Onze strijd tegen COVID-19 - #WijGevenNietOp

De COVID-19 crisis die Europa en de wereld in haar greep houdt, stelt ook het netwerk van gezondheidszorg in ons land voor een nooit geziene uitdaging.

Wij leven mee met de slachtoffers en hun families, en drukken onze dankbaarheid uit voor de vele duizenden gezondheidswerkers die onbaatzuchtig alles in het werk stellen om de uitbraak van de epidemie enigszins onder controle te krijgen.

In deze periode van volksgezondheidscrisis zijn onze doelstellingen:

 1. Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe vaccins, diagnoses en behandelingen voor COVID-19.
 2. Beschikbaarheid geneesmiddelen voor de patiënten die ze nodig hebben.
 3. Ondersteunen en samenwerken met organisaties in de strijd tegen COVID-19.
EFPIA-COVID-19-chain-image

National & international resources

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

 • Klik hier voor meer informatie m.b.t. COVID-19

Sciensano

 • Klik hier voor meer informatie m.b.t. COVID-19

FAGG

News.Belgium

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 22.05.203

  Covid-19: einde van de PCR test en RAT voor de algemene bevolking, de asymptomatische patiënten en bewoners van lange termijn zorgcollectiviteiten

  Gezien de gunstige ontwikkeling van de pandemie, zowel wat betreft de viruscirculatie als de infecties en ziekenhuisopnames, heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) besloten de Covid-19-teststrategie aan te passen.

  Vorige IMC werd reeds beslist om de isolatiemaatregelen aan te passen (zie PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid | News.belgium).  Nu worden ook de PCR RAT niet meer aanbevolen aan de algemene bevolking, de asymptomatische patiënten en de bewoners van collectieve zorginstellingen (zowel ambulante zorg als in ziekenhuizen, inclusief patiëntenvervoer en spoedeisende prehospitaal zorg), met enkele beperkte uitzonderingen. Zelftests blijven beschikbaar.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 02.05.2022  De IMC Volksgezondheid lanceert de GovApp: sneller en nog veiliger meldingen van de overheid ontvangen

  De COVID-19 crisis heeft eens te meer het belang getoond van correcte en betrouwbare overheidsinformatie die de burger op een gebruiksvriendelijke manier kan terugvinden.  In de voorbije maanden zijn websites, campagnes, brochures, ... opgemaakt en georganiseerd, naast digitale applicaties zoals Coronalert en CovidSafe.  Deze apps bleken niet alleen handig, maar ook heel populair.  Coronalert werd 3,9 miljoen keer gedownload en CovidSafe maar liefst 8,6 miljoen keer.  De overheid wilt daarom verder gebruik maken van dit type van communicatie en lanceert vandaag de GovApp.   Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 20.04.2022  Evidence-based onderbouw en interfederale samenwerking blijven de hoekstenen van het COVID-19 beleid

  De IMC Volksgezondheid heeft vandaag een breed debat gevoerd over verschillende onderdelen van het COVID-19 beleid, zoals de epidemiologische situatie, ventilatie, contacttracing, mentale gezondheid, ziekenhuiscapaciteit, vaccinatie, en zo meer.  Dit debat werd gevoerd samen met experten van Sciensano, de GEMS, de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 09.03.2022

  De IMC Volksgezondheid verfijnt verder de test-, isolatie- en quarantainestrategie en keurt scenario’s goed voor een toekomstige vaccinatiestrategie 2022

  Volgend op de beslissingen van het Overlegcomité van 4 maart heeft ook de IMC Volksgezondheid de test-, isolatie- en quarantainestrategie verder verfijnd op basis van de huidige epidemiologische situatie. Hiervoor heeft de IMC een globaal schema goedgekeurd dat toelaat om deze strategie in de toekomst sneller te activeren waardoor de viruscirculatie sneller kan ingedijkt worden. Daarnaast heeft de IMC vijf scenario’s voor een toekomstige vaccinatiestrategie 2022 goedgekeurd.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 04.03.2022

  Alle 12- tot en met 17-jarigen in België kunnen voortaan een COVID-19-boostervaccin krijgen.

  De COVID-19 boostercampagne voor de volwassenen loopt al enige tijd en zit momenteel in haar eindfase.

  Op basis van een eerder positief advies van de Hoge Gezondheidsraad is in januari al gestart met de boostervaccinatie van de immuungecompromitteerde jongeren van 12 tot en met 17 jaar.    In Vlaanderen hebben alle andere jongeren van 12 tot en met 17 jaar al enkele weken de mogelijkheid om een boostervaccin te krijgen.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 26.01.2022  Quarantaineregels in het onderwijs worden bijgestuurd om het recht om naar school te kunnen gaan beter te beschermen.

  De epidemiologische situatie in de scholen, met de hoge viruscirculatie en het hoge aantal besmettingen (en dus ook de risico’s op besmetting van kwetsbare personen), en de tot nog toe kleine groep van gevaccineerde leerlingen (5-11-jarigen) blijven bijzondere aandacht en zorg vragen. Het recht op onderwijs én een gezonde leef- en leeromgeving moet immers maximaal verzekerd  worden.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 24.01.2022  Boostervaccin voor mensen met een verlaagde immuniteit.

  Op basis van het advies van de Task Force Vaccinatie en de Hoge Gezondheidsraad beslisten de ministers van Volksgezondheid om een boostervaccin aan te bieden aan mensen met verlaagde immuniteit (immunogecompromitteerden).  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 19.01.2022

  Het Nuvaxovid-vaccin zal als alternatief worden aangeboden aan personen die niet tegen Covid-19 konden gevaccineerd worden.

  De IMC Volksgezondheid heeft vandaag beslist het vaccin Nuvaxovid met voorrang aan te bieden aan mensen met een hoog risico op allergische reacties op de beschikbare vaccins of met bewezen bijwerkingen na een eerste vaccinatie tegen Covid-19. Aangezien het slechts om een beperkt aantal mensen gaat, kunnen de deelstaten het vaccin aan andere groepen aanbieden op basis van het beginsel "first come, first served".  In totaal zullen in februari-maart 510.000 doses aan ons land worden geleverd.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Ministers van Onderwijs en het Regeringscommissariaat Corona - 05.01.2022  Ook het test- en quarantainebeleid in het onderwijs wordt bijgestuurd om de scholen maximaal open te houden en het COVID-19-testsysteem te vrijwaren.

  Na de beslissingen van de IMC Volksgezondheid van gisteren heeft de IMC vandaag, samen met de Ministers van Onderwijs, maatregelen genomen over het test- en quarantainebeleid in de scholen.

  Eén van de belangrijkste doelen van deze maatregelen is het openhouden van de scholen in veilige gezondheidsomstandigheden. Kinderen, leerlingen en leerkrachten moeten naar de klassen kunnen gaan.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 04.01.2022

  Door de exponentiële stijging van de Omicron-besmettingen worden het test-, quarantaine- en isolatiebeleid aangepast om het testsysteem te vrijwaren en de maatschappelijke impact te beheersen.

  Na een licht dalende trend van besmettingen de laatste week van december is het aantal COVID-19-besmettingen de laatste dagen opnieuw sterk en snel gestegen. Het meest recente dagelijkse rapport van Sciensano toont een stijging in de meeste provincies. Op 28 december was er nationaal een toename van 11% vergeleken met de week ervoor, de 29ste  was deze al 36% en op 30 december 52%. Deze data moeten bovendien gezien worden in een context van een lager aantal testen (wat algemeen vastgesteld wordt tijdens vakantieperiodes en op feestdagen). Het aantal infecties wordt dus vermoedelijk nog onderschat. Sedert 29/12 neemt het aantal uitgevoerde testen wel opnieuw toe.   Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 20.12.2021

  De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid laat de mogelijkheid aan alle 5- tot en met 11-jarigen om zich te laten vaccineren met Pfizer/BioNTech-vaccin

  Op basis van adviezen van de Hoge Gezondheidsraad, het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en de Taskforce vaccinatie zette de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vandaag het licht op groen voor de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen tegen het COVID-19 virus. Deze vaccinatie zal gebeuren met een pediatrische vorm van het Pfizer/BioNTech-vaccin, dat wordt toegediend in twee doses met een tussenperiode van 21 dagen.  Dit vaccin werd goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 15.12.2021  Versnelling van de vaccinatiecampagne door boostervaccin vanaf vier maanden na tweede prik. 

