Klinische proeven

Klinische proeven

België is een koploper op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen. Dit is een niet te verwaarlozen troef, want de talrijke studies die in ons land worden uitgevoerd, zijn synoniem met hoop voor de patiënten die eraan deelnemen, en die vervolgens de mogelijkheid hebben om gratis toegang te krijgen tot de meest recente behandelingen.

20 mei is de dag van de klinische studies - België is goed voor 20 % van alle Europese klinische studies naar kankergeneesmiddelen

pharma.be, de koepelorganisatie van een 130-tal  innovatieve farmaceutische bedrijven  actief in België, viert op 20 mei de Dag van de Klinische Studie. Deze dag is een mooie gelegenheid om stil te staan bij iedereen die geholpen wordt en die meehelpt aan klinische proeven. 

Brochure - Focus op klinisch onderzoek in België

Deelnemen aan een klinische studie is de eerste kans die een patiënt krijgt om de potentiële voordelen van een nieuwe, innovatieve behandeling te benutten. Voor sommige patiënten, die op die manier toegang krijgen tot een behandeling voor hun ziekte, kan dit hun leven verlengen of kwalitatiever maken. Daar waar zulke behandeling nog niet eerder bestond en er soms geen alternatief bestaat. Het is deze menselijke impact die er écht toe doet. En daarom streeft pharma.be ernaar om de sterke positie die België vandaag in Europa bekleedt, te behouden.

Kinderen zijn geen “kleine” volwassenen wat geneesmiddelen betreft

Geneesmiddelen voor volwassenen mogen niet zomaar worden toegediend aan kinderen. Zij kunnen immers anders reageren dan volwassenen, de toedieningsvorm is niet steeds aangepast of er kan impact zijn op het groeiproces om maar enkele elementen te noemen. Daarom moeten pediatrische geneesmiddelen ook specifiek voor deze doelgroep worden onderzocht en getest. Dat is vaak geen sinecure. 

Lancering van een netwerk voor pediatrische studies

De recente oprichting van een netwerk voor pediatrische studies is hiervan een zeer goede illustratie. Het werd gelanceerd in samenwerking met verschillende farmaceutische bedrijven in België. 

Terugblik op ons Clinical Trial Forum 2024 - Diversiteit en gelijkheid in klinisch onderzoek in België

Op dinsdag 30 januari 2024 organiseerde pharma.be zijn jaarlijkse Clinical Trial Forum met als titel "Advancing clinical research in Belgium: embracing diversity & equity in clinical trials"

Het was een gelegenheid om de resultaten van de laatste studie van Deloitte over de voetafdruk van klinische studies in België voor te stellen en om verschillende experts de kans te geven een aantal kwesties met betrekking tot de concurrentiekracht van ons land en de begrippen diversiteit en inclusiviteit in onderzoek te bespreken.

België, een hub voor klinisch onderzoek

Een dynamische omgeving voor klinisch onderzoek is essentieel voor de vooruitgang van de gezondheidszorg en de wetenschap ten voordele van patiënten, gezondheidswerkers en onderzoekers van een land. De studie van Deloitte, sinds 2017 uitgevoerd in opdracht van pharma.be, zal het mogelijk maken om de veranderingen in het aantal klinische studies en hun kenmerken (onderzoeksfase, therapeutisch gebied) in België over de jaren heen te volgen, en bijgevolg de competitiviteit van ons land in Europa op dit gebied, en om te zien hoe de omgeving kan worden versterkt om ervoor te zorgen dat België een centrum voor klinische studies blijft. 

clinicaltrial.be: een uniek portaal dat patiënten in contact brengt met klinische proeven

Heel vaak melden patiënten dat zij bij de diagnose niet altijd op de hoogte zijn van de mogelijkheid om aan een klinische studie deel te nemen. Dikwijls is de informatie over klinische proeven enkel in het Engels beschikbaar en bovendien moeilijk te begrijpen. De informatie is op vandaag versnipperd (via allerlei bedrijven, ziekenhuisportalen of via patiëntenorganisaties die alles voor één ziekte proberen te bundelen).

