Data en digitalisering

Gezondheidsgegevens

In een wereld die elke dag meer digitaal wordt, zijn de onderwerpen gegevens en gezondheidstechnologie veel besproken in de zakenwereld en behandeld door de media. Voor onze sector is het belang van gezondheidsgegevens enorm, maar gezien de gevoeligheid van dit soort gegevens moet hier zorgvuldig mee worden omgegaan.

Terugblik op het evenement “Data driven life course immunisation: What are we waiting for?”

Op 23 april 2024 kwamen experts, wetenschappers en beleidsmakers samen in Vaccinopolis, Universiteit van Antwerpen, te midden van het Belgische EU-voorzitterschap en belangrijke discussies over de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. Het hybride evenement, getiteld “Data driven life course immunisation: What are we waiting for?" besprak het potentieel van gezondheidsgegevens en elektronische vaccinatieregisters, met als doel de vaccinatiegraad van de Europese populatie te verbeteren.

Paneldebat "AI in Healthcare"

pharma.be organiseerde op 13 maart 2024 een paneldiscussie rond het thema artificiële intelligentie (AI) in de gezondheidszorg. Vijf sprekers, met zeer uiteenlopende expertises, bespraken wat het potentieel van AI is en de lessen die we vandaag al kunnen trekken. Het bleek al snel dat een interdisciplinaire aanpak nodig is om het potentieel van AI in de gezondheidszorg volledig te benutten en ontstond er een rijke dialoog over hoe AI-technologieën een revolutie teweegbrengen in de patiëntenzorg, met aandacht ook voor voorspellende analyses, gepersonaliseerde geneeskunde en operationele efficiëntie binnen instellingen voor gezondheidszorg.

"AI in Healthcare": the Aftermovie

Op 13 maart 2024 organiseerde pharma.be een paneldiscussie rond het thema artificiële intelligentie (AI) in de gezondheidszorg. Vijf sprekers, met zeer uiteenlopende expertises, bespraken wat het potentieel van AI is en de lessen die we vandaag al kunnen trekken

Terugblik op ons jaarlijkse Forum Health Data & Digitalisation

In een hoog innovatieve sector, is het belang van gezondheidsgegevens en gezondheidstechnologie cruciaal om de continuïteit in innovatie te verzekeren. Gezien de gevoeligheid van deze gegevens moet hier zorgvuldig mee worden omgegaan en vertrouwen opgebouwd worden bij patiënten en zorgverleners.

Experten in Real World Data (RWD) en digitale gezondheid waren uitgenodigd om de laatste beleidsinitiatieven, projectresultaten en databases te bespreken.

pharma.be richtlijnen over het secundaire gebruik van patiëntgegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Vertrouwen opbouwen bij patiënten en zorgverleners voor het delen van gezondheidsgegevens met (bio)farmaceutische bedrijven.

In (bio)farmaceutisch onderzoek is het potentieel van gezondheidsgegevens relevant gedurende de hele levenscyclus van een geneesmiddel: voor het ontdekken van geneesmiddelen en tijdens hun klinische ontwikkeling, om de kosteneffectiviteit van een geneesmiddel in de praktijk te evalueren, voor het monitoren van de veiligheid van de patiënt,...

Health Data Agency: een centraal contactpunt voor secondair gebruik van gezondheidsgegevens in België

pharma.be is verheugd met de goedkeuring van het wetsontwerp van het Health Data Agency. Deze instantie zal instaan voor het faciliteren van het secundair gebruik van gezondheids(zorg)gegevens en moet ervoor zorgen dat deze gegevens op een veilige en gecontroleerde manier worden hergebruikt voor onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg.

PharmaScan BeLux: nieuw platform voor betere kwaliteit van data over verdeling van ziekenhuisgeneesmiddelen

De stijgende noodzaak aan meer kwaliteitsvolle data over het verdelen van geneesmiddelen naar ziekenhuizen groeit jaar over jaar. Zo moeten bedrijven bijvoorbeeld nauwgezet de budgetimpact kunnen aantonen bij de lancering van nieuwe medicijnen alsook de verdere marktevoluties kunnen opvolgen, o.m. als er zich concurrerende geneesmiddelen aandienen.

Data en digitalisering (oktober 2021)

In een wereld die elke dag digitaler wordt, is de kwestie van gegevens en gezondheidstechnologie veel besproken in de zakenwereld en behandeld in de media.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!