De Europese farmaceutische strategie: kansen en bedreigingen

Newsletter
Standpunt
Sector
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid
Markttoegang
Terugbetaling

De Europese Commissie werkt aan een nieuwe farmaceutische strategie voor Europa

Twee doelstellingen staan daarbij voorop. Ten eerste de concurrentiepositie van Europa bewaken om een sterke, innovatieve farmaceutische industrie te behouden en zelfs te versterken en zo een aantrekkelijke investeringsplaats te zijn voor onderzoek en ontwikkeling. Ten tweede ervoor zorgen dat de farmaceutische innovaties zo veel mogelijk burgers en patiënten in Europa ten goede komen. Ook voor België is dat een aandachtspunt. Een vergelijkend onderzoek toont aan dat slechts zowat de helft van de nieuwe behandelingen die worden goedgekeurd door het Europees geneesmiddelen agentschap terugbetaald worden in ons land.  

De COVID-pandemie heeft aangetoond hoe belangrijk de innovatieve farmaceutische sector is voor de samenleving. Met de ambities van de Belgische regering om van ons land de “pharma valley” van Europa te maken, is het belangrijk dat onze beleidsmakers de Europese initiatieven op de voet volgen en mee helpen bepalen. De opportuniteiten zijn talrijk. Zo kan het regelgevend kader worden aangepast aan de wetenschappelijke vooruitgang van de afgelopen decennia. We denken aan expertise-gedreven en snellere registratie-procedures met oog voor die indicaties waarvoor de medische nood groot is. In België rekenen we daarvoor ook op een vooruitstrevend Pact tussen de geneesmiddelenindustrie en de regering zoals voorzien in het regeerakkoord. Maar er zijn ook bedreigingen. De enorme investeringen in onderzoek en ontwikkeling en de tijd die nodig is om een nieuw geneesmiddel van het labo tot bij de patiënt te krijgen, draagt enorme risico’s met zich mee. De sector kan deze risico’s slechts dragen indien de intellectuele eigendomsrechten op deze innovaties voldoende beschermd worden. Een uitholling van intellectuele eigendomsrechten zal de patiënten uiteindelijk niet ten goede komen. Het zal de noodzakelijke, risicovolle investeringen in onderzoek en ontwikkeling afremmen of tot een verplaatsing van deze activiteiten leiden. Voor België zou dit niet enkel de patiënten treffen, maar ook het rijke innovatie-ecosysteem rond de farmaceutische sector en uiteindelijk de toegevoegde waarde en werkgelegenheid die ermee gepaard gaat aantasten.  

Caroline_ven_extérieur
Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!