Waarom een Pact met de overheid zo belangrijk is voor de geneesmiddelenindustrie

Newsletter
Standpunt
Sector
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid

Regeerakkoord

Het federale regeerakkoord van 30 september 2020 kondigde een nieuw Pact met de geneesmiddelenindustrie aan: ”...een innovatieve sector die wij in België willen behouden en nog versterken. Naast innovatie, toegankelijkheid, tekorten en deontologie, moet het pact eveneens budgettaire verantwoordelijkheid van de sector beogen opdat de patiënt hier maximaal de vruchten van kan plukken. We maken van België een echte ‘health and biotech valley’ waarin R&D, klinische proeven en productie in ons land worden gestimuleerd.”

COVID-19-crisis

Door de COVID-19-crisis hebben de besprekingen enigszins vertraging opgelopen. Maar nu de pandemie lijkt te evolueren naar een endemie, onder meer dankzij de zeer geslaagde vaccinatiecampagne, is het moment gekomen om de dialoog opnieuw aan te vatten.

Pax pharmaceutica

De idee van een Pact tussen de geneesmiddelenindustrie en de overheid is niet nieuw. Al in 2000 werd een eerste ‘Pax pharmaceutica’ afgesloten met minister Vandenbroucke, die ook toen minister van Sociale Zaken was. Ook met volgende regeringen werden pacten afgesloten, in 2004 met minister Demotte, in 2012 met minister Onkelinx en tot slot het Toekomstpact met minister De Block. De rode draad was telkens een evenwicht tussen enerzijds de groei van het geneesmiddelenbudget en anderzijds de wil om patiënten in België snel toegang te bieden tot innovatieve geneesmiddelen.

Geneesmiddelenpact

Ook voor pharma.be is dit een bekommernis. Het geneesmiddelenpact moet een stabiel en voorspelbaar kader creëren waarbinnen het geneesmiddelenbeleid in de volgende twee jaar in België vorm krijgt. De ontwikkeling van een medicijn vergt vaak zo’n tien jaar aan doorgedreven ontwikkeling. Patiënten kijken vaak reikhalzend uit naar de komst van innovaties. Het is belangrijk te weten dat deze nieuwe medicijnen effectief zullen worden terugbetaald voor de patiënten. Wij vragen dan ook in eerste instantie een realistisch budgettair meerjarenkader en een modernisering van de procedures die tot terugbetaling leiden. De COVID-19-crisis heeft aangetoond hoe een goede en doorgedreven samenwerking tussen overheden en industrie tot snelle doorbraken kan leiden die de patiënten en de bevolking in het algemeen ten goede komen. pharma.be wil met dat engagement als verantwoordelijke partner rond de tafel zitten.

Belangrijke dossiers

In deze nieuwsbrief geven we een overzicht van enkele belangrijke dossiers waarvoor het Pact met de overheid tot belangrijke doorbraken kan leiden. Dit gaat van het voorzien van voldoende budgettaire ruimte, tot aangepaste procedures voor prijs- en terugbetaling van (innovatieve) geneesmiddelen, tot maatregelen die het geneesmiddelenagentschap in zijn rol kunnen versterken, zoals digitalisering of de oprichting van een speerpunt voor ATMP’s. Dit alles ingebed in tijdig en regelmatig overleg over het geneesmiddelenbeleid in België.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!