in de voorbije Covid periode haar kracht en flexibiliteit. Ook in het licht van het na-Covid effect bevestigt de sector opnieuw zijn positie als sterkhouder van de Belgische economie. We constateren dat zowel de toegevoegde waarde, werkgelegenheid als investeringen het jongste jaar verder stijgen, meer dan de verwerkende nijverheid als geheel. Op het gebied van uitvoer neemt de sector bijna 15 % van de totale Belgische export voor zijn rekening. Dat is een vertienvoudiging over de afgelopen 25 jaar! Deze prestaties zijn uitstekend, zeker wanneer we ze vergelijken met andere belangrijke sectoren.

Algemene vergadering pharma.be: De impact van de biofarmaceutische sector in België

Op haar algemene vergadering van 13 december 2023 stelde pharma.be haar laatste Report to Society voor. Het was een gelegenheid om de balans op te maken van de aanzienlijke impact van de biofarmaceutische industrie in België, en ook om na te denken over de manier waarop ons gezondheidszorgsysteem moet worden geoptimaliseerd om tegemoet te komen aan de behoeften van de patiënten.

België riskeert verlies van honderden miljoenen aan investeringen in biofarmaceutisch onderzoek & ontwikkeling

pharma.be waarschuwt dat de hervorming van Europese farmaceutische wetgeving een negatieve impact zal hebben op de competitiviteit van de biofarmaceutische sector in Europa ten opzichte van de rest van de wereld, en zeker ook op België.

De nieuwste studie van Europese sectorfederatie Efpia, die vandaag wordt gepubliceerd, toont nu aan dat meerdere Europese landen door de hervorming getroffen zullen worden, waaronder in het bijzonder Duitsland en België.

De Belgische biofarmaceutische sector: onbetwiste Europese leider

pharma.be publiceerde in november 2023 haar nieuwe brochure die de belangrijke rol illustreert die de Belgische biofarmaceutische sector speelt in Europa.

De footprint van deze zeer innovatieve sector geeft België een leidende positie in onderzoek en ontwikkeling, productie en export. Hoewel ons land slechts 2,6 % van de EU-bevolking telt, is de biofarmaceutische industrie goed voor 7,8 % van de werkgelegenheid, 18,7 % van de export en 19,3 % van de R&D-investeringen in Europa. Hiermee staat de sector respectievelijk op de derde, tweede en eerste plaats in Europa.

België Health & Biotech Valley vandaag én morgen

België is koploper in Europa in de biofarmaceutische sector. Diverse landen benijden onze positie en komen met initiatieven waardoor de concurrentiepositie van ons land onder druk staat.

Om de toekomst en onze competitiviteit te verzekeren lanceerde de federale regering in 2021 haar ambitieuze biofarmastrategie. In de uitvoering ervan bundelen de federale overheid, de academische wereld, bedrijven en de belangrijkste sectorfederaties, waaronder pharma.be, hun krachten.

Belgische biofarma blijft belangrijke groeimotor voor onze economie. Succes van vandaag is geen garantie voor de toekomst.

De farmacijfers 2022 tonen eens te meer aan dat de biofarmaceutische sector volop in ontwikkeling blijft. Dit is echter geen garantie voor de toekomst. De concurrentie met andere landen is groot, Europa moet actie ondernemen om haar positie internationaal te versterken en de zoektocht naar talent blijft een uitdaging. In eigen land dreigt daarnaast de invoering van restricties die de toegang voor patiënten tot nieuwe therapieën moeilijker maken.

