pharma.be past haar Code voor Deontologie aan om haar interacties met patiënten en patiëntenverenigingen te ondersteunen

Newsletter
Informatie
Deontologie & Ethiek

De Code voor Deontologie betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik van pharma.be werd in 2020 voor het laatst gewijzigd. Toen werd de code inhoudelijk grondig gewijzigd teneinde in overeenstemming te zijn met de toen nieuw ingevoerde nieuwe versie van de EFPIA Code of Practice. pharma.be nam toen deze gelegenheid te baat om haar Code voor Deontologie te herzien en te actualiseren. 

Ondertussen heeft pharma.be haar interactie met patiënten en/of patiëntenverenigingen versterkt. Daarom dienen we onze Code voor Deontologie herbekijken. 

Bij klachten vinden patiënten en/of patiëntenorganisaties de huidige DEF-procedure te zwaar en te formeel. pharma.be heeft daarom een niet-bindende klachtenprocedure ontwikkeld, voorgezeten door de voorzitter van het Bureau van de Toezicht op de Geschreven Communicatie (BTGC). De klachtenprocedure is een informele verzoening waarvoor geen kosten worden aangerekend. Het toepassingsgebied van de klachtenprocedure is beperkt tot inbreuken op de regels beoogd door de Code voor Deontologie van pharma.be. Bijwerkingen, productklachten, enz. vallen dus buiten het toepassingsgebied.

pharma.be heeft bijgevolg haar Code voor Deontologie aangepast om er de klachtenprocedure voor patiënten in op te nemen en het mandaat van het BTGC uit te breiden met deze bijkomende verantwoordelijkheid. De procedure omvat een controle van de ontvankelijkheid en een prima facie controle van de gronden, voorafgaand aan de eigenlijke verzoeningsvergadering. 

Het doel is een laagdrempelige en informele uitwisseling van standpunten en verzoening tussen een patiënt of patiëntenorganisatie en een onderneming die lid is van pharma.be. 

De verzoening is mondeling en niet-bindend, zodat partijen vrijuit kunnen praten, zonder advocaten en juristen. Mocht de verzoening mislukken, dan staat het partijen vrij om een DEF-procedure te starten of een klacht in te dienen bij de gewone rechtbanken en hoven.  

Door middel van een bijkomende wijziging aan de code is voorzien dat een DEF-procedure, gestart door een patiënt of patiëntenorganisatie tegen een onderneming die lid is van pharma.be, kosteloos zal zijn voor de patiënt en/of patiëntenorganisatie. Bovendien mogen patiënten en/of patiëntenverenigingen de taal van de procedure – Nederlands of Frans – kiezen, en zijn ze dus niet gebonden door de taal van de locatie van de maatschappelijke zetel het pharma.be-lid waartegen de klacht wordt ingediend.

Deze voorgestelde wijzigingen werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van pharma.be op 13 maart 2024.

Bekijk de aangepaste Code voor Deontologie

Gezien de toenemende samenwerking tussen patiënten organisaties en de innovatieve biofarmaceutische bedrijven, is het belangrijk om een gelijk speelveld te creëren in geval van geschillen. Deze toevoeging aan de Code voor Deontologie is een mooi bewijs dat men ons partnership waardeert en een bewijs van wederzijds vertrouwen. 

Stefan Joris en Inge Van de Velde
Leden van de Patient Advisory Board van pharma.be

Hoofdstuk 3 van de Code voor Deontologie, waarin de samenwerking met patiënten beschreven is, heeft heel wat vragen opgeroepen bij patiëntenorganisaties. Daarom heeft de werkgroep Patient Engagement binnen pharma.be, in samenwerking met patiëntenorganisaties en gevalideerd door de Patient Advisory Board, vorig jaar de regelgeving verduidelijkt door antwoorden te geven op de 28 vragen die gesteld waren.

Patricia
Patricia van Dijck
Politiek & Medisch Directeur
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!