  Tegen eind december zullen 4 miljoen burgers, die volledig gevaccineerd zijn, hun boostervaccin gekregen hebben.  4.250.000 volwassenen moeten hun boostervaccin nog krijgen, waarvan 1 miljoen afspraken al gepland zijn, of personen uitgenodigd , voor de laatste twee weken van december 2021.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 27.11.2021  Interministeriële Conferentie Volksgezondheid keurt plan goed voor de boostervaccinatie van alle volwassenen.
  Na de prioritaire groepen wordt de rest van de volwassen bevolking vanaf begin december uitgenodigd voor een booster met een mRNA-vaccin.  De IMC heeft hiervoor vandaag groen licht gegeven op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie van het Regeringscommissariaat Corona. De volgorde van uitnodigen wordt bepaald in functie van dalende leeftijd en de tijdsduur sinds het vorige vaccin. Ten laatste in maart 2022 zal iedereen die binnen de voorwaarden valt de kans hebben gekregen een boostervaccin te krijgen. Voor deze boostercampagne zullen voldoende vaccins en materiaal beschikbaar zijn.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 10.11.2021  De Ministers van Volksgezondheid roepen op tot gezamenlijke inspanningen om de vierde COVID-19 golf beter in te dijken, en werken tegelijkertijd aan een plan voor een veralgemeende boostervaccinatie.  De Interministeriële Conferentie stelt vast dat de huidige epidemiologische situatie zorgwekkend is en blijft. Het aantal personen dat ziek of gehospitaliseerd wordt, of overlijdt, is sinds oktober 2021 sterk gestegen.  Vandaag,  bij aanvang van de herfst, is de druk op het gezondheidszorgsysteem bijzonder groot. Dit geldt voor het ziekenhuissysteem, dat vandaag ongeveer een kwart van de ICU-capaciteit besteedt aan COVID-19-zorg. Dit aandeel zal nog stijgen en opnieuw leiden tot uitstel van andere, niet COVID-19-zorg.   Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, en het Regeringscommissariaat Corona, en de Ministers van Onderwijs - 30.10.2021  Nu ook booster met mRNA-vaccin voor de gezondheidszorgprofessionals. De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft vandaag beslist om nu ook aan de gezondheidszorgprofessionals, met inbegrip van de stagiairs/studenten, een boostervaccinatie aan te bieden. Deze booster komt dus na de basisvaccinatie en zal altijd gebeuren met een  mRNA vaccin.  Booster voor gezondheidszorgpersoneel om zorgsysteem en patiënten te beschermen  Klik hier voor het persbericht
 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, en het Regeringscommissariaat Corona - 29.09.2021

   

  Booster met mRNA-vaccin voor alle mensen van 65 jaar en ouder.

  De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft vandaag beslist over de organisatie en preciseringen van de boostervaccinatie van alle personen van 65 jaar en ouder in de komende maanden. Deze vaccinatie zal plaatsvinden minstens 4 maanden na de tweede dosis van een AstraZeneca vaccin of de enige dosis van het Johnson & Johnson-vaccin, en minstens  6 maanden na de tweede dosis van een Moderna- of Pfizer-vaccin.  De boostervaccinatie zal altijd gebeuren met een mRNA vaccin.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, en het Regeringscommissariaat Corona - 25.09.2021  Nu ook bijkomende coronaprik voor alle mensen van 65 jaar en ouder

  De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist om ook aan alle personen van 65 jaar en ouder een bijkomend vaccin, of boostervaccin, aan te bieden voor een optimale bescherming tegen ernstige COVID-19 ziekte.  Klik  hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Ministers van Onderwijs en het Regeringscommissariaat Corona  - 22.09.2021  Bijkomende prik voor alle bewoners van woonzorgcentra, en aanpassing van de quarantaineregel bij kinderen.  De vaccins hebben absoluut hun efficiëntie bewezen in de bestrijding van het coronavirus. Op intensieve zorgen worden voornamelijk mensen gehospitaliseerd die niet gevaccineerd zijn. Toch is het belangrijk om voor bepaalde kwetsbare groepen een extra beschermingslaag in te bouwen via een derde prik, zoals we al eerder beslist hebben voor groepen met een verminderde immuniteit.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 25.08.2021  De IMC intensifieert haar acties om de vaccinatiegraden over het hele land te verhogen.
  De vaccinatiegraad in ons land is ondertussen hoog tot zeer hoog.  Nochtans zijn er regionale verschillen en is de vaccinatiegraad in verschillende gemeenten nog te laag.  De bevoegde Ministers van de IMC hebben daarom een reeks aan bijkomende maatregelen genomen en acties opgezet om de vaccinatiegraad nog verder te verhogen. Het is immers essentieel om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken gezien de zeer besmettelijke deltavariant.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 18.08.2021

  IMC beslist om extra vaccin aan te bieden aan personen met verminderde immuniteit.

  Op basis van het advies van de Task Force vaccinatie en een studie van het Federaal Kenniscentrum heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid beslist om een extra vaccin aan te bieden aan personen met een verminderde immuniteit.

  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 07.07.2021  De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid laat de mogelijkheid aan alle 12- tot en met 15-jarigen om zich te laten vaccineren met Pfizer/BioNTech-vaccin

  Op 23 juni zette de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid het licht op groen voor de vaccinatie van 12-tot 15jarigen met bepaalde aandoeningen. Vandaag heeft de IMC beslist dat de vaccinatie van alle 12- tot en met 15-jarigen mogelijk moet zijn, op vrijwillige basis en onder voorbehoud van ouderlijke toestemming (of van de wettelijke voogd). De IMC benadrukt het belang om aan de kinderen en hun ouders toegankelijke, begrijpelijke en aangepaste informatie ter beschikking te stellen, die iedereen toelaat een volledig bewuste en geïnformeerde keuze te maken.

  De vaccinatie zelf zal gebeuren met het Pfizer/BioNTech-vaccinEnkel dit vaccin kreeg toestemming van het Europees Geneesmiddelenagentschap om toegediend te worden aan deze leeftijdsgroep.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 26.05.2021

  Beslissingen IMC na een overlijden volgend op vaccinatie met COVID-19-Vaccin Janssen

  De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft kennis genomen van één enkel geval waar er sprake is van een ernstige nevenwerking na toediening van het Janssen vaccin. De IMC handhaaft de beslissing om het Janssen vaccin te gebruiken voor de thuisvaccinatie van ouderen en die van precaire groepen, wat een belangrijke prioriteit is in onze vaccinatiecampagne. Wat de algemene bevolking betreft, wordt het Janssen vaccin (waarvan de leveringen momenteel beperkt zijn) voorlopig ingezet voor de vaccinatie van personen vanaf 41 jaar. De IMC vindt het belangrijk dat EMA een stand van zaken opmaakt met betrekking tot voordelen en risico’s van het Janssen vaccin en zal in functie daarvan eventueel verdere beslissingen nemen.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 12.05.2021  Tijdsinterval AstraZeneca-vaccin wordt met 4 weken ingekort zodat tegen half augustus iedereen zijn 2e prik kan krijgen.