België, land van innovatieve geneesmiddelen en vaccins (én van bier en chocolade …)

Het Belgische (bio)farmaceutische ecosysteem is van groot belang. Niet alleen voor Belgische patiënten en de Belgische economie, maar ook op Europees en zelfs op wereldniveau. België is duidelijk een internationale hub voor de export van (bio)farmaceutische producten en vervult zo ook een rol op het gebied van de wereldwijde volksgezondheid. België is niet altijd een wereldspeler geweest. Hoe heeft dit zich historisch ontwikkeld, wat waren de trends hierin? Hoe lang heeft België erover gedaan om deze unieke positie op te bouwen? En hoe doet België het ten opzichte van de rest van Europa, Japan, China en de Verenigde Staten?

pharma.be pleit mee voor een ambitieus STEM-beleid, extra opleiding en het aantrekken van meer internationaal talent

De jobgroei in de Belgische biofarmasector kent al jaren een sterk stijgende trend. Sinds 2015 zijn er zowat 8000 jobs bijgekomen, goed voor een stijging van de sectorale tewerkstelling met 23 % tot meer dan 40 000 jobs. Een studie uitgevoerd door Deloitte voor het Observatorium voor de Farmaceutische Industrie (OFI), voorspelt de komende jaren een verdere toename met bijkomend minstens 1500 directe jobs per jaar. 1500 extra jobs per jaar: hoe krijgen we die ingevuld?

Internationale Vrouwendag Gendergelijkheid in innovatieve farmasector

Op 8 maart staan jaarlijks vrouwen van over de hele wereld centraal en vieren we wat vrouwen al hebben bereikt, maar strijden we ook nog steeds voor gelijkwaardigheid. pharma.be publiceert haar meest recente cijfers en die bevestigen dat gendergelijkheid een feit is in de Belgische innovatieve farmasector. Ook in de Raad van Bestuur is er een mooie genderbalans.

De zoektocht naar talent

Door de enorme complexiteit heeft de sector heel diverse profielen nodig, van personen actief in Onderzoek & Ontwikkeling en klinische proeven, over productie en logistiek, tot marketing en distributie. Maar expertise alleen is niet langer voldoende voor een job in de farmaceutische industrie, waar multidisciplinair werken de nieuwe norm is. Daar worden jonge mensen tijdens hun opleiding niet altijd voldoende op voorbereid. 

België nog steeds in Europese farma koppeloton

De nieuwste cijfers uit de brochure "De Belgische biofarmaceutische sector, een koploper in het Europese biofarmaceutische landschap vol concurrentie”, illustreren de belangrijke rol van de Belgische biofarmaceutische sector in Europa.

Dit werd nog maar eens duidelijk tijdens de Covid-19 pandemie, toen de Belgische biofarmaceutische sector een sleutelrol speelde. In elk essentieel aspect van de biofarmaceutische waardeketen, van O&O en klinische proeven tot productie, logistiek en export, heeft België een sterke positie.

Politieke akkoorden tussen de Minister van Sociale Zaken en pharma.be

Al meer dan 20 jaar worden er politieke akkoorden gesloten tussen de Minister van Sociale Zaken en pharma.be. Dit illustreert het belang van pharma.be als vertegenwoordiger van de innovatieve geneesmiddelenindustrie voor de Belgische beleidsmakers.

Het unieke Belgische ecosysteem in het internationale biofarmaceutische landschap

België heeft heel wat troeven die er voor zorgen dat het een zeer belangrijke positie inneemt in de biofarmaceutische sector op wereldvlak.

banner fact & figures

Farmacijfers

De "Pharma Figures 2021" geven een overzicht van de economische voetafdruk van de sector. De cijfers tonen eens te meer aan dat de biofarmaceutische sector volop in ontwikkeling blijft. Dit is echter geen garantie voor de toekomst: de internationale concurrentie is bijzonder sterk, terwijl er tegelijk heel wat uitdagingen zijn zoals de voortdurende zoektocht naar nieuwe medewerkers, hoge risicovolle investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en de lange weg van een geneesmiddel tot bij de patiënt. 

People

Een positieve impact op de economie (Report to Society)

De unieke Belgische biopharma valley heeft spelers van wereldniveau en is toonaangevend in de ontwikkeling van revolutionaire geneesmiddelen en vaccins. Naast meerwaarde voor patiënten, de zorgsector en de maatschappij, zorgt onze sterke biofarmaceutische sector ook voor een directe economische return en zelfs voor een positieve impact op de overheidsfinanciën.

