Samenwerking met patiëntenverenigingen

Een contactlijst voor patiëntenorganisaties

In 2021 hield pharma.be een enquête onder patiëntenorganisaties om na te gaan hoe de samenwerking met farmaceutische bedrijven momenteel verloopt en hoe die kan worden verbeterd. Een van de zaken die we leerden was dat het voor patiëntenorganisaties moeilijk is om de juiste contacten binnen de bedrijven te vinden. Vandaag publiceert pharma.be een lijst van contactpersonen bij onze leden. 

De toegang tot innovatieve geneesmiddelen voor patiënten is onze toetssteen

De minister van Volksgezondheid Vandenbroucke zal eerstdaags de roadmap bekendmaken met een reeks voorstellen uitgewerkt door het RIZIV voor de hervorming van de procedures voor terugbetaling met het oog op een snelle en duurzame toegang tot geneesmiddelen. Dit is belangrijk, in eerste instantie voor patiënten. Deze hervorming zal bepalend zijn in welke mate patiënten in België de komende jaren effectieve toegang zullen krijgen tot de vele innovaties en de nieuwe geneesmiddelen die op dit ogenblik al bij onze bedrijven in de pipeline zitten. In vergelijking met de meeste andere West-Europese landen scoort ons land maar middelmatig. De laatste jaren zijn in België geneesmiddelen geweigerd voor terugbetaling terwijl ze in andere landen veelal wel zijn terugbetaald, waar men wél overtuigd was van het nut van deze geneesmiddelen.

Waarom is de stem van de patiënt belangrijk?

Een goede samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en vereist een echt co-creatieproces. Naast wetenschap en geneeskunde is het belangrijk het patiëntenperspectief in de volledige levenscyclus van een geneesmiddel te betrekken, binnen farmaceutische bedrijven maar ook op politiek en besluitvormingsniveau.

Ontmoeting tussen patiënten en leden van pharma.be: een succes en een startpunt

1 december 2022 was niet alleen de laatste match van de Rode Duivels op het WK. Op die dag verzamelden immers ook een honderdtal vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en bij pharma.be aangesloten bedrijven om na te denken over hoe zij hun samenwerking kunnen verbeteren.

Patient Organisations & Pharma Initiative: streven naar een betere samenwerking

Zowel patiëntenorganisaties als de farma vertegenwoordiging waren unaniem enthousiast over het evenement van 1 december 2022. Door nog meer naar elkaar te luisteren en ervaringen uit te wisselen kunnen we het leven van patiënten, en hun omgeving, beter maken. Verschillende getuigenissen uit de praktijk passeerden de revue, net als voorstellen tot verbetering.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!