Weesgeneesmiddelen worden minder en minder snel terugbetaald in België

Newsletter
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid
Markttoegang

De voortrekkersrol van ons land op het vlak van de ontwikkeling en productie van innovatieve geneesmiddelen vertaalt zich spijtig genoeg niet in een snelle beschikbaarheid ervan voor de patiënt. Vooral geneesmiddelen voor zeldzame ziekten, zogenaamde weesgeneesmiddelen, hinken achterop.    

Dat blijkt uit een analyse van de afgeronde terugbetalingsprocedures bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) over de periode 2018 tot 2021. De analyse heeft betrekking op afgeronde terugbetalingsprocedures met twee mogelijke uitkomsten: ofwel wordt het geneesmiddel terugbetaald en is het vanaf dan beschikbaar voor de patiënt, ofwel wordt de terugbetaling geweigerd. We onderscheiden drie types geneesmiddelen*: geneesmiddelen met een therapeutische meerwaarde, weesgeneesmiddelen en nieuwe indicaties.    

Voor weesgeneesmiddelen is het moeilijker om terugbetaling te verkrijgen in België in vergelijking met andere innovatieve geneesmiddelen. Iets meer dan de helft van de aanvragen voor terugbetaling van weesgeneesmiddelen werd goedgekeurd. Voor de andere helft van de aanvragen was er geen positieve beslissing en bleven deze geneesmiddelen dus onbeschikbaar voor patiënten die lijden aan zeldzame ziekten. 

De cijfers voor het jaar 2020 zijn gunstiger maar zijn minder representatief omdat er in 2020 een kwart minder procedures doorlopen werden. Deze daling kan worden verklaard door een "bevriezing" van de wettelijke termijnen voor terugbetalingsprocedures gedurende deze periode die beïnvloed werd door de COVID-19 crisis. 

OD_NL_1
Bron: pharma.be

Niet alleen worden deze geneesmiddelen minder terugbetaald in België, weesgeneesmiddelen doen er ook langer over om de terugbetalingsprocedure te doorlopen.   

De termijn tussen het indienen van het terugbetalingsdossier bij de CTG en de datum waarop het geneesmiddel effectief terugbetaald is en kan voorgeschreven worden, was de voorbije 4 jaren telkens beduidend hoger voor weesgeneesmiddelen dan voor de aanvragen voor terugbetaling voor een geneesmiddel met een therapeutische meerwaarde of voor een nieuwe indicatie.   

In 2021 deed een terugbetalingsdossier voor een weesgeneesmiddel er gemiddeld 390 dagen over om de procedure te doorlopen. Voor andere geneesmiddelen was deze termijn 299 dagen. De langere terugbetalingsprocedures hebben onmiddellijke gevolgen voor de Belgische patiënten met een zeldzame aandoening. Zij moesten in 2021 gemiddeld 3 maanden langer wachten om behandeld te kunnen worden met innovatieve geneesmiddelen.  

De langere termijnen in 2020 zijn ook hier te verklaren door de impact van de COVID-19 crisis.  

graphe_od_newsletter2022_nl
Bron: pharma.be
Kristel De Gauquier
Kristel De Gauquier, MD
Medical Director, pharma.be
Julie Gusman
Julie Gusman
Senior Market Access Advisor, pharma.be
  • Een geneesmiddel met een therapeutische meerwaarde biedt volgens het betrokken farmaceutische bedrijf een hogere therapeutische waarde dan een aanvaarde standaardbehandeling. Dit betekent dat de ziekte met dit geneesmiddel beter behandeld wordt.
  • Een weesgeneesmiddel is een geneesmiddel voor de behandeling van een zeldzame ziekte en biedt daardoor vaak een oplossing voor een onbeantwoorde medische nood.
  • Een nieuwe indicatie verwijst naar een geneesmiddel dat al voor een bepaalde indicatie/aandoening wordt terugbetaald en waarvoor het bedrijf een bijkomende terugbetaling aanvraagt voor een andere indicatie/aandoening. Dat kan bijvoorbeeld een geneesmiddel zijn dat al wordt vergoed voor de behandeling van longkanker maar nu ook wordt terugbetaald voor de behandeling van darmkanker.
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!