  Op basis van het advies van de Task Force Vaccinatie, beslisten de ministers van Volksgezondheid vanmorgen op de Interministeriële Conferentie om de tijd tussen een eerste en tweede prik met het AstraZeneca (AZ)-vaccin met een maand in te korten, dus naar 8 weken.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 24.04.2021

  De IMC Volksgezondheid beslist het vaccin Johnson & Johnson in te zetten voor alle volwassenen. AstraZeneca wordt ingezet voor personen vanaf 41 jaar. Ook zwangere vrouwen kunnen voortaan onmiddellijk gevaccineerd worden.

  Op basis van de adviezen van het EMA, de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force Vaccinatie besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) zonet om het vaccin van Johnson & Johnson te gebruiken bij alle volwassenen. Het AstraZeneca vaccin zal op basis van de recente benefit/risk analyse van het EMA voortaan gebruikt worden bij mensen vanaf 41 jaar. Bij hen liggen de voordelen van het vaccin vele malen hoger dan de zeldzame risico’s. Iedereen die al een eerste dosis van dit vaccin heeft gekregen, krijgt ook een tweede dosis na twaalf weken. De vaccinatiecampagne blijft met deze beslissingen op volle snelheid.

  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 14.04.2021

  De IMC Volksgezondheid beslist om de eerste toedieningen van het J&J vaccin tijdelijk uit te stellen op vraag van de fabrikant en na advies van de Task Force vaccinatie.

  De IMC Volksgezondheid heeft vandaag beslist om de eerste toedieningen van de reeds geleverde Johnson&Johnson/Janssen (J&J) vaccins die voorzien waren vanaf vrijdag even uit te stellen. J&J besliste gisteren om voorlopig haar leveringen aan Europa even te pauzeren. Begin volgende week vindt er opnieuw een evaluatie plaats. Omwille van de beperkte leveringen in april, heeft deze beslissing op korte termijn geen significante impact op de vaccinatiestrategie in ons land.

  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 18.03.2021  Interministeriële Conferentie Volksgezondheid bevestigt verderzetting vaccinatiecampagne met het vaccin van AstraZeneca na gunstig advies Hoge Gezondheidsraad en European Medicines Agency  Afgelopen maandag werd op advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force Vaccinatiestrategie door de Interministeriële conferentie Volksgezondheid beslist om de vaccinatie-campagne met het Astra Zeneca-vaccin voort te zetten na het opschorten ervan in een aantal andere Europese landen. Het aantal gevallen van ‘trombose’ (bloedklonter) bij gevaccineerde personen bleek niet groter dan wat bij de algemene, niet-gevaccineerde bevolking wordt waargenomen. Die conclusie kwam uit de grootschalige klinische studies, de ervaring in het Verenigd Koninkrijk bij 11 miljoen gevaccineerden en de meldingen bij het FAGG. Tromboses treden namelijk frequent op, vooral naarmate de leeftijd toeneemt. Bloedstollingsstoornissen zijn ook een frequente verwikkeling van COVID-19 infectie zelf.  Dat wat ‘trombose’ werd genoemd blijkt een verzamelnaam te zijn van een reeks ziekte-verschijnselen, waaronder een aantal zeer zeldzame ziektebeelden, zoals de combinatie van tromboses en thrombocytopenie (te lage bloedplaatjes).  Het veiligheidscomité van het EMA heeft vandaag verslag uitgebracht van haar grondige analyse van de gemelde gevallen. Ze concluderen vooreerst dat er geen indicatie is dat er iets aan de hand is met de kwaliteit van de vaccins of dat er een verband zou zijn met bepaalde ‘batches’.  Er is wetenschappelijk gezien geen verband tussen vaccinatie en een hoger risico op tromboses.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 10.03.2021  35 dagen tussen eerste en tweede dosis Pfizer/BioNTech vaccin  De Hoge Gezondheidsraad had al positief advies gegeven om (maximum) 35 dagen te laten tussen de eerste en tweede dosis van het Pfizer/BioNTech vaccin (in plaats van 21 dagen). Uit analyses van het FAGG en het European Medicines Agency blijkt dat dit ook geen juridische problemen stelt.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona - 03.03.2021  Onmiddellijk versnelde vaccinatie van 65-plussers met AZ  Doordat het AZ vaccin volgens de HGR nu aan de volledige bevolking kan worden gegeven, kan onmiddellijk versneld gestart worden met de vaccinatie van de 65-plussers (ongeveer 2,2 miljoen personen) en dat bij voorkeur van de hoogste leeftijdsgroepen. Hierdoor worden de meest kwetsbaren versneld beschermd. Het zal ook zorgen voor een belangrijke vereenvoudiging in de organisatie van de vaccinatiecentra.  Flexibeler gebruik van de 2e dosis van het Pfizervaccin  Momenteel zijn de leveringen van het Pfizer vaccin stabiel. Daarom adviseert de Task Force aan de deelstaten om de buffer voor de 2e dosissen te reduceren (tot maximum 1 week) . Hierdoor komen onmiddellijk een 170 000 dosissen vrij, die versneld aan de ouderen kunnen worden toegediend.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 02.12.2020  België tekent in op Europese aankoopprocedure voor het kandidaatvaccin Moderna.  De Europese Commissie voert onderhandelingen in naam van de lidstaten voor de aankoopprocedures van vaccins tegen COVID-19 en legt contracten voor aan de lidstaten. In België heeft het adviescomité dat instaat voor de analyse van de aankoopdossiers een positief advies gegeven voor het kandidaatvaccin van Moderna. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft dit advies gevolgd. Als dit vaccin een marktvergunning krijgt, zal België het aankopen.  Klik hier voor het persbericht

 • PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - 24.11.2020  Coronavirus: België tekent in op de aankoop van kandidaatvaccin CureVac. Midden augustus 2020 gaf het adviescomité al een positief advies voor het contract voor het kandidaatvaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford en in november 2020 voor het kandidaatvaccin van Janssen (Johnson & Johnson) en Pfizer en BioNTech.  Klik hier voor het persbericht

Efpia

 • Vaccines Europe Statement on COVID-19 vaccine safety 
 • EFPIA_VE video on scaling up vaccine production - The video explains how members are scaling up production to be able to meet the demand for doses around the world. The video includes reference to the robust safety testing.
 • EFPIA_VE video on safety - Entirely focused on safety, the video underlines the industry's commitment to safety.
 • #19Conversations Podcast Series (Available on SpotifyAs part of our #19conversations podcast series, the first podcast features a discussion between our host Jacki Davis, a representative from the Active Citizens Network, and Michel Stoffel - Chair of the Vaccines Europe Regulatory Working Group . The podcast focuses on the lengths companies and regulators go to ensure vaccine safety and will be available on all major podcast platforms.
 • Click here for the blog of Nathalie Moll, Director General EFPIA
 • Click here for the EFPIA press release
 • Click here for the EFPIA commitment document to tackle COVID-19 pandemic
 • Click here for the video
 • Click here for the video #WeWontRest in the fight against COVID-19

Ifpma

 • February 15,2021 - Launch of #TeamVaccines - The people making COVID‑19 vaccines need them as much as we all do
 • On 3 September 2020, IFPMA organised a media briefing on COVID-19 therapeutics: innovation, trials and access. The briefing included an overview of R&D for the COVID-19 therapeutics pipeline and how IFPMA member companies are collaborating to develop and deploy safe and effective treatments at scale.
 • Coronavirus Global Response Pledging event hosted by the European Commission on May 4, 2020. During this international conference, governments and business leaders announced their pledges for the development and universal deployment of diagnostics, treatments and vaccines against the Coronavirus.
  • IFPMA Statement: Pharma Statement for The Coronavirus Global Response Pledging Marathon
  • Statement Dave Ricks, IFPMA President/CEO Eli Lilly available on Youtube
 • IFPMA News Release: Pharma Joins Global Pledge Committing to Work Together to Beat COVID-19 
 • Click here for the press release of April 30,2020 - Global Pharma update on unprecedented efforts to collaborate in speeding up the search for safe and effective COVID-19 therapies
 • Click here to find the industry’s R&D efforts
 • Click here for the COVID-19 dedicated page: COVID-19: The biopharmaceutical industry is leading the way in developing vaccines, treatments & diagnostics

Latest news of our members

Sanofi/GSK

17/05/2021 - Sanofi and GSK COVID-19 vaccine candidate demonstrates strong immune responses across all adult age groups in Phase 2 trial

The Sanofi and GSK adjuvanted recombinant COVID-19 vaccine candidate achieved strong rates of neutralizing antibody responses, in line with those measured in people who have recovered from COVID-19, in all adult age groups in a Phase 2 study with 722 volunteers. A global pivotal Phase 3 study is expected to start in the coming weeks.

