België, Europese innovatieleider dankzij IP

Newsletter
Standpunt
Sector
Maatschappelijke impact
Markttoegang
Terugbetaling

Ons land, is één van de innovatieleiders in Europa. Dat is in belangrijke mate te danken aan het levendige innovatie-ecosysteem van de biofarmaceutische industrie. Vorig jaar werden bij het Europees Octrooibureau het hoogste aantal ooit aan Belgische patenten voor chemie, farma en biotechnologie aangevraagd.

Sterke octrooien worden echter niet door iedereen positief onthaald. Ze worden door sommigen gezien als een hinderpaal die moet worden weggewerkt. De hardnekkigste misvatting is allicht dat octrooien van biofarmaceutische bedrijven rechtstreeks leiden tot een beperkte toegang tot nieuwe geneesmiddelen en tot hoge prijzen.

Uiteraard dient een evenwicht gevonden te worden tussen de betaalbaarheid van geneesmiddelen voor het gezondheidssysteem en de vergoeding voor de ontwikkeling ervan. Maar één zaak staat boven water: zonder de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten (IP) die een octrooi biedt, kunnen innovatieve geneesmiddelen niet ontwikkeld worden.

Er worden pakweg 10.000 molecules geanalyseerd om er 250 te selecteren die klinisch getest kunnen worden en potentieel één kandidaat geneesmiddel te ontwikkelen. Dit proces duurt gemiddeld zo’n 10 à 15 jaar. De investeringskosten lopen op tot in de miljarden euro’s. Om een innovatietraject te starten dat zo risicovol, tijdrovend en duur is, moet er voldoende uitzicht zijn op een passende vergoeding. IP voorkomt dat het innovatief geneesmiddel gedurende een beperkte periode zomaar gekopieerd kan worden door partijen die niet hebben moeten investeren in de onderzoeks- en ontwikkelingskosten ervan. 

Tijdens een druk bijgewoond event op 27 september gaven diverse stakeholders hun visie over het belang van intellectuele eigendomsrechten voor innovatie en deelden zijn hun ervaringen. In deze nieuwsbrief delen we graag de belangrijkste conclusies, inclusief een “after movie” met reacties van de deelnemers.

De troeven die ons land haalt uit de meerwaarde van een sterke innovatieve biofarmaceutische industrie, zijn geen kwestie van geluk, maar van een bewust pro innovatiebeleid. Op dat vlak zijn er in het verleden keuzes gemaakt om bedrijven ertoe aan te zetten hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten naar België te brengen. Op 25 oktober aanstaande zal de eerste minister de conclusies van de door hem gelanceerde strategie voor de versterking van België als Health & Biotech land presenteren, wat tevens de start is van een internationale campagne om de troeven van ons land op dat vlak nog meer in de verf te zetten.

Het ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen is een risicovol, tijdrovend en duur traject. We moeten durven vóóruit kijken en de stimuli behouden of zelfs versterken. pharma.be blijft dan ook pleiten voor een eerlijk debat over een evenwichtig IP-systeem ten voordele van het hele innovatie ecosysteem. Samen kunnen we hierdoor de omgeving creëren waar innovatie floreert en beloftevolle nieuwe therapieën voor patiënten worden ontwikkeld.

Caroline-Ven-CEO
Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!