Terugbetaling van nieuwe, innovatieve geneesmiddelen: dé inzet van de speerpunten voor een vernieuwd geneesmiddelenbeleid

Standpunt
Sector
Gezondheidsbeleid

België loopt achter inzake terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen in vergelijking met vele Europese landen die een vergelijkbare levensstandaard en gezondheidszorgsysteem hebben als wij. Volgens de laatste EFPIA WAIT-indicator is slechts 54% van de nieuwe geneesmiddelen in België terugbetaald tegen 92% in Duitsland, 70% in Nederland of 66% in Frankrijk [1]. Recent zijn er nog voorbeelden geweest waarbij België één van de laatste landen was in Europa om een geneesmiddel terug te betalen. 

Het was de bedoeling van de federale regering om een nieuw Pact af te sluiten met de geneesmiddelenindustrie dat onder meer een hervorming moest bevatten van de procedures inzake terugbetaling. Een Pact komt er niet meer. Nu wordt ingezet op speerpunten voor een vernieuwend geneesmiddelenbeleid [2]. Een belangrijk onderdeel daarvan betreft procedures voor vroege en snelle terugbetaling van veelbelovende innovatieve behandelingen en de modernisering van de terugbetalingsprocessen om deze future-proof te maken [3]. 

De discussies onder leiding van het RIZIV met de industrie en andere stakeholders over een hervorming van de procedures zijn gestart, vertrekkend van nota’s opgesteld door het RIZIV zelf. Tegen het einde van het jaar zou er een nota op tafel moeten liggen met voorstellen voor hervormingen waarover consensus tussen de stakeholders bestaat en pistes voor aanpassing met verschillende mogelijke opties mocht er geen consensus zijn. Het zal dan aan de minister zijn om beslissingen te nemen. Om vervolgens het legistiek proces op te starten voor het aanpassen van de wet en de uitvoeringsbesluiten, voor zover nodig. 

pharma.be neemt actief deel aan deze discussies en heeft meerdere voorstellen voor hervorming ingediend. Wij zien dit als een belangrijke opportuniteit om nog tijdens deze regering tot belangrijke hervormingen te komen. Daarna zal het immers voor de volgende regering zijn en dan zijn we minstens twee jaar verder terwijl de nood tot hervorming nu meer dan dringend is. De verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. 

CVen

Een snelle en faire terugbetaling is uiteraard in eerste instantie belangrijk voor de patiënten en de zorgverstrekkers in België maar ook voor onze bedrijven. En dit kan alleen maar een gunstige invloed hebben op beslissingen om nog meer in België te investeren in klinische studies en compassionate use en medical need programma’s wat op zijn beurt wederom gunstige effecten heeft voor patiënten en zorgverstrekkers in ons land.

Caroline Ven
CEO pharma.be

[1] https://www.efpia.eu/media/676539/efpia-patient-wait-indicator_update-july-2022_final.pdf. Voor het bepalen van deze percentages inzake beschikbaarheid heeft men gekeken naar de nieuwe geneesmiddelen (nieuwe actieve substantie) die een marktvergunning hebben verkregen vanwege het EMA tijdens de jaren 2017 tot 2020 (160 in het totaal) en vervolgens welke daarvan terugbetaald zijn in de respectievelijke landen op 1 januari 2022.

[2] Zie de recentste beleidsnota van minister Vandenbroucke, https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2934/55K2934012.pdf, in het bijzonder vanaf p. 55

[3] Idem, p. 59 en 60.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!