The Phase 2 interim results showed 95% to 100% seroconversion following a second injection in all age groups (18 to 95 years old) and across all doses, with acceptable tolerability and with no safety concerns. Overall, the vaccine candidate elicited strong neutralizing antibody levels that were comparable to those generated by natural infection, with higher levels observed in younger adults (18 to 59 years old). After a single injection, high neutralizing antibody levels were generated in participants with evidence of prior SARS-CoV-2 infection, suggesting strong potential for development as a booster vaccine.

Takeda

11/05/2021 - Onze helden moeten zich ook kunnen opladenLancering van een digitaal portaal www.iklaadmeop.be ter ondersteuning van het mentaal welzijn van zorgverleners. Een initiatief van Takeda Belgium, in samenwerking met de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België en Attentia. Dit initiatief beoogt een antwoord te bieden aan de groeiende behoefte van zorgverleners voor bijkomende instrumenten ter ondersteuning van hun mentale en fysieke welzijn doorheen de COVID-19 pandemie.

Raadpleeg het persbericht

Pfizer

16/04/2021 - Pfizer België draagt bij tot onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen in de strijd tegen COVID-19

Pfizer België kondigt vandaag de opstart aan van een klinisch Fase I onderzoek bij gezonde volwassenen met als doel de veiligheid en tolerantie te evalueren van een experimenteel, nieuw oraal antivirale behandeling voor SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt.

Roche

16/03/2021 - Roche launches SARS-CoV-2 variant test to help monitor emerging coronavirus mutations

 • The cobas SARS-CoV-2 Variant Set 1 Test is designed to detect key spike mutations in virus variants associated with increased human-to-human transmission
 • Accurate detection and differentiation of SARS-CoV-2 mutations can help assess the spread of circulating variants and monitor their potential impact on therapeutics, vaccines and public health interventions
 • Periodic assessments against emerging variants have shown that Roche’s current diagnostic tests for detecting active SARS-CoV-2 infections remain accurate and effective
 • The test runs on widely used high-throughput systems and is for research purposes only

Sanofi

12/03/2021 - Sanofi and Translate Bio initiate Phase 1/2 clinical trial of mRNA COVID-19 vaccine candidate

Sanofi Pasteur, the vaccines global business unit of Sanofi, and Translate Bio (NASDAQ: TBIO), a clinical-stage messenger RNA (mRNA) therapeutics company, today announced the start of the Phase 1/2 clinical trial for MRT5500, an mRNA vaccine candidate against SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. The Companies expect interim results from this trial in the third quarter of 2021.

Janssen

11/03/2021  - EMA recommends COVID-19 Vaccine Janssen for authorisation in the EU

EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Janssen to prevent COVID-19 in people from 18 years of age.

After a thorough evaluation, EMA’s human medicines committee (CHMP) concluded by consensus that the data on the vaccine were robust and met the criteria for efficacy, safety and quality. COVID-19 Vaccine Janssen is the fourth vaccine recommended in the EU for preventing COVID-19.

Pfizer en BioNTech leveren miljoenste vaccindosis aan België

10/03/2021 - Bijna dag op dag 1 jaar nadat Pfizer en BioNTech besloten om de handen in elkaar te slaan om het mRNA-vaccin tegen SARS-CoV-2 (COVID-19) te ontwikkelen, wordt de kaap van 1 miljoen verdeelde vaccindoses bestemd voor de Belgische vaccinatiecampagne gehaald.

Eli Lilly

10/03/2021 - EMA issues advice on Lilly’s treatment for the treatment of confirmed COVID-19 in the European Union

The European Medicines Agency's (EMA) Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) has issued a positive scientific opinion for bamlanivimab alone and bamlanivimab administered together with etesevimab in the treatment of Covid. The opinion advises that bamlanivimab alone and bamlanivimab administered together with etesevimab can be used for the treatment of confirmed COVID-19 in patients aged 12 years and older that do not require supplemental oxygen for COVID-19 and who are at high risk of progressing to severe COVID-19.

Roche

26/02/2021 - EMA issues advice on casirivimab and imdevimab antibody cocktail for the treatment of mild-to-moderate COVID-19

Roche confirmed that the European Medicines Agency’s (EMA) Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) has issued a scientific opinion supporting the use of the investigational antibody cocktail, casirivimab and imdevimab, as a treatment option for patients with confirmed COVID-19 who do not require oxygen supplementation and who are at high risk of progressing to severe COVID-19.

GSK

12/11/2020 - Medicago and GSK announce start of Phase 2/3 clinical trials of adjuvanted COVID-19 vaccine candidate

Medicago, a biopharmaceutical company headquartered in Quebec City, and GSK are pleased to announce the start of Phase 2/3 clinical trials of its plant-derived vaccine candidate for COVID-19 to evaluate its efficacy, safety, and immunogenicity. Based on the positive Phase 1 results, Medicago has decided to launch the Phase 2/3 clinical trial with GSK’s pandemic adjuvant.

GSK

06/11/2020 -  Nieuwe Belgische doorbraak voor een vaccin tegen COVID-19: GSK Vaccines in Waver heeft de eerste doses adjuvant geproduceerd

De adjuvant-technologie, ontdekt door GSK Vaccines in België, zal een belangrijk onderdeel vormen van Sanofi's’s kandidaat-vaccin tegen COVID-19, ontwikkeld in samenwerking met GSK. Deze technologie kan de immuunrespons versterken en de hoeveelheid vaccinproteïne per vaccin dosis verminderen waardoor meer vaccindosissen gemaakt kunnen worden.

Air Liquide

02/11/2020 - Air Liquide biedt zijn steun aan in de nationale inspanning en in de strijd die de overheid en de gezondheidsprofessionals dagelijks voeren om ervoor te zorgen dat de Belgische burgers de beste ondersteuning en kwaliteit van zorg krijgen die ze nodig hebben.

Roche

22/10/2020 - Roche kondigt samenwerking aan met Atea Pharmaceuticals om een ​​mogelijke orale behandeling voor COVID-19-patiënten te ontwikkelen.

Takeda

16/10/2020 - Eerste patiënt ingeschreven in de NIH Fase 3 studie om een potentieel hyperimmuun geneesmiddel tegen COVID-19 te evalueren

 • Het Hyperimmuun globuline tegen COVID-19 van de Alliantie (CoVIg-19) wordt geëvalueerd in het kader van de klinische studie en kan één van de vroegste behandelingen worden voor gehospitaliseerde personen met risico op ernstige complicaties van COVID-19
 • De productiesite van Takeda in Lessines, België, draagt bij tot de productie van het klinisch materiaal voor de NIH Fase 3 studie, wat het belang van België als farmaceutische hub benadrukt.

De CoVIg-19 Plasma Alliantie, een ongekend samenwerkingsverband van wereldwijde plasmabedrijven gesteund door wereldwijde organisaties buiten de plasma-industrie, bevestigt dat vanaf nu patiënten worden ingesloten in de Inpatient Treatment with Anti-Coronavirus Immunoglobulin (ITAC) Fase 3 klinische studie gesponsord door de National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), een onderdeel van de National Institutes of Health (NIH). De studie zal de veiligheid, de tolerantie en de werkzaamheid evalueren van een experimenteel hyperimmuun intraveneus immunoglobuline (H-Ig) tegen het coronavirus voor de behandeling van gehospitaliseerde volwassenen met risico op ernstige complicaties van de COVID-19-infectie. Indien succesvol, kan het H-Ig van de Alliantie één van de vroegste behandelingsopties worden voor gehospitaliseerde COVID-19 patiënten.

