Van patiënt tot partner

Newsletter
Standpunt
Sector
Maatschappelijke impact

Als vertegenwoordiger van de innovatieve geneesmiddelensector in België wil pharma.be via kennisdeling, samenwerking en dialoog bijdragen aan een zo goed mogelijke gezondheidszorg voor de patiënten in België.

Het is vanzelfsprekend dat we hiervoor het perspectief van patiënten moeten incorporeren. Daarom heeft pharma.be de laatste twee jaar nog sterker ingezet op de samenwerking met patiëntenorganisaties. 

Binnen de associatie werd een 'Patient Engagement' Werkgroep opgericht waar een dertigtal innovatieve bedrijven in dialoog gaan met elkaar om de samenwerking met patiëntenorganisaties efficiënter te maken. We zijn trots onder meer een concreet tien punten checklist te hebben uitgewerkt, die als leidraad moet dienen voor goede interacties tussen bedrijven en patiëntenorganisaties. 

Ook hebben we binnen pharma.be een 'Patiënten Adviesraad' opgericht, zodat we ons inhoudelijk werk niet alleen “voor” maar vooral “met” patiënten kunnen realiseren en in lijn met hun behoeften. 

Daarnaast pleit pharma.be er ook voor dat in het gezondheidsbeleid de stem van de patiënt moet worden versterkt. Dit is een van onze voorstellen in het memorandum voor de volgende verkiezingen. Sterke, onafhankelijke patiëntenorganisaties zijn immers een belangrijke partner. 

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!