Meer zuurstof nodig voor het geneesmiddelenbudget

Sector
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid
Begroting

Meer zuurstof nodig voor het geneesmiddelenbudget

Het budget voor gezondheidszorg wordt in principe automatisch verhoogd met de inflatie. Op die manier worden de galopperende kosten en loonstijgingen doorgerekend in het RIZIV-budget, zonder dat deze hoger dan begrootte uitgaven als een overschrijding worden aangerekend. Dat is ook logisch.  

Daarom is het des te opmerkelijker dat deze redenering niet wordt doorgetrokken naar de geneesmiddelenbegroting. Voor de uitgaven voor geneesmiddelen wordt een vast bedrag begroot, ongeacht de inflatie. De nieuwe technische ramingen van het RIZIV spreken voor 2022 van een overschrijding van de uitgaven tegenover de begroting, maar gaan eraan voorbij dat de groei van de uitgaven voor geneesmiddelen in 2022 slechts op 1,6% werden geraamd. Voor de andere sectoren in het gezondheidszorgbudget was dat 6,2%. Hierdoor slinkt het aandeel van de uitgaven voor geneesmiddelen in de totale RIZIV-uitgaven steeds verder. Dit terwijl het beschikbaar maken van innovatieve geneesmiddelen voor de patiënten net het verschil kan maken tussen genezen of niet, tussen langer leven of niet. Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid, moeten geneesmiddelen eerder worden beschouwd als een belangrijke investering, niet als een kost.  

Het is bovendien zorgwekkend dat ook voor 2023 de groei van de geneesmiddelenuitgaven veel lager wordt begroot dan gemiddeld voor het gezondheidszorgbudget. We hebben in België al lage prijzen voor geneesmiddelen ten opzichte van andere landen. De farmaceutische bedrijven hebben ook af te rekenen met kostenstijgingen van energie, grondstoffen en lonen en kunnen deze niet doorrekenen in hun prijzen want die zijn gereguleerd. Indien voor individuele geneesmiddelen prijsverhogingen zouden worden aangevraagd en goedgekeurd, botsen de totale uitgaven voor geneesmiddelen dan weer op een te laag plafond van het totale budget. De overschrijding wordt dan ex post verrekend als een clawback taks aan de bedrijven.  

Daarom pleiten we voor een voldoende realistische groei van het geneesmiddelenbudget. Bijkomende besparingen hypothekeren de ambitie om het huidig gezondheidspeil te behouden, laat staan te verbeteren, ten koste van de Belgische patiënten.  

 

Caroline Ven

CEO

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!