Pfizer

14/09/2020 - Pfizer Puurs organiseert jobdag voor COVID-19 vaccin

De productie- en verpakkingssite van Pfizer in Puurs organiseert op zaterdag 19 september een jobdag gericht op technische profielen in een drieploegensysteem. De jobdag maakt deel uit van een nationale rekruteringscampagne ‘Word vaccinmaker’, waarbij het bedrijf op zoek gaat naar nieuwe ‘vaccinmakers’. Pfizer Puurs is namelijk één van de locaties waar een mRNA vaccin tegen SARS-CoV-2 kan geproduceerd worden, als de klinische onderzoeken succesvol zijn en de regelgevende goedkeuringen zijn toegekend.

Roche

19/08/2020 - Roche en Regeneron kondigen hun samenwerking aan om het wereldwijde aanbod van REGN-COV2 experimentele antilichaamcombinatie voor COVID-19 drastisch te vergroten.

AstraZeneca

14/08/2020 - AstraZeneca heeft een overeenkomst gesloten met de Europese Commissie om tot 400 miljoen doses van het AZD1222 COVID-19-vaccin te leveren. Voortbouwend op de bestaande overeenkomst met de Inclusive Vaccines Alliance onder leiding van Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland, geeft deze nieuwe overeenkomst alle EU-lidstaten de mogelijkheid om op een gelijke manier en zonder winstoogmerk tijdens de pandemie, toegang te krijgen tot het vaccin. Het stelt EU-lidstaten ook in staat doses door te sturen naar andere Europese landen.

MSD

05/08/2020 - Voortbouwend op de ervaring van het bedrijf met antivirale middelen en vaccins, versnelt MSD twee inspanningen voor de ontwikkeling van COVID-19-vaccins en een nieuwe antiviraal middel:

 • MSD ontwikkelt in samenwerking met IAVI V590, een SARS-CoV-2-vaccinkandidaat die gebruik maakt van een recombinant vesiculair stomatitisvirus (rVSV) -platform, hetzelfde platform dat werd gebruikt voor het goedgekeurde MSD Ebola Zaire-virusvaccin. De V590 is momenteel in preklinische ontwikkeling en klinische studies zullen dit jaar starten.
 • MSD heeft Themis overgenomen om de ontwikkeling van V591 te versnellen, een SARS-CoV-2-vaccinkandidaat die een vectorplatform voor mazelenvirus gebruikt dat is gebaseerd op een vector die oorspronkelijk is ontwikkeld door wetenschappers van het Institut Pasteur, en exclusief in licentie gegeven aan Themis. V591 is momenteel in preklinische ontwikkeling en klinische studies zullen starten in het derde kwartaal. De overname van Themis door MSD is in juni afgerond.
 • MSD ontwikkelt in samenwerking met Ridgeback Bio MK-4482 (voorheen bekend als EIDD-2801), een oraal beschikbare antiviraal middel voor de behandeling van COVID-19. In preklinische onderzoeken vertoonde MK-4482 antivirale eigenschappen tegen SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, en tegen de coronavirussen die verantwoordelijk zijn voor MERS en SARS. De kandidaat wordt momenteel geëvalueerd in klinische fase 2-onderzoeken.

GSK & Sanofi

31/07/2020 - Sanofi en GSK zijn in vergevorderde besprekingen met de Europese Unie om tot 300 miljoen doses COVID-19-vaccin te leveren

 • Discussies hebben betrekking op kandidaat-vaccins waarbij gebruik wordt gemaakt van de op recombinante proteïne gebaseerde technologie van Sanofi in combinatie met het pandemische adjuvanssysteem van GSK
 • Beide bedrijven zetten zich in om hun COVID-19-vaccin betaalbaar en wereldwijd beschikbaar te maken

Bayer

31/07/2020

 • Bayer blijft tijdens deze crisis gemeenschappen in nood over de hele wereld steunen. Onlangs heeft Bayer $ 2,5 miljoen gedoneerd om initiatieven in de meest getroffen regio's van de Verenigde Staten (New Orleans, Boston, New York en New Jersey) te financieren om extra testcentra, medische stafondersteuning en bloedonderzoek op te zetten.
 • In het kader van een samenwerking rond hart- en vaatziekten in Ghana zijn ziekenhuizen in het land voorzien van de benodigde apparatuur om de pandemie te bestrijden (ademhalingsapparatuur, 200 veiligheidsbrillen en -jassen, gelaatsschermen en chirurgische maskers).
 • Met de Bayer Foundation ondersteunen we sociale ondernemers in Afrika die werken aan bewustwording over het voorkomen van infecties in lokale gemeenschappen.

Gilead

29/07/2020 - De Europese Commissie en Gilead Sciences komen tot een overeenkomst om behandelingsdoses van Veklury veilig te stellen.

Pfizer en BioNTech kiezen toonaangevend mRNA-kandidaat-vaccin tegen COVID-19 en starten wereldwijd cruciaal fase 2/3-onderzoek

27/07/2020 - Pfizer en BioNTech kondigen aan dat één van hun COVID-19 vaccin-kandidaten naar de volgende fase van het klinisch onderzoek gaat, met name de fase 2/3 studie. Dit betekent dat het potentiële vaccin in de komende weken zal getest worden op een groot aantal deelnemers wereldwijd (in totaal worden tot 30.000 deelnemers voorzien).

Janssen Pharmaceutica

27/07/2020 - In haar zoektocht naar een vaccin tegen het nieuwe coronavirus, heeft Janssen aangekondigd dat ze deze week start met klinische proeven in haar eigen centra en in universitaire centra. "Op basis van vorige ervaringen met deze technologie, zijn we voorzichtig optimistisch over een mogelijk doeltreffend vaccin".  Het bedrijf was vorige week al gestart met het testen op vijftien gezonde vrijwilligers in België. Het bedrijf heeft eveneens een specifieke pagina op haar website uitgewerkt waar informatie m.b.t. COVID-19 kan geraadpleegd worden.

UCB

22/07/2020 - UCB Community Health Fund gelanceerd in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. 

Het nieuwe UCB Community Health Fund doet zijn eerste projectoproep. Het Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wil de impact van de COVID-19-pandemie op de gezondheid van jongeren uit kwetsbare gemeenschappen op de middellange en lange termijn begrijpen en beperken. Het ondersteunt impactgedreven projecten en initiatieven die de gezondheid verbeteren, naast sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de pandemie voor de gezondheid van jongeren.

AstraZeneca

20/07/2020 - Tussentijdse gegevens tonen een sterke reactie van antilichamen en T-cellen

De tussentijds resultaten van de fase I/II studies bevestigen dat het vaccin goed werd verdragen en alle geëvalueerde deelnemers robuuste immuunresponsen vertoonden tegen het SARS-CoV-2-virus.

Gilead

10/03/2020 - Aanvullende gegevens over het antivirale middel Remdesivir. 

03/07/2020 - De Europese Commissie heeft remdesivir (handelsnaam Veklury) verleend en heeft een tijdelijke vergunning voor het in de handel brengen gekregen voor de behandeling van COVID-19-patiënten, waarmee het de eerste goedgekeurde antivirale behandelingsoptie voor COVID-19-patiënten werd.

Eli Lilly

15/06/2020 - Lilly’s Covid-19 onderzoek geraakt in versnelling

Lilly start met twee Phase 1 studies voor twee mogelijke COVID-19 antilichaambehandelingen. Deze zijn het resultaat van de samenwerking van Lilly met AbCellera en met Junshi Biosciences.

