In de kijker

istock-grandfather-child-swing
Newsletter
Standpunt

Saneren door ook te investeren

pharma.be roept de toekomstige beleidsverantwoordelijken op om niet enkel op federaal niveau, maar ook op het niveau van de deelentiteiten, een structurele dialoog aan te gaan met de biofarmaceutische industrie, die een van de belangrijkste investeerders is in innovatie van ons land.

pharma.be

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, is de koepelorganisatie van een 130-tal innovatieve farmaceutische bedrijven actief in België. Zij richten zich op het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, zowel voor humaan als veterinair gebruik, en stellen meer dan 42.000 werknemers tewerk in de innovatieve farmasector.

cat-dog-on-the-couch

Met zorg voor mens én dier

Dieren maken deel uit van onze samenleving, of het nu gaat om gezelschapsdieren, boerderijdieren of dieren die we bewonderen in de zoo. Daarnaast zijn er ook de proefdieren die helpen om nieuwe, veilige en doeltreffende geneesmiddelen op de markt te brengen. Voor al die dieren dragen we gezondheid hoog in het vaandel. 

istock-collaboration

Samenwerking met patiëntenverenigingen

Een goede samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en vereist een echt co-creatieproces. Naast wetenschap en geneeskunde is het belangrijk het patiëntenperspectief in de volledige levenscyclus van een geneesmiddel te betrekken, binnen farmaceutische bedrijven maar ook op politiek en besluitvormingsniveau.

two-hands-paper-circle-of-people

Gezondheidssysteem in België

Geneesmiddelen en de geneesmiddelenindustrie zijn een belangrijke schakel in het gezondheidszorglandschap. pharma.be neemt hierdoor haar verantwoordelijkheid op en stelt haar expertise ter beschikking om in constructieve samenwerking met de andere actoren het Belgisch gezondheidszorgsysteem toekomstklaar te maken.

man-met-vergrootglas

Een ethische en transparante relatie met zorgverleners

Het duurt ongeveer tien jaar om een innovatief geneesmiddel te ontwikkelen. Tijdens dit onderzoeks- en ontwikkelingsproces werken farmaceutische bedrijven nauw samen met artsen en de wetenschappelijke gemeenschap. Deze interacties zijn niet alleen legitiem, maar ook noodzakelijk.

patients médecins

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief! 

portret Caroline Ven

In België zijn er zeer aanzienlijke prijsdalingen van toepassing op geneesmiddelen die hun octrooibescherming verliezen. De procentuele prijsdalingen, bepaald in de wet, lopen op tot 69 %. Ze zijn identiek en zonder onderscheid van toepassing op zowel het originele geneesmiddel dat niet langer door een octrooi beschermd is, als de generieke of biosimilaire variant die op de markt komt. 

 Wat België helemaal uniek maakt, is de maatregel “quota goedkoop voorschrijven”. Sinds 2012 wil de overheid met deze maatregel artsen aanmoedigen om aan hun patiënten de goedkoopste geneesmiddelen voor te schrijven. Huisartsen moeten minstens 60 % “goedkope” geneesmiddelen voorschrijven. Voor specialisten is dit percentage afhankelijk van hun specialisme. Prijscompetitie tussen alternatieve geneesmiddelen wordt hierdoor aangemoedigd, en er zijn nauwelijks prijsverschillen tussen originele geneesmiddelen waarvan het octrooi verlopen is en hun generische of biosimilaire alternatieven. Wat weinigen weten is dat de originele off-patent geneesmiddelen soms zelfs goedkoper zijn!

Caroline Ven
CEO van pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!