Innovatie als sleutel voor de gordiaanse knoop van de gezondheidszorg

Newsletter
Standpunt
Sector
Gezondheidsbeleid
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid

Onze volgende regeringen staan op de verschillende beleidsniveaus (Europees, federaal en regionaal) voor de uitdaging om enerzijds het hoofd te bieden aan de toegenomen zorgnoden van een ouder wordende bevolking en anderzijds het onder controle houden van de overheidsuitgaven. Op het eerste zicht een gordiaanse knoop, maar de oplossing ligt nochtans voorhanden: investeren in meer innovatie. 

Dankzij innovatieve geneesmiddelen of vaccins bijvoorbeeld kunnen heel wat ziekten effectief behandeld, genezen of zelfs voorkomen worden. Daardoor kunnen veel andere kosten in het gezondheidssysteem vermeden worden. En dit laat ook toe dat mensen langer kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven en ook langer actief kunnen blijven op de arbeidsmarkt. 

De juiste vraag die beleidsmakers in de eerste plaats moeten beantwoorden, is dus hoe deze innovatie te bevorderen en hoe deze sneller bij de patiënten brengen. 

Om dat mogelijk te maken, is een beleid nodig dat bedrijven aanmoedigt om te innoveren. Dit vergt voldoende incentives via een gericht industrieel beleid. Daarbij is het beschermen van intellectuele eigendomsrechten essentieel. Dit laat immers toe dat bedrijven de vruchten kunnen plukken van de inspanningen en risico’s. pharma.be rekent op België om zulk beleid ook in de toekomst voort te zetten. 

Daarnaast zullen silo’s in het gezondheidssysteem moeten aangepakt worden. Investeringen in geneesmiddelen en vaccins leiden tot aanzienlijke gezondheidswinsten én besparingen in andere domeinen. Toch worden de budgetten in silo’s benaderd en worden te vaak besparingen opgelegd op het geneesmiddelenbudget, terwijl net onder meer daar de investeringen zouden moeten gebeuren, met het oog op besparingen elders. 

Iedereen is het er bijvoorbeeld over eens dat preventie een belangrijke plaats moet spelen om ambitieuze gezondheidszorgdoelen te bereiken. Toch stellen we vast dat België, ondanks onze goed gestructureerde vaccinatiecampagnes voor kinderen, zeer zwak scoort qua vaccinatie van de hele bevolking. 

pharma.be is ervan overtuigd dat ons land wel degelijk de gordiaanse knoop van de gezondheidszorg kan ontwarren en is bereid in dialoog te gaan met de beleidsmakers om de uitdagingen mee aan te gaan. Dit is ook wat wij betrachten met de pharma.be on tour campagne, waarbij we te gast zijn bij verschillende bedrijven in het land en beleidsmakers en stakeholders uitnodigen voor een gesprek.

Caroline-Ven-CEO
Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!