In de kijker

loupe  magnifying glass
Persbericht

Innovatieve geneesmiddelen slechts verantwoordelijk voor een fractie van het budget gezondheidszorg

Volgend op de publicaties over contracten tussen overheid en farmaceutische bedrijven die het geneesmiddelenbudget zouden doen exploderen, reageert pharma.be, de koepelvereniging van de Belgische innovatieve biofarmaceutische industrie, met enkele feiten

pharma.be

pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, is de koepelorganisatie van een 130-tal innovatieve farmaceutische bedrijven actief in België. Zij richten zich op het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, zowel voor humaan als veterinair gebruik, en stellen meer dan 42.000 werknemers tewerk in de innovatieve farmasector.

cat-dog-on-the-couch

Met zorg voor mens én dier

Dieren maken deel uit van onze samenleving, of het nu gaat om gezelschapsdieren, boerderijdieren of dieren die we bewonderen in de zoo. Daarnaast zijn er ook de proefdieren die helpen om nieuwe, veilige en doeltreffende geneesmiddelen op de markt te brengen. Voor al die dieren dragen we gezondheid hoog in het vaandel. 

istock-collaboration

Samenwerking met patiëntenverenigingen

Een goede samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en vereist een echt co-creatieproces. Naast wetenschap en geneeskunde is het belangrijk het patiëntenperspectief in de volledige levenscyclus van een geneesmiddel te betrekken, binnen farmaceutische bedrijven maar ook op politiek en besluitvormingsniveau.

two-hands-paper-circle-of-people

Gezondheidssysteem in België

Geneesmiddelen en de geneesmiddelenindustrie zijn een belangrijke schakel in het gezondheidszorglandschap. pharma.be neemt hierdoor haar verantwoordelijkheid op en stelt haar expertise ter beschikking om in constructieve samenwerking met de andere actoren het Belgisch gezondheidszorgsysteem toekomstklaar te maken.

man-met-vergrootglas

Een ethische en transparante relatie met zorgverleners

Het duurt ongeveer tien jaar om een innovatief geneesmiddel te ontwikkelen. Tijdens dit onderzoeks- en ontwikkelingsproces werken farmaceutische bedrijven nauw samen met artsen en de wetenschappelijke gemeenschap. Deze interacties zijn niet alleen legitiem, maar ook noodzakelijk.

patients médecins

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief! 

CVen1123a

Onze volgende regeringen staan op de verschillende beleidsniveaus (Europees, federaal en regionaal) voor de uitdaging om enerzijds het hoofd te bieden aan de toegenomen zorgnoden van een ouder wordende bevolking en anderzijds het onder controle houden van de overheidsuitgaven. Op het eerste zicht een gordiaanse knoop, maar de oplossing ligt nochtans voorhanden: investeren in meer innovatie. 

Dankzij innovatieve geneesmiddelen of vaccins bijvoorbeeld kunnen heel wat ziekten effectief behandeld, genezen of zelfs voorkomen worden. Daardoor kunnen veel andere kosten in het gezondheidssysteem vermeden worden. En dit laat ook toe dat mensen langer kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven en ook langer actief kunnen blijven op de arbeidsmarkt. 

De juiste vraag die beleidsmakers in de eerste plaats moeten beantwoorden, is dus hoe deze innovatie te bevorderen en hoe deze sneller bij de patiënten brengen. 

Caroline Ven
CEO van pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!