Voor een gezond 2024!

Newsletter
Standpunt
Sector
Gezondheidsbeleid

Medio 2023 bracht pharma.be als koepelfederatie van de innovatieve farmaceutische bedrijven haar memorandum uit voor de volgende Europese, federale en regionale verkiezingen die in juni 2024 plaatsvinden. Het credo is “voor een gezond België”. De biofarmaceutische industrie is immers een krachtige drijver voor de gezondheid van de burgers en patiënten in ons land, maar draagt ook bij tot de economische welvaart. Dat blijkt eens te meer uit de realisaties die pharma.be in dit derde “Report to Society” kan voorleggen. 

Ook in 2023 behield ons land een leidende positie binnen de Europese Unie qua onderzoek en ontwikkeling (O&O), productie en export. Hoewel België slechts 2,6 % van de EU-bevolking telt, is de biofarmaceutische industrie goed voor 7,8 % van de banen, 18,7 % van de export en 19,3 % van de O&O-investeringen in de EU. Hiermee staat de sector respectievelijk op de derde, tweede en eerste plaats in Europa. 

Vanwege deze toppositie is het belangrijk dat ons land zich op Europees niveau laat gelden bij belangrijke dossiers die op tafel liggen, zoals de herziening van de Europese farmaceutische regelgeving en van intellectuele eigendomsrechten. Zeker wanneer België in de eerste helft van volgend jaar voorzitter van de Europese Raad is. 

De huidige federale regering heeft terecht in het project “Belgium health and biotech valley – today and tomorrow” de concurrentiepositie van ons land opgenomen als prioriteit, maar wij vragen ook meer aandacht voor de Europese hervormingsvoorstellen. Als ons land innovatie wil versterken, moet het maatregelen blijven nemen die wetenschappelijke vooruitgang aanmoedigen. Zonder stimulansen voor innovatie en de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten die eraan verbonden zijn, zouden veel van de medicijnen en vaccins die we vandaag de dag hebben gewoonweg niet bestaan.

En die geneesmiddelen zijn voor de patiënten wel degelijk impactvol. In 2022 werden er 95 nieuwe geneesmiddelen terugbetaald. Ongeveer de helft zijn nieuwe geneesmiddelen tegen kanker of immunomodulerende middelen. Daarnaast kwamen er ook relatief meer nieuwe geneesmiddelen beschikbaar tegen cardiovasculaire aandoeningen, en van het ademhalingssysteem.

Er staat veel op het spel in de komende periode. De Europese koepelfederatie (EFPIA) van de innovatieve farmaceutische industrie, heeft een impactanalyse laten uitvoeren van de bestaande voorstellen van de Europese Commissie. Deze laatsten zouden de aantrekkelijkheid van Europa voor toekomstige investeringen fors verzwakken. Als de Europese positie verzwakt , dan verliest België des te meer gezien onze toppositie. 

Wij vragen aan de volgende federale en regionale overheden structureel aandacht voor de impact van beleidsmaatregelen op de concurrentiepositie en slagkracht van de farmaceutische industrie, die een één van de belangrijkste motoren is voor een gezond land en een gezonde bevolking.

België behoort tot de meest welvarende landen in de wereld en dat willen we ook in de toekomst zo houden. De biofarmaceutische industrie kan en wil een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de uitdagingen die op ons land afkomen.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!