Persbericht - pharma.be betreurt dat discriminerende wet voor innoverende farmaceutische sector niet expliciet is vernietigd

Persbericht
Sector
Caroline-Ven-CEO-2021

"De manier waarop deze maatregel werd genomen is zeer verontrustend", aldus Caroline Ven, CEO van pharma.be "pharma.be heeft zich als verantwoordelijke speler bereid getoond om met de overheid samen te werken om het clawback systeem aan te passen. Deze bijkomende belasting op innovatie heeft een ernstige impact op de activiteiten van de meest innoverende sector in ons land, zowel op de kleine biotechbedrijven als op de middelgrote en grote biofarmaceutische vestigingen en dus ook voor patiënten. pharma.be en zijn leden betreuren deze situatie die een stabiel en billijk kader voor de meest innoverende bedrijven in de weg staat. Het feit dat het verzoek van pharma.be, samen ingediend met meerdere van haar leden, werd afgewezen bij gebrek aan belang omdat er in 2020 geen overschrijding van het geneesmiddelenbudget was, resulteert in een gebrek aan voorspelbaarheid wat van kritisch belang is voor onze bedrijven.”

Karel-Van-De Sompel-2021

"Met zo'n maatregel staat de reputatie van België als 'pharma valley' op het spel", verklaart Karel Van De Sompel, voorzitter van pharma.be "Terwijl de hele wereld naar de innoverende bedrijven heeft gekeken om vaccins en behandelingen te ontwikkelen ter bestrijding van de wereldwijde pandemie, zijn diezelfde bedrijven zwaarder belast, terwijl de bijdrage van anderen werd verlaagd. Dit is een de facto extra belasting op innovatie, die uitsluitend moet worden betaald door bedrijven die hier in België in onderzoek en ontwikkeling investeren en banen creëren. Zeker in het kader van het onlangs aangekondigde ambitieuze plan van de federale regering om onze koppositie te verdedigen is dit onbegrijpelijk.”

Patiënten, mogelijke slachtoffers van dit beleid

Door de goedkeuring van het wetsontwerp werd de bestaande "clawback tax" (een vaste bijdrage van de farmaceutische sector in geval van een budgetoverschrijding) omgevormd tot een zware extra belasting op innovatie. Door de goedkeuring van deze maatregel waren in 2020 alleen de producenten van nieuwe geneesmiddelen aan deze heffing onderworpen, naast de hoge heffingen en aanvullende belastingen die deze bedrijven reeds betalen.

"Om het geneesmiddelenbudget onder controle te houden, moet iedere speler in het veld zijn verantwoordelijkheid (durven) nemen. Tot de goedkeuring van deze maatregel in april 2020 gold de billijke regel dat wie bijdraagt tot de groei - en dus ook tot de eventuele overbesteding - van de begroting, ook betaalt via de terugvorderingsbelasting. Dit maakte deel uit van een geheel van mechanismen die ertoe bijdroegen dat het geneesmiddelenbudget in evenwicht bleef," legt Karel Van De Sompel uit. "Deze regel gaat daar rechtstreeks tegen in en resulteert ineen ongekende discriminatie die wij niet kunnen aanvaarden. De Belgische patiënt loopt het risico het slachtoffer te worden van deze ondoordachte beslissing."

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!