Het partneraanbod van pharma.be

Om het contact en de interactie tussen leden en dienstverleners te bevorderen, bouwde pharma.be een modulair partneraanbod uit.

Naargelang de expertisegebieden waarin je als dienstverlener actief bent, kan je opteren voor verschillende partnerpakketten.
Deze pakketten geven je enerzijds toegang tot up-to-date informatie en anderzijds de mogelijkheid te interageren met farmaceutische bedrijven, zodat je samenwerkingsmogelijkheden kunt verkennen.

Op deze manier wenst pharma.be een actieve gemeenschap te creëren, de uitwisseling en netwerking te stimuleren tussen haar leden en partners, en zo het Belgische biofarmaceutische ecosysteem verder uit te bouwen.

Om in aanmerking te komen als partner van pharma.be dien je een "request for partnership" te sturen naar pharma.be

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.

Raadpleeg de brochure over het partneraanbod van pharma.be
Become a member

Geïnteresseerd om partner te worden?