Artikel 10 van de geneesmiddelenwet

Artikel 10 van de Wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964 bevat de algemene regels inzake informatie over geneesmiddelen. Dit wetgevingskader beoogt een correcte en transparante relatie tussen de farmaceutische industrie en de zorgverstrekkers te waarborgen. De onderlinge uitwisseling van kennis is de basis en de stimulans voor wetenschappelijke vooruitgang.

Artikel 10 van de Wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964 bevat de algemene regels inzake informatie over geneesmiddelen. Dit wetgevingskader beoogt een correcte en transparante relatie tussen de farmaceutische industrie en de zorgverstrekkers te waarborgen. De onderlinge uitwisseling van kennis is de basis en de stimulans voor wetenschappelijke vooruitgang.

Artikel 10 bevat de volgende bepalingen

  • een algemeen verbod voor ondernemingen om voordelen toe te kennen aan zorgverstrekkers in verband met het voorschrijven, verstrekken en toedienen van geneesmiddelen
  • een algemeen verbod voor gezondheidswerkers om dergelijke voordelen te ontvangen.

De wetgever heeft echter in artikel 10 in drie uitzonderingen voorzien:

1. Bonussen en voordelen met een te verwaarlozen waarde die verband houden met de uitoefening van het beroep. Op dit punt geldt voor de leden van pharma.be een bijkomende deontologische verplichting, het "Ban on Gifts".

2. Vergoeding voor legitieme diensten van wetenschappelijke aard. Ook hier zijn de leden van pharma.be onderworpen aan specifieke ethische verplichtingen.

Raadpleeg de Code voor deontologie van pharma.be (artikelen 14 en 15)

3. Uitnodiging tot en vergoeding van de kosten van deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten.

Sinds 1 januari 2007 is elke producent of leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen die een professionele zorgverlener wil uitnodigen om deel te nemen aan een wetenschappelijke bijeenkomst die verscheidene opeenvolgende kalenderdagen duurt, verplicht om vooraf een visumaanvraag in te dienen. De zorgverstrekker kan pas aan de wetenschappelijke bijeenkomst deelnemen nadat dit visum is verkregen.

Mdeon

Mdeon, het gemeenschappelijk deontologisch platform van de Belgische partners uit de gezondheidssector, werd op 19 maart 2007 officieel erkend om dit visum af te geven. Het wordt ondersteund door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!