Expertise

Vergunning voor het in de handel brengen (VHB)

Een Vergunning voor het in de Handel Brengen (VHB) is een noodzakelijke voorwaarde om een geneesmiddel op de Belgische markt te brengen en de eventuele terugbetaling te kunnen aanvragen

Terugbetaling van geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen komen in aanmerking voor terugbetaling door het Riziv (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering)

 

Gezondheidssysteem in België

Geneesmiddelen en de geneesmiddelenindustrie zijn een belangrijke schakel in het gezondheidszorglandschap. pharma.be neemt hierdoor haar verantwoordelijkheid op en stelt haar expertise ter beschikking om in constructieve samenwerking met de andere actoren het Belgisch gezondheidszorgsysteem toekomstklaar te maken.

pills and money

Geneesmiddelenbudget en -uitgaven

Wens je meer te weten te komen over de totstandkoming van het geneesmiddelenbudget en wat het aandeel ervan is in de uitgaven van de overheid?

Klinische proeven

België is een koploper op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen. Dit is een niet te verwaarlozen troef, want de talrijke studies die in ons land worden uitgevoerd, zijn synoniem met hoop voor de patiënten die eraan deelnemen, en die vervolgens de mogelijkheid hebben om gratis toegang te krijgen tot de meest recente behandelingen.

Compassionate use en medical need programs

Dit maakt het mogelijk om een geneesmiddel dat nog niet beschikbaar is voor patiënten omdat de procedure voor een vergunning van de gezondheidsautoriteiten nog lopende is, toch al in te zetten voor die patiënten die aan een chronische of ernstige ziekte lijden en die niet kunnen worden behandeld met een geneesmiddel dat beschikbaar is op de markt.

Data en digitalisering

In een wereld die elke dag meer digitaal wordt, zijn de onderwerpen gegevens en gezondheidstechnologie veel besproken in de zakenwereld en behandeld door de media. Voor onze sector is het belang van gezondheidsgegevens enorm, maar gezien de gevoeligheid van dit soort gegevens moet hier zorgvuldig mee worden omgegaan.

Zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen

Volgens een Europese definitie wordt een ziekte als zeldzaam beschouwd wanneer ze minder dan een persoon op 2.000 treft.

Biologische geneesmiddelen

Biologische geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die één of meerdere werkzame bestanddelen bevatten die gemaakt zijn van levende organismen. Daarom zijn biologische geneesmiddelen veel complexer.

Precisiegeneesmiddelen

Precisiegeneeskunde betekent een radicale verschuiving in de aanpak van de behandeling van patiënten. Hierbij worden precisiegeneesmiddelen en biomerker testen gebruikt om de juiste patiënt op het juiste moment de juiste behandeling te geven. Sciensano voert momenteel een toekomstverkenning uit naar de implementatie van precisiegeneeskunde in België waaraan pharma.be als belangrijke stakeholder deelneemt. Voor de patiënten in ons land is het verder investeren en uitbouwen van het ecosysteem inzake precisiegeneeskunde cruciaal om te kunnen genieten van alle voordelen die deze snelle innovatie met zich meebrengt en waarin onze sector de laatste jaren enorm investeert.

Combination Therapies

Combinatietherapie

Het gelijktijdig toedienen van afzonderlijke geneesmiddelen als combinatietherapie blijkt aanzienlijke voordelen voor patiënten te bieden. Deze bevinding werd bevestigd door wetenschappelijk onderzoek vanuit universiteiten, ziekenhuizen en gezondheidszorgbedrijven. Dit is een trend die in de (nabije) toekomst nog zal toenemen.

Om een verbeterde toegang tot deze innovatieve combinatietherapieën te verzekeren in België is een samenwerking nodig tussen alle betrokken partijen.

ATMPs

ATMP staat voor Advanced Therapeutic Medicinal Products. Deze groep geneesmiddelen bestaat uit gen-, cel- en weefseltherapieën en vormt de nieuwste generatie geneesmiddelen. Door hun unieke eigenschappen zullen zij een grote impact hebben op de behandeling van patiënten in de toekomst.

Intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien en aanvullende beschermingscertificaten (ABCs), verlenen de houders ervan een exclusief en tijdelijk recht om hun uitvinding op een beperkt grondgebied te exploiteren.

Kankerplan

Ongeveer één op de drie mannen en één op de vier vrouwen krijgt kanker vóór hun 75e verjaardag. Kanker is een grote bedreiging voor onze samenleving.

Pandemiebestrijding

De COVID-19 crisis die Europa en de wereld in haar greep houdt, stelt ook het netwerk van gezondheidszorg in ons land voor een nooit geziene uitdaging.

Farmacovigilantie

Elk geneesmiddel op de markt wordt uitgebreid getest voor zijn doeltreffendheid en zijn veiligheid alvorens een vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel wordt toegekend. Het is echter mogelijk dat bepaalde (zeldzame) bijwerkingen pas vastgesteld worden wanneer het geneesmiddel reeds in de handel is, en door een grote populatie gebruikt wordt.

Impact geneesmiddelen op patiënten en samenleving

Dankzij medische vooruitgang leven de Belgen langer en gezonder. Hun gemiddelde levensverwachting is nu 81,3 jaar. Omgekeerd is de vroegtijdige sterfte tussen 2001 en 2015 met 22% gedaald. Daar zijn vele redenen voor: een betere levensstijl, meer preventie, snellere opsporing, betrouwbaardere diagnostiek, betere chirurgie en meer doeltreffende geneesmiddelen.

animal-health

Dierenwelzijn

Dieren maken deel uit van onze samenleving. Of het nu gaat om een gezelschapsdier, een boerderijdier of een dier in de zoo. Allemaal hebben ze recht op een goede gezondheid. Maar dieren dragen ook bij tot een betere gezondheid voor de mens.

European-flags

European topics

Een overzicht van de Europese onderwerpen die voor de Belgische (bio)farmaceutische industrie van belang zijn.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!