Geneesmiddelenbudget en -uitgaven

België scoort wél goed in het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen

Er zijn in België door de verplichte prijsdalingen die van toepassing zijn op alle off-patent geneesmiddelen alsook door het unieke systeem van het quota “goedkope geneesmiddelen” nauwelijks prijsverschillen tussen off-patent originele geneesmiddelen en hun generische of biosimilaire alternatieven. De originele off-patent geneesmiddelen zijn soms zelfs goedkoper. 

Nieuwe geneesmiddelen zijn niet het probleem voor gezondheidszorgbudget, integendeel

Op basis van de stijging van de bruto uitgaven van geneesmiddelen, concludeert men onterecht dat de sterke groei van geneesmiddelenuitgaven het gezondheidsbudget in gevaar brengt. De enige juiste maatstaf zijn echter de netto-uitgaven, die rekening houden met kortingen, terug-stortingen, claw-backs en andere begrotingsmaatregelen die met de geneesmiddelensector worden bedongen of worden opgelegd.   

Innovatieve geneesmiddelen slechts verantwoordelijk voor een fractie van het budget gezondheidszorg

Volgend op de publicaties over contracten tussen overheid en farmaceutische bedrijven die het geneesmiddelenbudget zouden doen exploderen, reageert pharma.be, de koepelvereniging van de Belgische innovatieve biofarmaceutische industrie, met de volgende feiten.

België misloopt besparingen door onderinvestering in geneesmiddelen

De Belgische openbare financiën staan er niet rooskleurig voor. De volgende regering zal moeten besparen. Wat de uitgaven voor gezondheidszorg betreft voorspelt de OESO evenwel dat ze zullen blijven toenemen door demografische wijzigingen en technologische ontwikkelingen. De huidige Belgische uitgaven voor gezondheid zijn vergelijkbaar met die van onze buurlanden. België geeft daarentegen wel minder uit aan geneesmiddelen in vergelijking met veel Europese landen. Terwijl de uitgaven voor geneesmiddelen geen kosten zijn maar een investering die zich ruim terugverdienen door hun meerwaarde voor de maatschappij en besparingen elders in de gezondheidszorg.

De échte waarde van geneesmiddelen

Het geneesmiddelenbudget staat onder druk. In de totale uitgaven van de gezondheidsuitgaven van het RIZIV vertegenwoordigen geneesmiddelen slechts iets meer dan 16 %. Een daling met bijna twee procentpunten t.o.v. in 2015. De groei van het geneesmiddelenbudget blijft significant achter op die van de andere uitgaven in de gezondheidszorg.

Meer zuurstof nodig voor het geneesmiddelenbudget

Het budget voor gezondheidszorg wordt in principe automatisch verhoogd met de inflatie. Op die manier worden de galopperende kosten en loonstijgingen doorgerekend in het RIZIV-budget, zonder dat deze hoger dan begrootte uitgaven als een overschrijding worden aangerekend. Dat is ook logisch.  

Daarom is het des te opmerkelijker dat deze redenering niet wordt doorgetrokken naar de geneesmiddelenbegroting. Voor de uitgaven voor geneesmiddelen wordt een vast bedrag begroot, ongeacht de inflatie. 

De reële groei van de geneesmiddelenuitgaven is kleiner dan die voor het gezondheidszorgbudget in zijn geheel

Naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe technische ramingen door het RIZIV, geven wij graag volgende toelichting bij de geraamde uitgaven voor geneesmiddelen.

pharma.be stelt een vooruitziend en voorspelbaar budgettair kader voor

De geneesmiddelenuitgaven zijn onder controle en het overgrote deel van de terugbetaalbare geneesmiddelen zijn heel goedkoop. Een te beperkte begrotingsruimte voor geneesmiddelen brengt de beschikbaarheid ervan voor de patiënten in België evenwel in gevaar. pharma.be stelt daarom voor de komende jaren een budgetgroei van 5% per jaar voor.

Innovatieve geneesmiddelen leiden niet tot een stijging van de geneesmiddelenuitgaven (oktober 2021)

Van 2015 tot en met 2020 daalden de netto-uitgaven van innovatieve geneesmiddelen die nog van patent bescherming genieten met 1%. Tegelijkertijd stegen de uitgaven voor oudere geneesmiddelen die hun patent verloren hebben met 49%.

Persbericht - pharma.be betreurt dat discriminerende wet voor innoverende farmaceutische sector niet expliciet is vernietigd

pharma.be betreurt dat het Grondwettelijk Hof geen expliciete beslissing heeft genomen om de discriminerende “clawback” maatregel in het geneesmiddelenbudget te vernietigen. Door een nieuwe wet die in het parlement werd gestemd in april 2020, moesten in 2020 alleen innovatieve farmaceutische bedrijven overschrijdingen van het geneesmiddelenbudget terugbetalen, terwijl andere fabrikanten, waaronder producenten van generieke geneesmiddelen, ook bijdragen aan de groei en mogelijke overschrijdingen maar werden vrijgesteld.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!