Klinische studies: een teken van hoop voor patiënten

Newsletter
Standpunt
Sector
Maatschappelijke impact
Klinische studies

Sinds enkele jaren start pharma.be het jaar met haar “Clinical Trial Forum”. De reden waarom we dit doen is eenvoudig: klinische studies resoneren met hoop, vooruitgang en het niet aflatende streven naar een betere gezondheid voor iedereen. Dit wensen we elkaar typisch bij het begin van het jaar. Klinische studies weerspiegelen ook de reis van de patiënt: eraan deelnemen is de eerste kans die een patiënt krijgt om de potentiële voordelen van een nieuwe, innovatieve behandeling te benutten.

Voor sommige patiënten, die op die manier toegang krijgen tot een behandeling voor hun ziekte, kan dit hun leven verlengen of kwalitatiever maken. Daar waar zulke behandeling nog niet eerder bestond. Het is deze menselijke impact die er écht toe doet. En die de reden onderstreept waarom pharma.be ernaar streeft om de sterke positie die België vandaag in Europa bekleedt, te behouden. Uit de jaarlijkse studie die Deloitte in opdracht van pharma.be uitvoert en die op het Forum werd toegelicht, blijkt dat België goed is voor 474 vergunde klinische studies in 2022. 20 % van de Europese klinische studies van kankergeneesmiddelen vinden plaats in België. En bedrijven investeren per dag 15 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling, waar klinische studies een groot deel van voor hun rekening nemen. 

Ook het hele ecosysteem van de gezondheidszorg heeft voordeel bij een sterke aanwezigheid van klinische studies. Denk aan de concentratie van kennis, de levendige wetenschappelijke gemeenschap, state-of-the-art infrastructuur en de goede samenwerking tussen publieke en private partners die erdoor tot stand wordt gebracht. 

Maar een belangrijke prioriteit is dat de patiënten hun weg vinden naar klinische studies. We moeten ons inspannen om ervoor te zorgen dat elke patiënt een eerlijke kans krijgt om deel te nemen aan klinische studies. Daarom stond het jaarlijkse Forum van pharma.be deze keer in het teken van diversiteit en gelijkwaardigheid. De bijdragen van de sprekers en de studieresultaten vind je in deze nieuwsbrief.

We hopen op die manier bij te dragen aan het belangrijk debat over het belang van klinische studies in ons land die iedereen ten goede moeten komen. 

CVen1123a
Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!