Zo zijn er op het vlak van tewerkstelling maar liefst 130.000 jobs aan de biofarmaceutische industrie gelinkt (directe, indirecte en afgeleide tewerkstelling).

"Successen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst" - Een perspectief op de farmasector 2021

De Pharma Figures 2021 laten weer mooie resultaten zien voor de biofarmasector in België. De hoge productiviteit in combinatie met een sterke werkgelegenheidsgroei laat een economische voetafdruk na waar veel landen jaloers op zijn. De ons omringende landen kondigen dan ook aanzienlijke investeringen aan om de eigen biofarmasector te stimuleren. Gelukkig is ook de Belgische regering zich bewust van het economische en maatschappelijke belang van de sector. 

Pharma figures 2021 - De Belgische biofarma blijft volop in ontwikkeling

De cijfers van 2021 tonen eens te meer aan dat de biofarmaceutische sector volop in ontwikkeling blijft. Dit is echter geen garantie voor de toekomst: de internationale concurrentie is bijzonder sterk, terwijl er tegelijk heel wat uitdagingen zijn zoals de voortdurende zoektocht naar nieuwe medewerkers, hoge risicovolle investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en de lange weg van een geneesmiddel tot bij de patiënt. 

istock-researchers

Farma naar record aantal octrooiaanvragen

In 2021 ontving het European Patent Office (EPO) een record aantal octrooiaanvragen. Ook België doet het goed met een groei van 3,3%, tot 2.485 octrooiaanvragen. Dit is iets meer dan het gemiddelde van de EU27 landen (+2,7%), maar lager dan het totaal aantal aanvragen (+4,5%). Binnen de EU27 staat België hiermee op een 7de plaats, op wereldvlak op een 13de plaats.

women-health

Met 51% vrouwen is de genderdiversiteit een feit in de biofarmasector

Vrouwen in de farmaceutische sector werken op elk niveau van de organisatie, van managementfuncties tot patiëntenondersteuning, en van Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) tot de logistieke afdelingen. Vooral O&O weet de meeste vrouwen aan te trekken: 63% van de onderzoekers in de farmaceutische sector is vrouwelijk.

Raadpleeg het persbericht van 7 maart 2022: Gendergelijkheid in Belgische farmasector. Vrouwen spelen sleutelrol

pharma.be stelt een vooruitziend en voorspelbaar budgettair kader voor

De geneesmiddelenuitgaven zijn onder controle en het overgrote deel van de terugbetaalbare geneesmiddelen zijn heel goedkoop. Een te beperkte begrotingsruimte voor geneesmiddelen brengt de beschikbaarheid ervan voor de patiënten in België evenwel in gevaar. pharma.be stelt daarom voor de komende jaren een budgetgroei van 5% per jaar voor.

Aandeel klinische proeven op het gebied van weesziekten in België in 2020

Eind 2021 waren er in Europa 215 weesgeneesmiddelen geregistreerd bij het EMA. In 2020 was 20% van de klinische studies die in België worden uitgevoerd, gewijd aan weesziekten.

België spendeert minder aan geneesmiddelen dan andere landen

De uitgaven voor geneesmiddelen in België zijn bij de laagste van alle OESO-landen volgens de recentste OESO-gegevens: slechts 11,1% van de totale gezondheidszorguitgaven. Bovendien neemt dit aandeel volgens diezelfde OESO-gegevens stelselmatig af de laatste jaren: van 12,8% in 2012 is dit gekrompen tot 11,1% in 2019 (recentste OESO-cijfer voor België). De uitgaven voor andere zorg stijgen dus sneller dan de uitgaven voor geneesmiddelen. 

Archief 2021 - Facts & Figures

Overzicht van de gepubliceerde artikels m.b.t. Facts & Figures in 2021

Archief 2020 - Facts & Figures

Overzicht van de gepubliceerde artikels m.b.t. Facts & Figures in 2020

Archief 2015-2019 - Facts & Figures

Raadpleeg de informatie die tussen 2015 en 2019 m.b.t. Facts & Figures werd gepubliceerd.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!