Beleid dat innovatie ondersteunt, werpt vruchten af

Newsletter
Standpunt
Gezondheidsbeleid

België trekt de kaart van innovatie

België trekt al langer de kaart van innovatie. Als land gekenmerkt door een hoge fiscale en parafiscale druk is het zinvol lasten op een gerichte manier te verlichten om risicovolle innovatie-investeringen te kunnen behouden en verder aan te trekken. Zo’n beleid maakt het mogelijk dat activiteiten die een hoge toegevoegde waarde en veel werkgelegenheid creëren tot bloei kunnen komen. De farmasector investeert bovendien in een belangrijk domein dat de gezondheid van de bevolking ten goede komt. De innovatieondersteuning verloopt via meerdere kanalen, zoals het versterken van de eigen onderzoeksinstellingen, het cofinancieren van bedrijfsinnovatietrajecten, fiscaal via het verlagen van de lasten op onderzoekers of via de innovatieaftrek, maar ook via campagnes om de arbeidsmarkt te voorzien van voldoende STEM-profielen (Science Technology Engineering Mathematics). Een schoolvoorbeeld van hoe het federale en de regionale beleidsniveaus elkaar kunnen versterken. De sterke prestaties van de farmasector de afgelopen jaren tonen aan dat dit beleid zijn vruchten afwerpt.

Stijging werkgelegenheid

In vier jaar tijd steeg de werkgelegenheid met zo’n 15% tot ruim 42.000 medewerkers, waarvan ruim 6.300 onderzoekers. De afgelopen twee jaar groeiden de investeringen in onderzoek en ontwikkeling met meer dan een derde tot ruim 5 miljard euro in 2021. Aangewakkerd door de cruciale rol die ons land speelde bij de productie en levering van vaccins wereldwijd steeg de uitvoer tot 85 miljard euro en verdrievoudigde het handelsoverschot tot 23 miljard euro.  

Beleid versterken

Geen enkele andere sector in België evenaart deze prestaties op het vlak van groei van toegevoegde waarde, werkgelegenheid én productiviteit. pharma.be vraagt dan ook aan de regeringen in dit land om het beleid dat tot dit succes heeft geleid niet los te laten, en het in tegendeel nog te versterken. 

CVen torso groen/geel
Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!