Daarom is het essentieel om over één officiële bron te beschikken die alle goedgekeurde informatie in een geschikte taal aan de verschillende stakeholders kan verstrekken. Patient Centrics - Esperity heeft in samenwerking met patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en de (bio)farmaceutische industrie een uniek webportaal gecreëerd: clinicaltrial.be.

België in Europese top 3 klinische studies. Koppositie komt in gevaar

Klinische studies zijn cruciaal om de doeltreffendheid en veiligheid van nieuwe vaccins of geneesmiddelen te testen. Ze bieden ook waardevolle nieuwe inzichten in het behandelen of voorkomen van ziektes. België staat vandaag nog steeds in de Europese top 3 wat betreft het aantal aanvragen voor klinische studies per inwoner. 

Forum Clinical Trials – Meerwaarde voor de patiënt

België is een Europese leider op vlak van klinische studies. In 2021 werden 574 aanvragen voor klinische studies goedgekeurd. 80 % daarvan kwamen van biofarmaceutische bedrijven. Onze sector is bijgevolg een drijvende kracht voor klinische proeven in België.

Waarom een portaalsite voor klinische studies nuttig is

De razendsnelle evolutie richting innovatieve precisiegeneeskunde verhoogt de druk op de farmaceutische sector, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties om de informatie rond klinische studies sneller naar patiënten te laten doorstromen.

pharma.be verwelkomt een nieuw tijdperk voor klinische proeven in Europa en België

Tot begin dit jaar moest een opdrachtgever in elke bij de proef betrokken lidstaat afzonderlijk een vergunningsaanvraag indienen. Procedures en termijnen verschilden daarbij vaak van land tot land. Sinds 31 januari 2022 is een nieuwe Europese verordening inzake klinische proeven van toepassing. De opdrachtgever van een proef moet voortaan via een centraal Europees portaal één enkele toelatingsaanvraag indienen voor alle lidstaten die aan de klinische proef deelnemen. De indiening van de vergunningsaanvraag wordt dankzij deze verordening een stuk eenvoudiger, zowel wat de vereisten als wat de termijnen betreft.

pharma.be presenteert veelbelovend nieuw design voor klinische proeven i.s.m. Deloitte

Elk jaar brengen onze Belgische biofarmaceutische bedrijven innovatieve geneesmiddelen op de markt. Die betekenen telkens een stap vooruit in de strijd tegen wijdverspreide ziekten als kanker, maar ook tegen bijvoorbeeld zeldzame aandoeningen. Die geneesmiddelen komen er evenwel niet zomaar. Tussen het screenen van moleculen op mogelijke gezondheidsvoordelen en het doosje bij de apotheek, zit gemiddeld 8 tot 14 jaar. In samenwerking met Deloitte publiceert pharma.be een white paper over de nieuwste, veelbelovende ontwikkelingen die het leven van vele patiënten potentieel kunnen verbeteren.

Rondetafel Klinische proeven - 25.01.2022: expertenpanel over centrale rol patiënten en toekomstige ontwikkelingen

Op 25 januari 2022 organiseerde pharma.be een virtuele Rondetafel rond klinische proeven over hoe we in België het best het pad kunnen effenen voor innovatie in klinische proeven en dit ten voordele van de patiënten.

Klinische studies in België – Wat is het belang voor de patiënt en een actuele update

Dankzij het grote aantal klinische studies in ons land krijgen deelnemende patiënten gratis én snel toegang tot de recentste behandelingen (zie 2.3). Deze leidende positie is evenwel geen verworvenheid. Om koploper te blijven, investeren onze bedrijven meer en meer in O&O.

Niet elke nieuwe molecule wordt een medicijn maar de farmasector geeft niet op

Dankzij doorbraken in de geneeskunde werd de afgelopen decennia enorme vooruitgang geboekt in niet alleen een langer leven, maar ook een kwaliteitsvoller leven. Betere, innovatieve geneesmiddelen hebben daar een belangrijke rol bij gespeeld. Maar spijtig genoeg is het werk nog niet af.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!