Innovatieve geneesmiddelen: een investering in volksgezondheid

Newsletter
Standpunt
Sector

De Belgische innovatieve biofarma sector investeert dagelijks meer dan 15 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe behandelingen. De beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen is goed nieuws voor de patiënt, maar ook voor onze samenleving. De economische gevolgen van een gezondere, productievere bevolking zijn onmiskenbaar. Naast de verbetering van de levensduur en -kwaliteit voor de patiënten. Geneesmiddelen en vaccins zijn daarom geen kostenpost maar een investering.

Uit een recent rapport van de OESO blijkt dat het aandeel van de uitgaven voor gezondheidszorg in het BBP van de OESO-landen de komende twee decennia stelselmatig zal blijven toenemen, onder meer door vergrijzing, ook in België.

Wanneer een volgende regering moet besparen, is het goed eens te kijken waar de Belgische overheid relatief veel geld aan besteed in vergelijking met andere landen. De Belgische uitgaven voor gezondheid blijken vergelijkbaar met die van Duitsland, Frankrijk en Nederland, de landen die door de NBB zijn opgenomen in een benchmark oefening. Maar wanneer specifiek gekeken wordt naar de uitgavencategorie binnen de gezondheidsuitgaven waartoe ook de geneesmiddelen behoren (“medische producten, apparaten en toestellen”), dan blijken we daar minder aan uit te geven.

Dat we in België minder uitgeven aan geneesmiddelen wordt ook bevestigd door Eurostat gegevens in een bredere vergelijking van Europese landen. Gemiddeld geven Europese landen 14 % van de gezondheidszorguitgaven uit aan geneesmiddelen, België zit daar bijna 3 %-punten onder.

Ons land geeft dus minder uit aan geneesmiddelen dan andere Europese landen en dat heeft gevolgen. We stellen bijvoorbeeld vast dat de landen met het laagste aandeel geneesmiddelenuitgaven in de gezondheidszorguitgaven ook de landen zijn die het meeste kampen met geneesmiddelentekorten. Deze tekorten leiden potentieel tot problemen voor de betrokken patiënten. Lage uitgaven voor geneesmiddelen leiden tot minder budgettaire ruimte om geneesmiddelen op de markt te houden, maar ook om nieuwe innovatieve geneesmiddelen naar de Belgische patiënt te brengen. De lage uitgaven voor geneesmiddelen komen dus met een forse kost.

Binnenkort zal een nieuwe Europese coördinatie plaatsvinden voor de beoordeling van nieuwe geneesmiddelen, de zogenaamde Health Technology Assessment. Een goede integratie hiervan in België zal leiden tot betere en snellere toegang tot innovatieve technologieën. Door samenwerking met de verschillende belanghebbenden, waaronder het RIZIV, de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) samen met farmaceutische bedrijven, patiënten en clinici, kunnen we deze implementatie tot een succes maken en vermijden we dat hetzelfde geneesmiddel telkens afzonderlijke beoordelingen moet ondergaan in verschillende lidstaten. 

Samenwerking en dialoog zijn essentieel in de komende jaren. pharma.be heeft daarom ook het belang van een échte dialoog zeer prominent in haar Memorandum opgenomen. Hierin staan tien concrete punten waarvan wij denken dat ze o.a. zullen bijdragen tot een snelle en brede toegang tot innovatieve technologieën voor Belgische patiënten. Dat is in het belang van alle betrokken partijen. En we streven ernaar dat België van innovatie in de volksgezondheid een prioriteit zal maken.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!