Terugbetaling van geneesmiddelen

Patiënten moeten in België vaak in het ongewisse wachten op innovatieve geneesmiddelen

"We moeten de terugbetalingsprocedure voor nieuwe geneesmiddelen herbekijken", vindt gezondheidseconoom Philippe Van Wilder (ULB) in zijn interview voor pharma.be. Daardoor zouden we ook in ons land op een meer voorspelbare manier toegang krijgen tot veelbelovende nieuwe medicatie.

Het nut van geneesmiddelenovereenkomsten?

Een besparing van 1,2 miljard euro voor de ziekteverzekering én snelle toegang tot veelbelovende behandelingen voor de patiënt.

Met de regelmaat van de klok worden de zogenaamde “geheime contracten” met de geneesmiddelenindustrie aan de kaak gesteld. Deze berichten wekken de schijn dat deze overeenkomsten langs een slinkse weg, zonder de normale procedure voor terugbetaling te hoeven doorlopen, worden afgesloten.

Niets is minder waar.

Innovatieve geneesmiddelen vergen innovatieve regelgeving

Het aanmoedigen en versterken van multistakeholder-overleg en de hervorming van de huidige terugbetalingsprocedures dienen gebruikt te worden als kansen om tot een  snelle toegang in België te komen voor nieuwe grensverleggende geneesmiddelen die patiënten mogelijk extra klinisch voordeel bieden.  

Terugbetaling van geneesmiddelen

Na het bekomen van een Vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor humaan gebruik, kan een bedrijf een aanvraagdossier indienen voor terugbetaling bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) waar de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG), ingesteld binnen de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, een centrale rol speelt in het proces van terugbetaling van farmaceutische specialiteiten.

Report to Society - Nieuw terugbetaalde geneesmiddelen voor de patiënt

De O&O-activiteiten van onze leden-bedrijven en de klinische studies die ze uitvoeren, in België en elders in de wereld, resulteren in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Om die ter beschikking te stellen van de patiënten in België, introduceren de bedrijven een aanvraag tot terugbetaling bij het RIZIV zodat de patiënten niet de volledige kost hoeven te betalen. 

Belgische patiënten wachten op ambitieuze overheid om terugbetaling van geneesmiddelen te verbeteren

Een Europese vergelijking toont dat in België slechts de helft van de vergunde geneesmiddelen terugbetaald zijn. Het is bovendien heel lang wachten op die terugbetaling. Hoog tijd voor de overheid om de terugbetalingsprocedures te moderniseren.

De terugbetaling van innovatieve geneesmiddelen kan beter in België

De voortrekkersrol van ons land op het vlak van de ontwikkeling en productie van innovatieve geneesmiddelen vertaalt zich spijtig genoeg niet in een snelle beschikbaarheid van deze innovaties voor de patiënt.

Laat het bestaande terugbetalingssysteem geen rem zetten op de toegang tot cel- en gentherapieën voor de patiënt

De nieuwste generatie geneesmiddelen, zogenaamde cel-, gen- of weefseltherapieën, betekenen een enorme doorbraak in de geneeskunde. Ze richten zich vaak op ernstige of zeldzame ziekten en kunnen in staat zijn de ziekte wezenlijk in te dijken of zelfs te genezen. Maar door de typische kenmerken ervan, zoals een hoge, weliswaar eenmalige kost, en de ex ante onzekerheid over aantoonbare klinische resultaten, botsen zij op de limieten van de bestaande systemen voor terugbetaling. pharma.be is zich bewust van deze uitdagingen. Daarom wordt er gewerkt aan een witboek met denkpistes om de bestaande procedures aan te passen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van geavanceerde therapieën.  

Weesgeneesmiddelen worden minder en minder snel terugbetaald in België

Voor weesgeneesmiddelen is het moeilijker om terugbetaling te verkrijgen in België in vergelijking met andere innovatieve geneesmiddelen. Iets meer dan de helft van de aanvragen voor terugbetaling van weesgeneesmiddelen werd goedgekeurd. Voor de andere helft van de aanvragen was er geen positieve beslissing en bleven deze geneesmiddelen dus onbeschikbaar voor patiënten die lijden aan zeldzame ziekten. 

Prijs en terugbetaling van terugbetaalbare geneesmiddelen

De brochure weer hoe de prijszetting en de terugbetaling van een geneesmiddel in zijn werk gaat. 

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!