Daarnaast is Lilly tevens gestart met een fase 3 klinische studie met baricitinib, een bestaande molecule, voor gehospitaliseerde COVID-19-patiënten. Deze studie is complementair aan een studie die reeds eerder was opgestart in samenwerking met het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Beide studies hebben tot doel om de mogelijke werking van baricitinib bij COVID-19-patiënten te evalueren.

Gilead

01/06/2020 - Gilead maakt resultaten bekend van fase 3-onderzoek met Remdesivir bij patiënten met matige COVID-19

Bristol Myers Squibb

12/05/2020 - GRYT Health en Bristol Myers Squibb lanceren samen een COVID virtueel platform om informatie uit te wisselen tussen patiëntenverenigingen, overheden, gezondheidsprofessionelen en de industrie.

Servier

11/05/2020 - Sinds het begin van de epidemie heeft Servier een voorraad van ongeveer 13 000 mondmaskers  overgemaakt aan 7 Belgische universitaire ziekenhuizen en nog eens 1 000 aan een Luxemburgs ziekenhuis. Op wereldniveau heeft de groep Servier volgende initiatieven genomen:

 • Financiële gift en solidariteitsinitiatieven (ondersteuning liefdadigheidsfondsen ...)
 • Medische staf en apotheken voorzien van beschermende uitrusting
 • Productie en levering van gratis hydroalcoholische oplossingen
 • Schenking van ECG-rulers en pulsoximeters aan ziekenhuizen
 • Schenking van iPads aan kinderafdelingen voor kinderen met kanker om contact te houden met hun familie
 • Levering van maaltijden aan ziekenhuizen en donatie van voedsel ter ondersteuning van gezinnen
 • Partnerschap met een medisch internetplatform om online gratis raadplegingen aan te bieden aan risicopatiënten
 • Lanceren van bewustmakingscampagnes om patiënten duidelijk te maken wat COVID-19 is, en vragen en advies te geven over dit virus
 • Dokters-werknemers de mogelijkheid bieden om vrijwilligerswerk te doen door zich aan te sluiten bij de gezondheidsdiensten

Bayer

07/05/2020 - Bayer heeft tijdens de coronacrisis volgende iniatiatieven genomen:

 • Levering van Bepanthol crèmes aan 16 ziekenhuizen om zorgverleners toe te laten hun huid te verzorgen die het zwaar te verduren heeft gekregen.
 • Steun aan een initiatief dat financieel en op communicatievlak ondersteund werd, Worldwide Empathy for Medics. Het betreft een service voor artsen en andere zorgverleners waarbij zij gesprekstherapie kunnen hebben om hun (soms traumatische) ervaringen tijdens deze crisis te kunnen delen met professionele therapeuten. 

Pfizer en BioNTech testen eerste deelnemers in de VS als onderdeel van het Global COVID-19 mRNA Vaccine Development Program

05/05/2020 - Na de start van de eerste tests in Duitsland, hebben Pfizer en BioNTech vandaag aangekondigd dat ook in de Verenigde Staten de Fase I/2 klinische tests van hun COVID-19 kandidaat-vaccins zijn begonnen. De Belgische productiesite van Pfizer in Puurs werd samen met vier andere sites geselecteerd voor de productie van een potentieel toekomstig vaccin.

Vir en Alnylam identificeren kandidaat-therapie voor RNAi, VIR-2703 (ALN-COV), gericht op SARS-CoV-2 voor de behandeling van COVID-19

04/05/2020 - Alnylam en Vir kondigen aan dat hun kandidaat-behandeling nog in 2020 onderworpen zal worden aan klinische studies.

Op 30 april 2020 de CEO van Alnylam, Dr. Johan Maranganore was te gast in de "I am BIO pdocast" waar hij meer toelichting gaf over de strijd tegen COVID-19 door middel van de RNAi therapie die het genoom van het nieuwe coronavirus vernietigt en op die manier het virus verhindert om zich te vermenigvuldigen en te doden.  

Lilly en Junshi Biosciences ontwikkelen samen therapeutische antilichamen voor de preventie en behandeling van COVID-19

04/05/2020 - Naast de eerder aangekondigde Lilly-samenwerkingen, kondigden Eli Lilly and Company op 4 mei aan dat ze een overeenkomst aangaan met Junshi Biosciences om samen therapeutische antilichamen te ontwikkelen voor de mogelijke preventie en behandeling van COVID-19. Aangezien het aantal gevallen wereldwijd toeneemt, draagt deze overeenkomst bij aan de dringende noodzaak om meerdere complementaire benaderingen te bestuderen om deze ziekte aan te pakken.

Gedeon Richter - Akkoord met Invio voor verder onderzoek naar Covid vaccin

30/04/2020 - Gedeon Richter Plc. ("Richter") en Helm AG's joint venture microbiële biotechnologie contractontwikkeling en cGMP-productieorganisatie, hebben vandaag aangekondigd dat ze een overeenkomst zijn aangegaan met het in de VS gevestigde INOVIO (NASADAQ: INO) om hun productiepartnerschap uit te breiden voor de ondersteuning van de grootschalige productie van INOVIO's onderzoeks-DNA-vaccin voor COVID-19, INO-4800, waarvan momenteel in de VS fase 1 van de klinische tests is gelanceerd en deze zomer wellicht zou kunnen doorstromen naar fase 2/3, nl. de werkzaamheidsonderzoeken.

Gilead

29/04/2020 - Patiënten besmet met COVID-19 die remdesivir toegediend kregen, herstelden sneller dan patiënten die met een placebo werden behandeld. 

De afgelopen twee maanden hebben we in spanning afgewacht hoe de wetenschap zich over remdesivir zou uitspreken. Hoewel er onderweg aanwijzingen waren, wisten we dat alleen klinische onderzoeken de antwoorden konden geven op de vraag of het een veilige en effectieve behandeling is voor COVID-19. Vandaag beschikken we over enkele eerste antwoorden. De resultaten van het wereldwijde, placebogecontroleerde onderzoek van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) zijn hoopvol.  

Open brief van Daniel O’Day, Chairman & CEO, Gilead Sciences

Chiesi

23/04/2020 - Chiesi heeft al tal van acties ondernomen in het gevecht tegen COVID-19 en dit niet alleen op Belgische bodem maar ook op internationaal niveau

Belgische initiatieven:

 • Sponsoring van de Covid-pagina van Domus Medica en SSMG
 • Donatie aan de Koning Boudewijnstichting via pharma.be (15.000€)
 • Mogelijkheid tot vrijwilligerswerk door de werknemers van Chiesi België tijdens werkuren in dorp of gemeente mits het respecteren van de richtlijnen

Corporate initiatieven:

 • Donatie van 3 miljoen euro aan de staat door de Chiesi Group
 • Donatie van materiaal:
COVID-19-CHIESI-Donations-Italy
 • Donatie van uren/loon door werknemers, verdubbeld door de Chiesi Group: As a Benefit Corporation, Chiesi Group is committed to having a positive impact on society. In addition to the actions that Chiesi Group and its global affiliates have taken thus far to support patients, institutions and healthcare professionals during the pandemic, today the Group has announced a new €3 million fund to support efforts to address this crisis in Italy. This fund will support a range of actions including donations of personal protective equipment, ventilators and sanitising gel in response to requests from hospitals and other health institutions. The company has also made direct donations of drugs for respiratory diseases to hospitals in China and Italy. Chiesi has also set up a process where team members in Italy can donate "virtual" hours of work to an association of volunteers in Parma to support emergency response. The company converted the donated hours worked into a monetary donation, which was then doubled by the Chiesi Group. In two weeks close to € 70.000 have already been collected.

