Innovatieve geneesmiddelen slechts verantwoordelijk voor een fractie van het budget gezondheidszorg

Persbericht
Sector
Gezondheidsbeleid
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid
Markttoegang
Terugbetaling

De prijsstelling en terugbetaling van geneesmiddelen is een proces dat complexer is dan sommigen willen doen voorkomen. Bepaalde elementen kunnen daarom vragen en/of kritiek oproepen. Het is echter belangrijk een aantal zaken zeer duidelijk te stellen: 

 1. Prijzen van geneesmiddelen worden in België niet eenzijdig bepaald door de industrie. In ons land bestaat een uniek systeem waarbij eerst de Prijzencommissie en de Minister van Economische Zaken en vervolgens de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen binnen het RIZIV en de Minister van Sociale Zaken beslissen over de correcte prijs. 
   
 2. De prijzen liggen vast en mogen niet zomaar door bedrijven worden verhoogd. Ook dit moet door dezelfde instanties goedgekeurd worden Dit is een belangrijk element, zeker gezien de alom stijgende kosten van energie, lonen enz. 
   
 3. De reële groei (dus zonder indexering) van de geneesmiddelenuitgaven in 2023 is kleiner dan die voor het gezondheidszorgbudget in zijn geheel. Meer details: hier 
   
 4. De overeenkomsten tussen de Minister van Sociale Zaken en de farmaceutische bedrijven zijn niet geheim. Het systeem van vertrouwelijke overeenkomsten werd jaren geleden opgezet door de toenmalige minister van Volksgezondheid, L. Onkelinx (PS). De besprekingen hiervoor vinden plaats in een werkgroep waarin verschillende partijen (experts) vertegenwoordigd zijn, zoals de wet bepaalt. De minister bekrachtigt de conclusies van de werkgroep. 
   
 5. De ontwikkeling van de geneesmiddelenuitgaven wordt jaarlijks transparant gerapporteerd via het Morse-rapport. Dit omvat ook de behandelingen die onder de overeenkomsten vallen. Parlementsleden en andere stakeholders hebben volledig toegang tot deze informatie. 
   
 6. In de afgelopen jaren hebben deze verschillende overeenkomsten de toegang mogelijk gemaakt tot nieuwe producten waarvoor het niveau van wetenschappelijk bewijs in sommige gevallen nog beperkt was op het moment van markttoelating. Omdat deze producten echter veelbelovend waren, werd besloten om ze onder strikte voorwaarden te vergoeden. Zonder deze overeenkomsten zouden deze geneesmiddelen patiënten niet hebben bereikt of zouden ze patiënten pas veel later hebben bereikt, nadat al het bewijsmateriaal was verzameld. Dit zou hebben betekend dat patiënten geen passende behandeling zouden hebben gekregen. Veel andere lidstaten hebben een vergelijkbaar systeem van vertrouwelijke overeenkomsten met als doel de (snelle) toegang tot innovaties te vergemakkelijken
   
 7. Andere landen zoals Duitsland gaan beduidend sneller over tot de terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen, met evaluatie achteraf. Hierdoor is de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen voor patiënten ruimer bij hen dan in België. Meer info: hier 
   
 8. pharma.be ondersteunt de evaluatie van de waarde van geneesmiddelen op EU niveau. Dit kan bijdragen tot een versterking van de transparantie.
CVen1123a

De overeenkomsten zijn niet geheim. Er zijn vele ogen die hiernaar kijken waaronder de ziekenfondsen, artsen en academici. De wens naar transparantie in het kader van de uitgaven in volksgezondheid is begrijpelijk maar die bestaat. Jaarlijks worden die cijfers in alle transparantie gepubliceerd, inclusief de uitgaven in het kader van de overeenkomsten. Het is niet de taak van het parlement om contracten met toeleveranciers van de overheid af te sluiten. Maar uiteraard is het belangrijk om ook het parlement van een transparante rapportage te voorzien, en dat gebeurt.

Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!