Het partneraanbod van pharma.be

Om het contact en de interactie tussen leden en dienstverleners te bevorderen, bouwde pharma.be een modulair partneraanbod uit.

Naargelang de expertisegebieden waarin je als dienstverlener actief bent, kan je opteren voor verschillende partnerpakketten.

Deze pakketten geven je enerzijds toegang tot up-to-date informatie en anderzijds de mogelijkheid te interageren met farmaceutische bedrijven, zodat je samenwerkingsmogelijkheden kunt verkennen.

Op deze manier wenst pharma.be een actieve gemeenschap te creëren, de uitwisseling en netwerking te stimuleren tussen haar leden en partners, en zo het Belgische biofarmaceutische ecosysteem verder uit te bouwen.

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.

Meer weten over het partneraanbod van pharma.be

Find out more about pharma.be's partnership

Request for partnership

Om in aanmerking te komen als partner van pharma.be dien je een "request for partnership" te sturen naar partner@pharma.be

Become a member

Geïnteresseerd om partner te worden?