Oproep om de Belgische toppositie van de biofarmaceutische industrie in Europa te verdedigen

Newsletter
Standpunt
Sector
Maatschappelijke impact

De jongste EU Pharma Figures tonen duidelijk aan dat ons land een leidende positie heeft binnen de Europese Unie qua onderzoek en ontwikkeling, productie en export. Hoewel België slechts 2,6 % van de EU-bevolking telt, is de biofarmaceutische industrie goed voor 7,8 % van de banen, 18,7 % van de export en 19,3 % van de R&D-investeringen in de EU. Hiermee staat de sector respectievelijk op de derde, tweede en eerste plaats in Europa.

Vanwege deze toppositie is het belangrijk dat ons land zich op Europees niveau laat gelden bij belangrijke dossiers die voorliggen, zoals de herziening van de Europese farmaceutische regelgeving en van intellectuele eigendomsrechten. Zeker wanneer België in de eerste helft van volgend jaar voorzitter van de Europese Raad is.

De huidige federale regering heeft terecht in het project “Belgium health and biotech valley – today and tomorrow” de concurrentiepositie van ons land opgenomen als prioriteit, maar wij vragen ook meer aandacht voor de Europese hervormingsvoorstellen. Als ons land innovatie wil versterken, moet het maatregelen blijven nemen die wetenschappelijke vooruitgang aanmoedigen. Zonder stimulansen voor innovatie en de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten die eraan verbonden zijn, zouden veel van de medicijnen en vaccins die we vandaag de dag hebben gewoonweg niet bestaan.

Er staat veel op het spel in de komende periode. De Europese koepelfederatie (efpia) van de innovatieve farmaceutische industrie, heeft een impactanalyse laten uitvoeren van de bestaande voorstellen van de Europese Commissie. Deze laatsten zouden de aantrekkelijkheid van Europa voor toekomstige investeringen fors verzwakken. Als de Europese positie verzwakt , dan verliest België des te meer gezien onze toppositie.

Wij vragen aan de volgende federale en regionale overheden structureel aandacht voor de impact van beleidsmaatregelen op de concurrentiepositie en slagkracht van de farmaceutische industrie, die een van de belangrijkste motoren is voor een gezond land en een gezonde bevolking.

CVen1123a
Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!