Expertise

Vergunning voor het in de handel brengen (VHB)

Een Vergunning voor het in de Handel Brengen (VHB) is een noodzakelijke voorwaarde om een geneesmiddel op de Belgische markt te brengen en de eventuele terugbetaling te kunnen aanvragen

Terugbetaling van geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen komen in aanmerking voor terugbetaling door het Riziv (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 

Gezondheidssysteem in België

Geneesmiddelen en de geneesmiddelenindustrie zijn een belangrijke schakel in het gezondheidszorglandschap. pharma.be neemt hierdoor haar verantwoordelijkheid op en stelt haar expertise ter beschikking om in constructieve samenwerking met de andere actoren het Belgisch gezondheidszorgsysteem toekomstklaar te maken.

Klinische proeven

België is een koploper op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen. Dit is een niet te verwaarlozen troef, want de talrijke studies die in ons land worden uitgevoerd, zijn synoniem met hoop voor de patiënten die eraan deelnemen, en die vervolgens de mogelijkheid hebben om gratis toegang te krijgen tot de meest recente behandelingen.

Moeder-en-kind-2

Compassionate use en medical need programs

Dit maakt het mogelijk om een geneesmiddel dat nog niet beschikbaar is voor patiënten omdat de procedure voor een vergunning van de gezondheidsautoriteiten nog lopende is, toch al in te zetten voor die patiënten die aan een chronische of ernstige ziekte lijden en die niet kunnen worden behandeld met een geneesmiddel dat beschikbaar is op de markt.

Kindje-bij-de-dokter

Zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen

Volgens een Europese definitie wordt een ziekte als zeldzaam beschouwd wanneer ze minder dan een persoon op 2.000 treft.

Biologische geneesmiddelen

Biologische geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die één of meerdere werkzame bestanddelen bevatten die gemaakt zijn van levende organismen. Daarom zijn biologische geneesmiddelen veel complexer.

ATMPs

ATMP staat voor Advanced Therapeutic Medicinal Products. Deze groep geneesmiddelen bestaat uit gen-, cel- en weefseltherapieën en vormt de nieuwste generatie geneesmiddelen. Door hun unieke eigenschappen zullen zij een grote impact hebben op de behandeling van patiënten in de toekomst.

Intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien en aanvullende beschermingscertificaten (ABCs), verlenen de houders ervan een exclusief en tijdelijk recht om hun uitvinding op een beperkt grondgebied te exploiteren.

Kankerplan

Ongeveer één op de drie mannen en één op de vier vrouwen krijgt kanker vóór hun 75e verjaardag. Kanker is een grote bedreiging voor onze samenleving.

Geneesmiddelen

Farmacovigilantie

Elk geneesmiddel op de markt wordt uitgebreid getest voor zijn doeltreffendheid en zijn veiligheid alvorens een vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel wordt toegekend. Het is echter mogelijk dat bepaalde (zeldzame) bijwerkingen pas vastgesteld worden wanneer het geneesmiddel reeds in de handel is, en door een grote populatie gebruikt wordt.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!