BioNTech en Pfizer kondigen eerste klinische studie met COVID-19-vaccinkandidaten aan

22/04/2020 - Het Duitse Paul-Ehrlich-Institut geeft BioNTech en Pfizer de goedkeuring om te starten met de eerste klinische studie met COVID-19-vaccinkandidaten

 • Eerste COVID-19-gerelateerde klinische studie voor Pfizer en BioNTech start in Duitsland
 • Initiële fase met dosis escalatie van 1μg tot 100 μg
 • Product voor klinische testen afkomstig uit BioNTechs GMP-gecertificeerde mRNA-productiefaciliteiten in Europa
 • Vier vaccinkandidaten starten de klinische ontwikkeling

AstraZeneca - Schenking van 9 miljoen mondmaskers wereldwijd

22/04/2020 - AstraZeneca schenkt wereldwijd 9 miljoen mondmaskers om gezondheidswerkers te helpen in hun strijd tegen COVID-19. Samen met het Wereld Economisch Forum identificeerde AstraZeneca, via het COVID-19 Action Platform, de landen die er het meeste nood aan hebben. Met trots kunnen we stellen dat Antwerpen de Europese centrale hub is voor het verdelen van deze maskers aan de landen in nood. België ontving zelf 100.000 maskers en de verdeling ervan aan de diverse ziekenhuizen en gezondheidswerkerszal gebeuren via Sciensano en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Fluidda

19/04/2020 - Jan De Backer, Fluidda CEO, werd onlangs geïnterviewd over de visie en de missie van zijn bedrijf, de mogelijkheden van de eigen ontwikkelde FRI technologie binnen de gezondheidszorg en voor gebruik door gezondheidswerkers, en wat Fluidda wenst te realiseren m.b.t. de COVID-19 crisis.

Amgen

17/04/2020 - Amgen reageert op de COVID-19-pandemie door middel van innovatieve wetenschap en partnerschappen, door patiënten en gemeenschappen waar we wonen en werken te helpen en door onze medewerkers en hun families over de hele wereld te ondersteunen. In België onderneemt Amgen volgende initiatieven:

 • doneren aan non-profitorganisaties in eerstelijnsactiviteiten
 • samenwerken met gezondheidsautoriteiten
 • patiënten ondersteunen tijdens de crisis
 • zorgen voor continue levering van onze medicijnen
 • bijpassen in donaties van werknemers
Overzicht van de initiatieven

Roche

17/04/2020 - De onderneming kondigt op 17 april de ontwikkeling en lancering aan van haar serologische test Elecsys® Anti-SRAS-CoV-2 om antilichamen te detecteren bij mensen die zijn blootgesteld aan ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SRAS-CoV-2), verantwoordelijk voor de COVID-19-ziekte.

De screening van de antilichamen is essentieel om mensen te helpen identificeren die zijn geïnfecteerd met het SARS-CoV-2-virus, vooral diegenen die mogelijk zijn geïnfecteerd maar geen symptomen vertoonden.

GSK & Sanofi

14/04/2020 - Beide bedrijven hebben dinsdag hun samenwerking aangekondigd met als oogdoel hun innoverende technologieën te bundelen om een vaccin met adjuvant tegen het COVID-19 virus te ontwikkelen. Het kandidaat-vaccin zou zich tegen het tweede semester van 2020 in het stadium van klinische proeven moeten bevinden en, indien succesvol, beschikbaar moeten zijn in het tweede semester van 2021. Gezien de ongekende humanitaire en financiële uitdagingen van de pandemie, beschouwen de twee bedrijven de toegang tot COVID-19-vaccins als een prioriteit. Ze zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat elk vaccin dat het resultaat is van hun samenwerking beschikbaar is tegen een betaalbare prijs en om mechanismes te voorzien waardoor iedereen er overal ter wereld toegang toe heeft. 

Lilly start klinische tests van behandelingen tegen COVID-19

10/04/2020 - Lilly werkt samen met het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), onderdeel van de National Institutes of Health (NIH), om een ​​van haar geneesmiddelen te onderzoeken als een mogelijke behandeling voor ziekenhuispatiënten met de diagnose COVID19. Het onderzoek start deze maand in de Verenigde Staten met een geplande uitbreiding naar extra locaties, waaronder Europa en Azië. Resultaten worden verwacht binnen de komende twee maanden.

Deelnemen aan het NIAID-onderzoek is slechts één benadering die Lilly hanteert om de wereldwijde COVID-19 gezondheidscrisis aan te pakken. Lilly heeft ook aangekondigd dat het een selectief monoklonaal antilichaam tegen Angiopoietin 2 (Ang2) zal onderzoeken voor fase 2-testen bij longontstekingpatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met COVID-19 en die een hoger risico lopen om het acute respiratory distress syndrome (ARDS) te ontwikkelen.

"Lilly bevindt zich op topsnelheid en gebruikt alle beschikbare middelen om deze pandemie te bestrijden", zegt Daniel Skovronsky, M.D., Ph.D., Lilly's chief scientifice officer en president van Lilly Research Laboratories. "Het ontwikkelen van potentiële therapeutische geneesmiddelen voor COVID-19 is onderdeel van onze vitale en humanitaire missie. Om succesvol te zijn, moeten we middelen, gegevens en expertise bundelen in samenspraak met de overheid, de academische wereld en andere bedrijven."

Sanofi

10/04/2020 - Sanofi heeft toegezegd 100 miljoen doses hydroxychloroquine te schenken aan bijna 50 landen over de hele wereld en is al begonnen met de distributie van het medicijn aan overheden die daarom hebben verzocht. Hydroxychloroquine "maakt deel uit van de geneesmiddelen die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn beoordeeld als onderdeel van een internationale klinische proef gericht op het vinden van een therapeutische oplossing in de strijd tegen Covid-19", medlt de groep in een persbericht.

AstraZeneca

08/04/2020 - Als onderdeel van het DARPA-programma voor pandemische paraatheid heeft AstraZeneca mogelijkheden ontwikkeld om antilichamen tegen oprukkende virale bedreigingen te ontdekken. Het bedrijf onthulde voor het eerst dat het zich bij de race had aangesloten om antilichamen te ontwikkelen die de coronavirussen neutraliseren, en voegde eraan toe dat het voor dit onderzoek meer dan 50 experts op het gebied van virologie en immunologie heeft voorzien. 

GSK

08/04/2020 - GSK biedt haar kennis aan en bereidt zich voor om in haar laboratoria screeningstesten uit te voeren tegen het coronavirus en neemt op die manier deel aan de aanzienlijke toename van het aantal analyses in ons land. GSK heeft de capaciteit om per dag minstens 6.000 tests uit te voeren. Daarbovenop worden nog tien ton beschermingsmiddelen geschonken. En dat alles naast lokale acties die aansluiten bij andere initiatieven en onderzoeksprojecten die het bedrijf internationaal uitvoert om de pandemie te bestrijden.

Bristol-Myers Squibb

07/04/2020 - Het bedrijf produceert een neuromusculair blokkerend middel dat kan worden gebruikt op intensive care-afdelingen om de tracheale intubatie en de mechanische ventilatie, die nodig is voor bepaalde ernstige COVID-19-patiënten, te vergemakkelijken. Daarom neemt de vraag naar dit middel momenteel in België en over de hele wereld toe. BMS doet er alles aan om aan deze groeiende vraag te voldoen door de productiecapaciteiten sterk te vergroten. Het bedrijf houdt de toelevering nauwlettend in de gaten om ervoor te zorgen dat patiënten die intubatie nodig hebben hiervan kunnen profiteren. Het bedrijf werkt nauw samen met het FAGG inzake voorraadbeheer en distributie naar de verschillende ziekenhuizen in het land. 

Pfizer

06/04/2020 - Pfizer en de Pfizer Foundation kondigden een donatie aan van $ 40 miljoen aan contante medische en liefdadigheidsgiften om de gezondheidseffecten van de COVID-19-pandemie in de VS en de rest van de wereld te helpen bestrijden. De schenking biedt een antwoord op de dringende noden van partners die zich inspannen om de verspreiding van het virus binnen gemeenschappen af te remmen en om kwetsbare gezondheidszorgsystemen te wapenen tegen toekomstige bedreigingen voor de volksgezondheid.

