Een roadmap die patiënten écht helpt

Newsletter
Standpunt
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid
Begroting

Op zowat een jaar voor de volgende verkiezingen heeft het RIZIV een roadmap voorbereid om de procedures voor terugbetaling van geneesmiddelen te verbeteren. Een aanpassing van het huidige systeem is effectief broodnodig. Uit een vergelijking met andere landen, blijkt dat patiënten in België veel minder toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen. Voor een welvarend land zoals België doen we daarmee onze burgers niet echt recht. De uitgaven voor geneesmiddelen groeiden het laatste decennium trager dan de andere uitgaven in het gezondheidsbudget van het RIZIV.

pharma.be heeft daarom intensief deelgenomen aan de overlegmomenten met stakeholders die het RIZIV organiseerde ter voorbereiding van deze roadmap. Hoewel deze heel wat positieve elementen bevat, zoals een traject voor vroege toegang tot veelbelovende geneesmiddelen, zijn we toch ook bezorgd over enkele ideeën die erin zijn geslopen, zoals het beperken van overeenkomsten voor de tijdelijke terugbetaling van innovatieve geneesmiddelen. Daarom roept pharma.be de regering en de minister van volksgezondheid op om de dialoog met de industrie voort te zetten en op basis van deze voorstellen rond te tafel te gaan zitten en – zoals het regeerakkoord voorziet – met pharma.be om werk te maken van het pact met de geneesmiddelenindustrie.

CVen
Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!