Info over geneesmiddelen

Vermijden van geneesmiddelen tekorten vraagt een holistische aanpak

Geneesmiddelentekorten bestrijden vergt echter meer dan enkel de goede wil van de actoren op het terrein. In België worden al veel initiatieven genomen om apothekers en patiënten tijdig te bevoorraden, in samenspraak met het federaal agentschap voor geneesmiddelen en medische producten (FAGG). Als eerste in Europa zette het een meldingssysteem op “farmastatus” dat een doorgedreven transparantie verzekert rond de oorzaken en de duur van een onbeschikbaarheid ten behoeve van gezondheidsbeoefenaars en patiënten. Bedrijven langs hun kant voorzien voorzichtigheidshalve in een voorraad geneesmiddelen om apothekers rechtstreeks te kunnen bevoorraden zodat de beschikbaarheid gegarandeerd is voor de Belgische patiënt (contingentering).

Originals, generieke en biosimilaire geneesmiddelen zijn even goedkoop

De geneesmiddelenuitgaven in België zijn goed onder controle. 

Dit is te danken aan twee mechanismen, namelijk prijsconcurrentie en wettelijk opgelegde prijsverlagingen.

Dit betekent dat originele geneesmiddelen waarvan het octrooi is verlopen even goedkoop zijn als hun generieke of gelijksoortige kopieën. 

Beschikbaarheid van medicijnen: Belgisch systeem zeer efficiënt

Geneesmiddelen moeten altijd beschikbaar zijn wanneer patiënten ze nodig hebben. In de realiteit zijn geneesmiddelen evenwel soms tijdelijk niet beschikbaar. Dit heeft te maken met het complexe productieproces en met de verschillende kwaliteitscontroles. Deze controles zijn cruciaal als we de kwaliteit en veiligheid van onze geneesmiddelen willen garanderen. 

Report to Society - Samenwerking voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen

Geneesmiddelen moeten altijd beschikbaar zijn wanneer patiënten ze nodig hebben. In de realiteit zijn geneesmiddelen evenwel soms tijdelijk niet beschikbaar. Dit heeft te maken met het complexe productieproces en met de verschillende kwaliteitscontroles. Deze controles zijn cruciaal als we de kwaliteit en veiligheid van onze geneesmiddelen willen garanderen. 

Het pilootproject e-PIL

Op initiatief van de farmaceutische industrie en met de ondersteuning van de nationale bevoegde autoriteiten en de associaties van de ziekenhuisapothekers, werd het e-PIL pilootproject op 1 augustus 2018 in België en Luxemburg voor oorspronkelijk een periode van twee jaar gelanceerd. Het doel is aan te tonen dat de elektronische bijsluiter gelijkwaardig is aan de papieren bijsluiter.

Report to Society - Met zorg voor leefmilieu en klimaat

In België worden elk jaar meer dan 100 miljoen vergoede geneesmiddelenverpakkingen afgeleverd. De impact op het milieu is dan ook enorm. Maar misschien zijn er situaties waarin een elektronisch alternatief even veilig én duurzamer is?

Om dit te onderzoeken, lanceerde de biofarmaceutische industrie, met de ondersteuning van de bevoegde autoriteiten en de associaties van ziekenhuisapothekers, in 2018 het Electronic Patient Information Leaflet (e-PIL) pilootproject.

Illegale geneesmiddelen

Illegale geneesmiddelen zijn een alledaags en wereldwijd probleem ondanks dat er een grote strijd tegen wordt gevoerd. Ze vormen een bedreiging voor de volksgezondheid omdat ze vaak schadelijk zijn voor de patiënt.Maar wat zijn illegale geneesmiddelen nu juist en hoe kunnen we de aankoop ervan vermijden?
 

Goed gebruik

We vinden het allemaal vanzelfsprekend om geneesmiddelen binnen handbereik te hebben om ziekten te voorkomen, verlichten, verzorgen en genezen. Geneesmiddelen zijn echter geen doorsnee producten. 

Fight the fakes

pharma.be steunt de "Fight the Fakes" campagne van onder meer de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) over het gevaar van illegale geneesmiddelen.

E-bijsluiter

De Belgische publieksbijsluiter van uw geneesmiddel of dat van uw dier raadplegen. Dat kan via de website e-bijsluiter.be.

Goed gebruik van ontsmettingsmiddelen

Een verkeerd gebruik van ontsmettingsmiddelen kan leiden tot het ontstaan van bacteriën die niet langer reageren op bestaande geneesmiddelen en zo de gezondheid van mensen ernstig kunnen bedreigen.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!