Farmaceutische bedrijven en patiëntenorganisaties ontmoeten elkaar

Newsletter
Sector
Deontologie & Ethiek
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid

Wat is het doel van deze samenwerking?

Patiëntenorganisaties en farmaceutische bedrijven werken steeds vaker samen. Voor de ondernemingen is dit een gelegenheid van onschatbare waarde om meer toegevoegde waarde te genereren door producten en diensten te ontwikkelen die werkelijk beantwoorden aan de behoeften van de patiënten. Vanuit het oogpunt van patiëntenorganisaties vormt de samenwerking met farmaceutische bedrijven een belangrijke ondersteuning bij de ontwikkeling van hun activiteiten en de mogelijkheid om meer betrokken te zijn bij de vormgeving van de gezondheidszorg in België.

Uit een eind 2021 gehouden enquête onder zo'n 30 patiëntenorganisaties blijkt dat deze samenwerking weliswaar legitiem en noodzakelijk is, maar dat er aspecten zijn die verbeterd kunnen worden om er nog meer uit te halen. Het stelde vast wat niet optimaal was in projecten tussen patiënten en bedrijven die gecorrigeerd moesten worden.

Wat staat er op de agenda voor het evenement op 1 december?

Het doel van dit evenement is tweeledig: enerzijds de resultaten van de enquête delen met alle leden van pharma.be, en patiënten de gelegenheid geven deze resultaten te illustreren en de ondernemingen sensibiliseren. Anderzijds zal dit evenement een gelegenheid zijn om in kleine discussiegroepen een dialoog op gang te brengen en samen na te denken over manieren om onze samenwerking te verbeteren.

Het Patient Expert Center (PEC) is ervan overtuigd dat rekening houden met de stem van patiënten een echte meerwaarde betekent voor de activiteiten van overheden, zorginstellingen en farmaceutische bedrijven. Als medeorganisator van het evenement op 1 december zal de PEC haar document "Patient Engagement with Industry" presenteren, waarin acht prioritaire gebieden worden beschreven waarop samenwerking tussen patiëntenorganisaties en farmaceutische bedrijven voor alle partijen toegevoegde waarde heeft.

Voor wie is dit evenement bedoeld?

Dit evenement staat open voor alle patiëntenorganisaties die in België actief zijn en interesse hebben om aan dit project deel te nemen of er meer over te leren, alsook voor bedrijven die lid zijn van pharma.be. Het is een eerste stap naar een nog relevantere en adequatere samenwerking tussen deze twee belangrijke actoren van het gezondheidsstelsel.

In de nieuwsbrief van december zullen wij u informeren over de conclusies van dit evenement en de verdere acties die zullen worden besproken om een betere samenwerking tot stand te brengen.

Marie-Charlotte-Destrée
Marie-Charlotte Destrée
Legal Counsel
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!