European topics

Herziening Europese wetgeving geneesmiddelen en de toegang tot geneesmiddelen in alle landen van de EU: hanteert men wel de juiste oplossingen?

Niet enkel op nationaal, Belgisch vlak is er discussie over de terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen, ook op Europees niveau maakt de terugbetaling van nieuwe, innovatieve geneesmiddelen voorwerp uit van discussie. Niettegenstaande het feit dat de beslissing tot terugbetaling behoort tot de bevoegdheden van de Lidstaten, spelen bekommernissen inzake terugbetaling van geneesmiddelen ook duidelijk een rol in het kader van de herziening van de Europese wetgeving omtrent geneesmiddelen die in november 2020 werd aangekondigd door de Europese Commissie onder de naam “Pharmaceutical Strategy for Europe”.

De Europese farmaceutische strategie: kansen en bedreigingen

De Europese Commissie werkt aan een nieuwe farmaceutische strategie voor Europa

De COVID-pandemie heeft aangetoond hoe belangrijk de innovatieve farmaceutische sector is voor de samenleving. Met de ambities van de Belgische regering om van ons land de “pharma valley” van Europa te maken, is het belangrijk dat onze beleidsmakers de Europese initiatieven op de voet volgen en mee helpen bepalen. De opportuniteiten zijn talrijk. Zo kan het regelgevend kader worden aangepast aan de wetenschappelijke vooruitgang van de afgelopen decennia. We denken aan expertise-gedreven en snellere registratie-procedures met oog voor die indicaties waarvoor de medische nood groot is. In België rekenen we daarvoor ook op een vooruitstrevend Pact tussen de geneesmiddelenindustrie en de regering zoals voorzien in het regeerakkoord.

 

De farmaceutische strategie voor Europa: een gamechanger voor het komende decennium, ook voor België

Het bleef toen onder de radar, maar in 2020 lanceerde de Europese Commissie ook een nieuwe ambitieuze aanpak voor geneesmiddelen. Deze farmaceutische strategie voor Europa moet leiden tot een vernieuwd, patiëntgericht beleid dat de kwaliteit van geneesmiddelen verzekert, dat ervoor zorgt dat innovatieve geneesmiddelen makkelijk hun weg vinden tot bij de patiënten die ze nodig hebben, en dat de competitiviteit van de industrie in Europa versterkt.  

 

EU crisisbeleid is een eenduidig beleid

De COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat gecoördineerde acties nodig zijn om op noodsituaties op gezondheidsgebied te reageren. Een dubbelinterview met Pierre Delsaux (DG HERA) en Dirk Ramaekers (Head of the Task Force COVID-19)  over de rol van België binnen Europa, trage processen en patiëntenvertrouwen in GDPR.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!