Kankerplan

“Stronger than cancer together!”

Kanker is sinds 2019 de belangrijkste doodsoorzaak in België; elke dag sterven ongeveer 228 Belgen aan kanker. Het huidige kankerplan heeft belangrijke resultaten geboekt maar dateert echter van 2008. Het is onnodig om te vermelden dat er tussen 2008 en nu veel gebeurd is. Ondertussen hebben we enerzijds een enorme vooruitgang geboekt aan technologieën, innovatieve therapieën en inzichten maar anderzijds ook een evolutie ondervonden van problemen en noden bij patiënten en zorgverleners. Tevens neemt het aantal kankerdiagnoses elk jaar toe en daarom is het de hoogste tijd om dit gedateerde kankerplan te herzien. pharma.be tracht, samen met alle andere belanghebbenden, de nood aan een vernieuwd kankerplan onder de aandacht te brengen van de politici aan de vooravond van de federale en regionale verkiezingen. 

Nood aan een nieuw kankerplan voor België

Het laatste Belgische Kankerplan dateert al van 2008 en is na 15 jaar aan een grondige update toe. Het houdt immers onvoldoende rekening met de laatste nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen in kankerzorgbehandelingen.

Dankzij innovatie in geneesmiddelenbehandeling is de genezing van kinderkanker gestegen tot meer dan 80%

Jaarlijks wordt bij meer dan 300 kinderen onder de 15  jaar kanker vastgesteld. Gelukkig is doorheen de jaren de zorg en omkadering van deze kinderen sterk verbeterd. Dankzij innovatie in de geneesmiddelenbehandeling is de genezing van kinderen de laatste 40 jaar gestegen van minder dan 50% tot meer dan 80%. 

Op 2 oktober vond de 27ste editie van de jaarlijkse kinderkankerdag plaats in dierenpark Planckendael. Bijna 250 kinderen konden met hun familie genieten van een dag zonder zorgen na een vreselijke diagnose die nog teveel kinderen treft.

Dag tegen kanker: Voortdurende investering in innovatie blijft belangrijk in de strijd tegen kanker

pharma.be zet meer dan ooit in op innovatieve behandelingen die zowel de levensverwachting als de levenskwaliteit van kankerpatiënten verhogen. Want elk jaar moeten honderdduizenden mensen in ons land de strijd met kanker aangaan en kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in ons land. pharma.be wil dan ook de inspanningen van de industrie in onderzoek en ontwikkeling in de kijker zetten om zo de boodschap ‘Kanker draag je niet alleen’ van deze Dag tegen Kanker extra kracht bij te zetten.

Infosessie over de Kankerbarometer samen met Stichting tegen Kanker 22.06.2022

Met het Europese plan tegen kanker wil de Europese Commissie de strijd tegen de ziekte nog opvoeren. Dit plan pakt kanker vanuit alle invalshoeken aan: preventie, diagnose, behandeling en overleving. Op 22 juni organiseerde pharma.be hierover een infosessie, samen met Stichting tegen Kanker. 

Het Belgische Kankercentrum wil met alle belanghebbenden samenwerken om het Europese plan zo goed mogelijk naar de Belgische context te vertalen. Als innoverende farmaceutische industrie staan wij vanuit pharma.be volledig achter dit pleidooi om samen werk te maken van een nieuw Nationaal Kankerplan. 

Samenwerken om kanker te verslaan

Kankerbestrijding en preventie blijft ook in België cruciaal. De sector vraagt om samenwerking aan een ambitieus nationaal plan met een holistische benadering van de problematiek (naar Europees model) voor een effectievere aanpak van het kankerbeleid met blijvende aandacht voor innovatie. 

pharma.be roept op tot verdere samenwerking voor ambitieuze nationale kanker strategie met holistische benadering

Kanker is, en blijft, een grote bedreiging voor onze samenleving. Kanker is de tweede belangrijkste doodsoorzaak in België; we krijgen er bijna allemaal, vroeg of laat, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee te maken. Hoewel de snelheid waarmee innovaties zich in dit domein opvolgen, ongezien is en resulteert in hoopgevende resultaten, blijft verdergaande actie cruciaal. 

pharma.be onderstreept belang innovatieve geneesmiddelen in de strijd tegen kanker

Terwijl verleden jaar het Covid-19 virus wereldwijd toesloeg, stierven in Europa ongeveer 1,3 miljoen mensen aan de gevolgen van kanker. Indien er geen bijkomende actie wordt ondernomen zal dit aantal tegen 2035 met 25 % oplopen, waardoor kanker de eerste overlijdensoorzaak wordt. De nood aan samenwerking tussen landen in de strijd tegen deze ziekte is groter dan ooit. Wij steunen daarom het initiatief van de Europese Unie om een Europees kankerplan op poten te zetten.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!