In de kijker

zandloper
Newsletter

Belgische patiënten wachten op ambitieuze overheid om terugbetaling van geneesmiddelen te verbeteren

Een Europese vergelijking toont dat in België slechts de helft van de vergunde geneesmiddelen terugbetaald zijn. Het is bovendien heel lang wachten op die terugbetaling. Hoog tijd voor de overheid om de terugbetalingsprocedures te moderniseren.

pharma.be

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, is de koepelorganisatie van een 125-tal innovatieve farmaceutische bedrijven actief in België. Zij richten zich op het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, zowel voor humaan als veterinair gebruik, en stellen meer dan 38.500 werknemers tewerk in de innovatieve farmasector.

Kindje-bij-de-dokter

Zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen

Volgens een Europese definitie wordt een ziekte als zeldzaam beschouwd wanneer ze minder dan een persoon op 2.000 treft.

pharma-valley

pharma.be steunt ambitieus initiatief om positie van België als pharma valley te verzekeren

Op 26 oktober 2021 ondertekende pharma.be, de koepelorganisatie van 125 innoverende farmaceutische bedrijven actief in België, samen met de Belgische overheid, de academische wereld en de gezondheidsindustrie, een gezamenlijk engagementcharter. Dit charter wil de positie van België in O&O en productie in de biofarmaceutische sector versterken ten voordele van het land en zijn patiënten.

People

België heeft sleutelpositie in Europese farmaceutische sector

pharma.be, de koepelorganisatie van 125 innoverende farmaceutische bedrijven actief in België, publiceerde op 1 oktober 2021 de brochure "De Belgische biofarmaceutische sector, een pionier in het competitieve Europese biofarmaceutische landschap". De nieuwste cijfers illustreren de sterke positie van de Belgische farmaceutische industrie in Europa. Dit werd nog duidelijker tijdens de gezondheidscrisis die we de afgelopen maanden doormaakten.

women-health

Met 51% vrouwen is genderdiversiteit een feit in de biofarmasector

Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag presenteerde pharma.be de resultaten van een bevraging naar genderdiversiteit bij de innovatieve biofarmabedrijven in België. Ook dit jaar weer laten die een quasi perfecte balans tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers zien. 51% van de werknemers is vrouw. In Onderzoek & Ontwikkeling is zelfs 63% van de werknemers vrouwelijk. 

patients médecins

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief! 

Caroline-Ven-zittend

België trekt al langer de kaart van innovatie. Als land gekenmerkt door een hoge fiscale en parafiscale druk is het zinvol lasten op een gerichte manier te verlichten om risicovolle innovatie-investeringen te kunnen behouden en verder aan te trekken. Zo’n beleid maakt het mogelijk dat activiteiten die een hoge toegevoegde waarde en veel werkgelegenheid creëren tot bloei kunnen komen. De farmasector investeert bovendien in een belangrijk domein dat de gezondheid van de bevolking ten goede komt. De innovatieondersteuning verloopt via meerdere kanalen, zoals het versterken van de eigen onderzoeksinstellingen, het cofinancieren van bedrijfsinnovatietrajecten, fiscaal via het verlagen van de lasten op onderzoekers of via de innovatieaftrek, maar ook via campagnes om de arbeidsmarkt te voorzien van voldoende STEM-profielen (Science Technology Engineering Mathematics). Een schoolvoorbeeld van hoe het federale en de regionale beleidsniveaus elkaar kunnen versterken. De sterke prestaties van de farmasector de afgelopen jaren tonen aan dat dit beleid zijn vruchten afwerpt.

Caroline Ven
CEO van pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!