Komende events

Contactpersoon

Julie Balducchi
Events Manager
jb@pharma.be

pharma.be

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, is de koepelorganisatie van een 125-tal innovatieve farmaceutische bedrijven actief in België. Zij richten zich op het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, zowel voor humaan als veterinair gebruik, en stellen meer dan 38.500 werknemers tewerk in de innovatieve farmasector.

patients médecins

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief! 

docteur patient médicament main

Genoeg bespaard op innovatieve geneesmiddelen

De regering De Croo moet op zoek naar voldoende besparingen om de Belgische begroting voor 2022 opnieuw op koers te brengen. Voor de gezondheidsuitgaven voorziet het regeerakkoord evenwel dat de uitgaven deze legislatuur jaarlijks reëel met 2,5% mogen groeien. 

Geneesmiddelen

Innovatieve geneesmiddelen leiden niet tot een stijging van de geneesmiddelenuitgaven

Van 2015 tot en met 2020 daalden de netto-uitgaven van innovatieve geneesmiddelen die nog van patent bescherming genieten met 1%. Tegelijkertijd stegen de uitgaven voor oudere geneesmiddelen die hun patent verloren hebben met 49%.

Kindje-bij-de-dokter

Zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen

Volgens een Europese definitie wordt een ziekte als zeldzaam beschouwd wanneer ze minder dan een persoon op 2.000 treft.

Spaarvarkentje

Prijs en terugbetaling van terugbetaalbare geneesmiddelen

Meer weten over de prijs en terugbetaling van terugbetaalbare geneesmiddelen. Raadpleeg de brochure waarin dit aan de hand van infographics met eenvoudige uitleg wordt toegelicht. 

Caroline-Ven-CEO-2021z

Het komt er dus op neer keuzes te maken binnen ons gezondheidssysteem. Onder het motto “wij geven niet op” zoeken de teams in de verschillende bedrijven, vaak in samenwerking met universitaire onderzoekers, naarstig voort naar nieuwe of betere medicijnen om aan zoveel mogelijk mensen een lang en gezond leven te bieden.

Caroline Ven
CEO van pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!