Saneren door ook te investeren

Newsletter
Standpunt
Sector
Gezondheidsbeleid
Begroting
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid
Markttoegang
Terugbetaling

Na de recente verkiezingen staan de politiek-verantwoordelijken voor een enorme uitdaging. Europa heeft ons land op de vingers getikt voor het begrotingstekort terwijl de komende jaren de vergrijzingskosten nog verder zullen oplopen. In zulke omstandigheden is het meer dan ooit noodzakelijk het hoofd koel te houden en in te zetten op de juiste prioriteiten. Ons land en de regio’s moeten de ambitie hebben om niet enkel te saneren, maar ook het economisch draagvlak te versterken. Want het is dankzij een versterkt concurrentievermogen, hogere productiviteit en juiste investeringen onder meer in de gezondheid van de burgers, dat we weer perspectief kunnen bieden op beterschap. 

pharma.be roept de toekomstige beleidsverantwoordelijken dan ook op om niet enkel op federaal niveau, maar ook op het niveau van de deelentiteiten, een structurele dialoog aan te gaan met de biofarmaceutische industrie, die een van de belangrijkste investeerders is in innovatie van ons land. De farmaceutische bedrijven investeren dagelijks 15 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling (O&O) in België. Naast een gunstig investeringsklimaat voor O&O-intensieve bedrijven, moet het ook de ambitie zijn om burgers en patiënten de vruchten te laten plukken van deze innovatie. 

Net op een ogenblik dat de bevolking meer veroudert en de zorgnoden groter worden, en dat wetenschappelijke doorbraken steeds meer hoop bieden voor patiënten, stellen we vast dat de toegang tot innovatieve geneesmiddelen verder achteruitboert. De WAIT-indicator van de Europese koepelfederatie, EFPIA, plaatst ons land wederom slechts in de Europese middenmoot op ruime achterstand van de koplopers.

Voor een land waar de biofarmaceutische industrie tot de top behoort in Europa, is het schrijnend dat de bevolking er zelf niet van kan genieten. Onze regering zou de ambitie moeten nastreven eveneens op dat vlak tot de koplopers te behoren. 

Bovendien hebben 30 % van de geneesmiddelen in ontwikkeling betrekking op zeldzame ziekten, zogenaamde weesgeneesmiddelen. Het is verontrustend dat slechts 35 % van de 63 recent door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA goedgekeurde weesgeneesmiddelen wordt terugbetaald in België. Dat is zelfs 15 % lager dan 6 jaar geleden.

Vandaag worden zowel op Europees als op Belgisch niveau stappen gezet om innovatie te stimuleren en zo het economisch draagvlak in onze regio te versterken. Streven naar een gezonde bevolking die toegang heeft tot de meest innovatieve behandelingen moet daar een onderdeel van zijn. Om daartoe bij te dragen herhaalt pharma.be de oproep om de dialoog met de industrie structureel te bestendigen en te versterken. Op veel gebieden in de gezondheidszorg is verbetering in de komende legislatuur zeker mogelijk, waaronder de drastische verbetering van toegang tot innovatieve behandelingen en vaccins. 

Laten we ervoor zorgen dat onze patiënten niet meer achtergesteld zijn ten opzichte van onze buurlanden en gezamenlijk van onze gezondheid een prioriteit maken.

portret Caroline Ven
Caroline Ven
CEO
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!