De Belgische volksgezondheid moet een topprioriteit worden

Newsletter
Standpunt
Sector
Gezondheidsbeleid
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid
Markttoegang
Terugbetaling

Ons land behoort tot de meest welvarende landen in de wereld en dat willen we ook in de toekomst zo houden. De biofarmaceutische industrie kan en wil een belangrijke bijdrage leveren aan de uitdagingen die op ons land afkomen.

Ten eerste dankzij de nieuwe geneesmiddelen die wij als innovatieve biofarmaceutische industrie voortdurend ontwikkelen en waardoor elk jaar opnieuw nieuwe mogelijkheden voor patiënten worden gecreëerd. Ten tweede door de economische activiteit en investeringen die de biofarmaceutische bedrijven, ook KMO’s, in partnerschap ontplooien op Belgisch grondgebied. Maar het is dan wel belangrijk dat de innovaties die wij ontwikkelen ook ten goede komen van de Belgische patiënten. En dat de overheid investeert in snelle en duurzame toegang tot innovatieve geneesmiddelen voor patiënten in België. Om onze economische en maatschappelijke bijdrage te maximaliseren, geloven we in de kracht van nauwe samenwerking.

pharma.be pleit daarom voor een échte dialoog met de industrie om een stabiel en voorspelbaar beleidskader te scheppen. Een kwaliteitsvolle evaluatie van nieuwe geneesmiddelen die tot een snelle en brede terugbetaling voor patiënten in België leidt én die de waarde van het geneesmiddel weerspiegelt, is essentieel. Als welvarend, innovatief land met een sterk biofarmaceutisch ecosysteem moet het de ambitie zijn van België om tot de top in Europa te behoren qua toegang die patiënten hebben tot innovatieve geneesmiddelen. Niet de middenpositie die het nu slechts bekleedt.

Voor aanvang van het zomerreces publiceerde pharma.be een Memorandum met concrete prioriteiten en voorstellen voor de komende regeerperiode. Hierin wordt ook het belang van investeren in gezondheid benadrukt. De valorisatie van innovatie door de bescherming van intellectuele eigendom is cruciaal, evenals een concurrentieel kader dat de aanwezigheid van de innovatieve geneesmiddelenindustrie in België verankert.

pharma.be ambieert voor ons land koploper in Europa te blijven inzake klinisch onderzoek en vooruitstrevend op het vlak van digitalisering en gezondheidsgegevens. Hiervoor gebruiken wij een modern ethisch en deontologisch kader waarbij patiëntenorganisaties worden ondersteund.

pharma.be pleit ervoor om van de verbetering van de volksgezondheid een topprioriteit te maken.

Caroline-Ven-CEO
Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!