Ethiek en Deontologie

Een ethische en transparante relatie met zorgverleners

Het duurt ongeveer tien jaar om een innovatief geneesmiddel te ontwikkelen. Tijdens dit onderzoeks- en ontwikkelingsproces werken farmaceutische bedrijven nauw samen met artsen en de wetenschappelijke gemeenschap. Deze interacties zijn niet alleen legitiem, maar ook noodzakelijk.

pharma.be Code voor deontologie

De Code voor deontologie van pharma.be bepaalt de eisen waaraan de sector moet voldoen. Het geeft concreet gestalte aan de verbintenis van ondernemingen tot zelfregulering en tot het op professionele, ethische en transparante wijze opereren.

Artikel 10 van de Wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964

Werkrelaties tussen farmaceutische bedrijven, beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en verenigingen van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg zijn van essentieel belang voor de therapeutische vooruitgang en voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg. Zij moeten echter worden uitgevoerd in het kader van nauwkeurige en restrictieve voorschriften.

Mdeon, een gemeenschappelijk deontologisch platform

Mdeon is een gemeenschappelijk deontologisch platform dat bestaat uit 29 verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, paramedici, ziekenhuistechnici, groothandelaars-distributeurs en producenten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Transparantie – betransparent.be en de Sunshine Act

De werkrelaties tussen farmaceutische bedrijven en gezondheidswerkers of -organisaties en patiëntenorganisaties zijn van essentieel belang voor de vooruitgang van het onderzoek en moeten transparant zijn voor het publiek om belangenconflicten te voorkomen.

Geneesmiddelen en reclame

Geneesmiddelen die door bedrijven worden geproduceerd en de wetenschappelijke informatie die zij aan artsen verstrekken, zijn belangrijke elementen van een hoogwaardige gezondheidszorg voor patiënten. Niettemin moet reclame voor geneesmiddelen aan strikte voorwaarden worden onderworpen en doeltreffend worden gecontroleerd.

Internationale codes voor deontologie

Ethiek en deontologie: een prioriteit op Belgisch, Europees en mondiaal niveau.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!