Investeer in gezondheid in 2023!

Standpunt
Sector
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid

De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar een samenleving is indien gezondheid en veiligheid op het spel staan. De COVID-pandemie heeft zwaar ingehakt op de gezondheid, de economie en het welbevinden van vele mensen. Het oplaaien van geopolitieke spanningen, met een oorlog aan de grenzen van de Europese Unie, heeft de crisis in 2022 verder aangewakkerd. Met oplopende energieprijzen, een loonkostenspiraal en het stilvallen van de economische groei in ons land eind 2022.

De situatie zou echter nog veel erger zijn, mochten de vaccins en COVID-behandelingen niet zo snel ontwikkeld geweest  zijn. Als farmaceutische industrie zijn we dan ook trots dat we mee hebben bijgedragen tot de bestrijding van de pandemie. De doorgedreven investeringen in innovatie en ontwikkeling van de farmaceutische sector hebben de afgelopen jaren onmiskenbaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de economie én aan het welzijn van de bevolking.

Wij hopen dat we ook in 2023 deze inspanningen kunnen voortzetten. Maar daarvoor is wel een structurele mindshift nodig. We stellen immers vast dat nog té vaak het geneesmiddelenbudget wordt beschouwd als een kost. Onze sector wordt te veel geviseerd door de overheid op zoek naar besparingen. Maar tegelijkertijd stellen we vast dat innovatieve geneesmiddelen er net voor zorgen dat mensen langer gezond kunnen blijven, langer kunnen werken, langer kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. We staan voor grote innovatiedoorbraken die ervoor kunnen zorgen dat mensen die nu ongeneeslijk ziek zijn, genezen kunnen worden, of dat minstens hun ziekte kan worden gestabiliseerd. Investeren in innovatieve geneesmiddelen is dus geen kost. Integendeel, het levert een belangrijke maatschappelijke én economische bijdrage aan onze samenleving.

In het tweede “Report to Society” van pharma.be schetsen we de bijdrage van de farmaceutische industrie aan de samenleving door toe te lichten wie we zijn, wat we doen, waarom we dat doen en hoe we dat doen. We hopen dat dit je kan inspireren en wensen je alvast een heel gezond en gelukkig 2023.

Caroline oranje jas
Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!