GSK

02/04/2020 - Schenking van 23 paletten bestaande uit 8 704 beschermingspakken, 500 handschoenen, 100 wegwerpschorten en 11 flessen zeep.

Lilly, Merck & Pfizer – Terbeschikkingstelling van hun medische en laboratoriumexpertise

01/04/2020 - De drie grote biofarmaceutische bedrijven hebben een programma uitgewerkt waarbij werknemers die beschikken over medische of labo-expertise hun diensten kunnen aanbieden bij lokale gezondheidsinstellingen en bij de groepen die het zwaarst getroffen zijn door COVID-19.

AbbVie - Donaties aan de Verenigde Staten en Europa

31/03/2020 - Het bedrijf kondigde deze week de schenking van 35 miljoen US dollar aan voor de hulpverlening in de strijd tegen COVID-19. In de Verenigde Staten zullen de middelen van AbbVie gebruikt worden om de zorgcapaciteit in de ziekenhuizen te ondersteunen, en om voeding en essentiële benodigdheden te bedelen onder kwetsbare bevolkingsgroepen.

In Europa zal het geld ingezet worden om, in de zwaarst getroffen landen, materiaal en essentiële benodigdheden aan te schaffen voor patiënten en het gezondheidspersoneel in de eerste lijn.

Janssen - Samenwerking voor een vaccinkandidaat

30/03/2020 - Johnson & Johnson kondigt een kandidaat-vaccin aan tegen COVID-19. Samen met BARDA werd meer dan een miljard dollar vrijgemaakt voor het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe vaccins tegen het coronavirus. Het bedrijf verwacht de klinische studies fase 1 van een kandidaat-vaccin met gezonde patiënten te kunnen aanvatten ten laatste in september 2020.

Sanofi - Nieuw klinisch programma

30/30/2020 - De eerste patiënt buiten de Verenigde Staten werd behandeld in het kader van een wereldwijd klinisch programma voor de evaluatie van sarilumab bij gehospitaliseerde patiënten met een ernstige vorm van COVID-19.

UCB - Een rol te spelen in de wereldwijde reactie

27/03/2020 - De acties van UCB zijn gebaseerd op drie pijlers : 1) bijdragen aan het fundamenteel onderzoek en aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen, 2) het aanbieden van haar expertise in het verhogen van de lokale testcapaciteit, 3) het ondersteunen van patienten en gezondheidswerkers, zoals via giften als via directe assistentie, en dit zowel op lokaal als op mondiaal niveau.

Novartis - Samenwerking met Life Sciences Bedrijven

26/03/2020 - Novartis en een consortium van Life Sciences bedrijven kondigen een samenwerking aan voor het versnellen van de ontwikkeling, productie en levering van vaccins, diagnostica en behandelingen tegen COVID-19. Het bedrijft stelt een scala aan middelen en expertise ter beschikking, die zal ingezet worden om effectieve en schaalbare oplossingen te vinden voor de pandemie.

AstraZeneca - Donaties ter ondersteuning van gezondheidswerkers

24/03/2020 - AstraZeneca schenkt negen miljoen mondmaskers om gezondheidsprofessionelen in de hele wereld te steunen in de strijd tegen de COVID-19-wereldpandemie.

Janssen - Transformatie van een productielijn

22/03/2020 - Op zondag 22 maart werd een nieuwe productielijn in gebruik genomen op de productiesite van Janssen Pharmaceutica in Geel om het acute tekort aan desinfecterende handgels in ziekenhuizen weg te werken. Deze noodproductie kwam tot stand in nauwe samenwerking met de federale overheid, Zorgnet-Icuro, UZ Leuven en UZ Gent. De desinfecterende gel werd op dinsdag 24 maart geleverd aan UZ Gent en UZ Leuven. Daarna zal hij verdeeld worden binnen het ziekenhuis- en verzorgingsnetwerk. Deze productie werd gratis geproduceerd en geleverd door het bedrijf.

Novartis - Concrete initiatieven en donaties

17/03/2020 - Novartis kondigt een hele reeks initiatieven aan om het hoofd te bieden aan de COVID-19 pandemie, en creëert een wereldwijd fonds van 20 miljoen USD om de getroffen gemeenschappen te ondersteunen.

Pfizer – Samenwerking met BioNTech SE

17/03/2020 - Pfizer ondertekende ook een intentieverklaring met het Duitse BioNTech SE om samen een potentieel coronavirusvaccin te ontwikkelen, gebruik makend van het medicijnontwikkelingsplatform op basis van mDNA van BioNTech.

Menarini - Ombouw van een fabriek om antimicrobiële gel te maken

16/03/2020 - Menarini besliste om een deel van de productiesite in Firenze om te bouwen om er desinfecterende gel te produceren die zal geschonken worden aan ziekenhuizen en medische organisaties die in de frontlinie staan in de strijd tegen het coronavirus. Het gaat om vijf ton desinfecterende gel per week. Die wordt gratis verdeeld in heel Italië via de Italiaanse civiele bescherming.

Pfizer - Een oproep om samen te werken

13/03/2020 - Pfizer heeft een vijfpuntenplan uitgebracht waarin het de biofarmaceutische industrie oproept om de krachten te bundelen in een ongekende samenwerking om COVID-19 te bestrijden.

AstraZeneca – Mobilisatie van de onderzoeksinspanningen

13/03/2020 - Dankzij hun wetenschappelijke expertise op het vlak van infectieziekten en de exclusieve technologie voor het ontdekken van antilichamen, heeft AstraZeneca haar onderzoeksinspanningen ingezet om nieuwe antilichamen te ontwikkelen om het coronavirus te neutraliseren en zodoende als behandeling kan dienen om de ziekte te voorkomen.

Eli Lilly - Samenwerken met AbCellera

12/03/2020 - AbCellera en Eli Lilly zullen meer dan 500 unieke antilichamen, die zijn geïsoleerd van een herstelde COVID-19-patiënt, selecteren om antilichaamtherapieën te ontwikkelen en op die manier de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Janssen Pharmaceutica - Samenwerken met het Rega Instituut

10/03/2020 - Janssen Pharmaceutica en het Rega Instituut slaan de handen in elkaar om liefst 15 000 actieve bestanddelen van bestaande geneesmiddelen te testen op hun werkzaamheid tegen het nieuwe coronavirus.

Lees het artikel uit Het Laatste Nieuws van 10.03.2020

Alnylam - vooruitgang in therapeutische DNAi

04/03/2020 - Vir en Alnylam breiden de samenwerking uit om therapeutische DNAi te bevorderen voor de behandeling van coronavirusinfecties, waaronder COVID-19.

Takeda - Lancering van de ontwikkeling van een therapie gebaseerd op plasma

04/03/2020 - Als leider in plasma-afgeleide therapieën heeft Takeda plasma-afgeleide therapieën ontwikkeld waarvan is aangetoond dat ze effectief zijn bij de behandeling van ernstige acute virale luchtweginfecties en mogelijk een behandelingsoptie zijn voor COVID-19.

Lilly, Merck & Pfizer - Aanbieden van hun medische en laboratoriumexpertise

01/03/2020 - De drie grote biofarmaceutische bedrijven hebben een programma uitgewerkt waarbij werknemers die beschikken over medische of labo-expertise hun diensten kunnen aanbieden bij lokale gezondheidsinstellingen en bij de groepen die het zwaarst getroffen zijn door COVID-19.

GSK - Verstrekking van hun adjuvant

24/02/2020 - "Het gebruik van een adjuvant is bijzonder belangrijk in een pandemische situatie omdat het de hoeveelheid vaccinproteïne die nodig is per dosis kan verminderen. Daardoor wordt het mogelijk om meer vaccindoses te produceren en meer mensen te beschermen." zegt Thomas Breuer, Chief Medical Officer bij GSK Vaccines.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!