pharma.be

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, is de koepelorganisatie van een 125-tal innovatieve farmaceutische bedrijven actief in België. Zij richten zich op het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, zowel voor humaan als veterinair gebruik, en stellen meer dan 38.500 werknemers tewerk in de innovatieve farmasector.

Kindje-bij-de-dokter

Zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen

Volgens een Europese definitie wordt een ziekte als zeldzaam beschouwd wanneer ze minder dan een persoon op 2.000 treft.

pharma-valley

pharma.be steunt ambitieus initiatief om positie van België als pharma valley te verzekeren

Op 26 oktober 2021 ondertekende pharma.be, de koepelorganisatie van 125 innoverende farmaceutische bedrijven actief in België, samen met de Belgische overheid, de academische wereld en de gezondheidsindustrie, een gezamenlijk engagementcharter. Dit charter wil de positie van België in O&O en productie in de biofarmaceutische sector versterken ten voordele van het land en zijn patiënten.

People

België heeft sleutelpositie in Europese farmaceutische sector

pharma.be, de koepelorganisatie van 125 innoverende farmaceutische bedrijven actief in België, publiceerde op 1 oktober 2021 de brochure "De Belgische biofarmaceutische sector, een pionier in het competitieve Europese biofarmaceutische landschap". De nieuwste cijfers illustreren de sterke positie van de Belgische farmaceutische industrie in Europa. Dit werd nog duidelijker tijdens de gezondheidscrisis die we de afgelopen maanden doormaakten.

women-health

Met 51% vrouwen is genderdiversiteit een feit in de biofarmasector

Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag presenteerde pharma.be de resultaten van een bevraging naar genderdiversiteit bij de innovatieve biofarmabedrijven in België. Ook dit jaar weer laten die een quasi perfecte balans tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers zien. 51% van de werknemers is vrouw. In Onderzoek & Ontwikkeling is zelfs 63% van de werknemers vrouwelijk. 

patients médecins

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief! 

Caroline-Ven-zittend

pharma.be stond niet alleen aan de wieg van de transparantie initiatieven maar ijvert ook al jaren actief voor een correcte naleving van de regelgeving door informatievoorziening en trainingen. We moeten echter ook realistisch zijn, dit systeem is nog redelijk jong. Verbetering is wellicht nog mogelijk en als koepelorganisatie nemen wij dit ter harte en zijn altijd bereid om te luisteren en met alle betrokken partijen samen te werken aan de best mogelijke oplossingen.

Caroline Ven
CEO van pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!