Mdeon, een gemeenschappelijk deontologisch platform

Mdeon is een gemeenschappelijk deontologisch platform dat bestaat uit 29 verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, paramedici, ziekenhuistechnici, groothandelaars-distributeurs en producenten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Visumprocedures

Elke producent of leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen die een professionele zorgverstrekker wil uitnodigen om deel te nemen aan een wetenschappelijke bijeenkomst die meerdere opeenvolgende kalenderdagen duurt, moet vooraf een visum verkrijgen.

Mdeon is de officieel erkende instantie, bij Koninklijk Besluit, om dit visum af te leveren. Het platform wordt ondersteund door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en biedt de onderneming en de betrokken zorgverleners de garantie dat de wetenschappelijke bijeenkomst voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Een belangrijk punt is dat Mdeon zich niet alleen richt tot de producenten en leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, maar ook en vooral tot de verstrekkers van gezondheidszorg, aangezien deze beroepsbeoefenaren (samen met de industrie) medeverantwoordelijk zijn voor de naleving van de visumprocedure.

De visumprocedure beoordeelt het programma en gaat na of de aangeboden gastvrijheid op een wetenschappelijke bijeenkomst voldoet aan de cumulatieve voorwaarden die zijn beschreven in artikel 10 van de Wet op de geneesmiddelen.

Een schematisch overzicht van de voorwaarden voor het verkrijgen van een visum is te vinden in onze brochure "Health Ethics"

De erkenning van Mdeon was een belangrijke stap naar volledige autocontrole, maar ook een erkenning van de jarenlange inspanningen van pharma.be en de farmaceutische sector op dit gebied. Alle actoren in de gezondheidszorg nemen nu samen hun verantwoordelijkheid op, met de steun van het FAGG.

Code voor deontologie

In het algemeen heeft Mdeon zich tot taak gesteld pro-actief een kwaliteitskader te scheppen voor de voorlichting over en de promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Dit kader is terug te vinden in de Code voor deontologie van Mdeon en meer in het bijzonder in de regels die de wettelijke criteria uiteenzetten waaraan wetenschappelijke bijeenkomsten van meerdere opeenvolgende kalenderdagen zijn onderworpen, alsook de regels betreffende de vergoeding van prestaties van wetenschappelijke aard.

Mdeon en de Sunshine Act

Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017 werd Mdeon ook erkend om de taken van het FAGG uit te voeren in het kader van de Sunshine Act onder de naam betransparent.be (www.betransparent.be).

Wij nodigen u uit onze pagina "betransparent.be en de Sunshine Act" te raadplegen indien meer wenst te weten over de transparantie tussen farmaceutische bedrijven en actoren in de gezondheidszorg.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!