Kinderen zijn geen “kleine” volwassenen wat geneesmiddelen betreft

Nieuws
Newsletter
Sector
Klinische studies

We mogen daarom heel tevreden zijn dat België heel sterk scoort inzake klinische studies voor pediatrische geneesmiddelen. In 2022 werd 15 % van de pediatrische klinische studies in Europa uitgevoerd in België, hoewel de Belgische bevolking slechts 2,6 % van de Europese bevolking vertegenwoordigt . Bovendien neemt het aantal pediatrische klinische studies in België de laatste jaren toe (+6 % tussen 2016 en 2022). In 2022 waren 8 % van de nieuw toegelaten klinische studies pediatrische studies.

Belgium as a clinical trial location in Europe. Accelerating diversity, equity, and inclusion. Report 2022

De positie van België in klinische studies is dus waardevol voor de burgers en de gemeenschap van professionals in de gezondheidszorg, en moet worden behouden door het behoud van een competitief, innovatief en collaboratief ecosysteem tussen de spelers in het klinisch onderzoek.

Clinical Trials Network

Lancering van een netwerk voor pediatrische studies

De recente oprichting van een netwerk voor pediatrische studies is hiervan een zeer goede illustratie. Het werd gelanceerd in samenwerking met verschillende farmaceutische bedrijven in België. 

Op 19 februari 2024 huldigde professor Filip Lardon, vicedecaan van de Universiteit Antwerpen, deze nieuwe leerstoel in onder de naam "Antwerp Pediatric Clinical Trial network" [1]

Het hoofddoel van deze leerstoel, geïnitieerd door o.a. Professor Stijn Verhulst (UZA en UAntwerpen), is het vergroten van de huidige expertise in pediatrische klinische trials door via een officieel netwerk langdurige samenwerking te stimuleren rond trials in pediatrische vaccinologie en infectieziekten.

Om dit te bereiken bundelt het Departement Kindergeneeskunde van het UZA zijn expertise in klinisch pediatrisch onderzoek met die van de Antwerpse ziekenhuizen GZA en ZNA, en de expertise op het gebied van vaccinatie van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen (Departement Vaccins en Instituut voor Infectieziekten, VAXINFECTIO), zoals professor Stijn Verhulst bij de inhuldiging uitlegde. Het doel van het opzetten van deze institutionele samenwerking en het delen van kennis is om ons land aantrekkelijker te maken voor het uitvoeren van klinische studies op het gebied van vaccins en kinderinfecties. Zoals professor Pierre Vandamme (UA) aangaf in zijn inleiding op de inhuldiging van deze leerstoel, vinden er in ons land een groot aantal klinische studies in het algemeen en vaccinstudies in het bijzonder plaats, maar we moeten ons ecosysteem voor dit onderzoek blijven versterken in een steeds veranderende regelgevende omgeving. Dr. Daan Van Brusselen (ZAS en UAntwerpen) herhaalde tijdens het evenement het belang van vaccinatiecampagnes.

Ontdek een paar foto's van de inhuldiging

Nathalie-Lambot
Nathalie Lambot
Public Health & Clinical Trials Advisor
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!