Gezondheidssysteem in België

Geneesmiddelen en de geneesmiddelenindustrie zijn een belangrijke schakel in het gezondheidszorglandschap. pharma.be neemt hierdoor haar verantwoordelijkheid op en stelt haar expertise ter beschikking om in constructieve samenwerking met de andere actoren het Belgisch gezondheidszorgsysteem toekomstklaar te maken.

Geneesmiddelen zijn een levensnoodzakelijk therapeutisch middel in de gezondheidszorg: ze genezen patiënten, redden levens of ze laten patiënten toe om beter met hun ziekte te leven. Van vaccins die ziektes vermijden, over pijnstillers, narcotica of geneesmiddelen die kanker bestrijden: geneesmiddelen zijn van groot belang voor de behandeling van de meeste aandoeningen die door de ziekteverzekering worden terugbetaald en de geneesmiddelenindustrie is aldus een belangrijke actor in het gezondheidszorglandschap. Maar bij de aflevering en toediening van geneesmiddelen en vervolgens de opvolging van de patiënten zijn natuurlijk nog andere actoren betrokken, zoals bijvoorbeeld apothekers, artsen, ziekenhuizen en zorgpersoneel.

Omwille van het belang van geneesmiddelen en de geneesmiddelenindustrie, neemt pharma.be haar verantwoordelijkheid op in het beheer van de gezondheidssector. Daarbij streeft ze naar een constructieve samenwerking met de andere actoren. pharma.be stelt haar expertise ter beschikking en engageert zich om niet enkel en alleen vanuit het strikte belang van de sector te redeneren maar ook het algemeen belang mee in rekening te brengen.

Op basis van haar expertise in het beheer van het Belgisch gezondheidszorgsysteem is pharma.be vertegenwoordigd in de belangrijkste beheersorganen van de gezondheidszorg en werkt ze als verantwoordelijke partner graag mee aan cruciale hervormingsprojecten die de toekomst van de Belgische gezondheidszorg vorm geven. Ook wanneer die ruimer gaan dan het geneesmiddelenbeleid stricto sensu, zoals bijvoorbeeld de hervorming van de ziekenhuisfinanciering of het uitwerken van een methodologie om een meerjarenbudget voor de ziekteverzekering uit te bouwen.

pharma.be neemt bijvoorbeeld actief deel in volgende organen:

  • Beheerscomité voor Sociale Zekerheid (BCSZ) binnen de RSZ,
  • Algemene Raad (AR) binnen het RIZIV,
  • Verzekeringscomité (VC) binnen het RIZIV,
  • Commissie voor Begrotingscontrole (CBC) binnen het RIZIV,
  • Commissie voor Tegemoetkoming van Geneesmiddelen (CTG) binnen het RIZIV,
  • Prijzencommissie binnen de FOD Economie.
  • FAGG
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!