Ethiek en Deontologie

Farmaceutische bedrijven en patiëntenorganisaties ontmoeten elkaar

Patiëntenorganisaties en farmaceutische bedrijven werken steeds vaker samen. Voor de ondernemingen is dit een gelegenheid van onschatbare waarde om meer toegevoegde waarde te genereren door producten en diensten te ontwikkelen die werkelijk beantwoorden aan de behoeften van de patiënten. Vanuit het oogpunt van patiëntenorganisaties vormt de samenwerking met farmaceutische bedrijven een belangrijke ondersteuning bij de ontwikkeling van hun activiteiten en de mogelijkheid om meer betrokken te zijn bij de vormgeving van de gezondheidszorg in België.

Praktische gids over de wet op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik

pharma.be heeft samen met Knopspublishing het boek ‘Praktische gids over de wet op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik’ uitgebracht. Het boek wil bijdragen tot de uitwisseling van kennis over de wet van 25 maart 1964 door elk van de artikelen van die wet van een juridisch commentaar te voorzien. Het is bedoeld als een praktisch en allesomvattend instrument dat de lezer toelaat de kern van de Belgische regelgeving inzake geneesmiddelen te vatten.

beTransparent.be en de recent gepubliceerde Open pharma files

Dagelijks vinden er samenwerkingen plaats tussen bedrijven en zorgverstrekkers, zorginstellingen en patiëntenverenigingen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het delen van expertise, het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek of het sponsoren van medische opleidingen. Zo’n vormen van samenwerking zijn essentieel voor de medische vooruitgang en voor een betere zorgverlening aan patiënten. Ze mogen evenwel de onafhankelijkheid van zorgverstrekkers en -instellingen niet aantasten. Om deze onafhankelijkheid naar buiten toe uit te dragen, wordt de samenwerking openbaar gemaakt via www.betransparent.be

Een ethische en transparante relatie met zorgverleners

Het duurt ongeveer tien jaar om een innovatief geneesmiddel te ontwikkelen. Tijdens dit onderzoeks- en ontwikkelingsproces werken farmaceutische bedrijven nauw samen met artsen en de wetenschappelijke gemeenschap. Deze interacties zijn niet alleen legitiem, maar ook noodzakelijk.

Report to Society - De interacties tussen zorgverleners en de farmaceutische industrie zijn bijzonder goed door de wet geregeld

De farmaceutische industrie heeft een voortrekkersol gespeeld op ethisch vlak. Dat ethische aspect is belangrijk bij interacties omdat men altijd vertrekt vanuit kennisdeling, met als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek of het verbeteren van de behandeling van patiënten.

pharma.be Code voor deontologie

De Code voor deontologie van pharma.be bepaalt de eisen waaraan de sector moet voldoen. Het geeft concreet gestalte aan de verbintenis van ondernemingen tot zelfregulering en tot het op professionele, ethische en transparante wijze opereren.

Artikel 10 van de Wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964

Werkrelaties tussen farmaceutische bedrijven, beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en verenigingen van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg zijn van essentieel belang voor de therapeutische vooruitgang en voor de verbetering van de kwaliteit van de zorg. Zij moeten echter worden uitgevoerd in het kader van nauwkeurige en restrictieve voorschriften.

Mdeon, een gemeenschappelijk deontologisch platform

Mdeon is een gemeenschappelijk deontologisch platform dat bestaat uit 29 verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, paramedici, ziekenhuistechnici, groothandelaars-distributeurs en producenten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Transparantie – betransparent.be en de Sunshine Act

De werkrelaties tussen farmaceutische bedrijven en gezondheidswerkers of -organisaties en patiëntenorganisaties zijn van essentieel belang voor de vooruitgang van het onderzoek en moeten transparant zijn voor het publiek om belangenconflicten te voorkomen.

Geneesmiddelen en reclame

Geneesmiddelen die door bedrijven worden geproduceerd en de wetenschappelijke informatie die zij aan artsen verstrekken, zijn belangrijke elementen van een hoogwaardige gezondheidszorg voor patiënten. Niettemin moet reclame voor geneesmiddelen aan strikte voorwaarden worden onderworpen en doeltreffend worden gecontroleerd.

Internationale codes voor deontologie

Ethiek en deontologie: een prioriteit op Belgisch, Europees en mondiaal niveau.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!