pharma.be Code voor deontologie

De Code voor deontologie van pharma.be bepaalt de eisen waaraan de sector moet voldoen. Het geeft concreet gestalte aan de verbintenis van ondernemingen tot zelfregulering en tot het op professionele, ethische en transparante wijze opereren.

Al 50 jaar speelt pharma.be een voortrekkersrol op het gebied van deontologie. Zij was met name de eerste vereniging in de sector die al in 1976 van haar leden eiste dat zij een strikte ethische code naleefden. Sindsdien is zij deze Code voor deontologie systematisch blijven ontwikkelen en ziet zij erop toe dat deze strikt wordt nageleefd.

De code voor deontolgoie biedt een kader voor de ontwikkeling van een duurzame relatie met alle partners in de gezondheidssector, van de academische wereld tot artsen, gezondheidsautoriteiten en patiëntenorganisaties. Verschillende instanties zien toe op de strikte naleving van de code en er is ook een transparante procedure ontwikkeld voor het geval van niet-naleving.

Naast het naleven van uitgebreide wettelijke vereisten (d.w.z. wetten en regels die van toepassing zijn op de farmaceutische industrie, zoals de wetgeving inzake geneesmiddelen, mededinging, intellectuele eigendom en gegevensbescherming, evenals de anti-omkopingswetgeving), hebben de bedrijven die lid zijn van pharma.be ermee ingestemd de aanvullende normen die in de Code zijn opgenomen, na te leven.

Wat regelt deze code?

De Code voor deontologie van pharma.be is van toepassing op de middelen die worden gebruikt voor informatie en promotie met betrekking tot geneesmiddelen en op de interacties tussen ondernemingen en beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector, gezondheidsorganisaties en patiëntenorganisaties. De regels omvatten

  • De promotie van voorgeschreven geneesmiddelen bij beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. De informatie die de leden van pharma.be over hun geneesmiddelen verspreiden, wordt nauwlettend in het oog gehouden: deze communicatie moet correct en wetenschappelijk onderbouwd zijn en voldoen aan een reeks formele vereisten;
  • Interacties tussen farmaceutische bedrijven en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, organisaties in de gezondheidszorg en patiëntenorganisaties. Deze interacties moeten voldoen aan strikte kwaliteitsnormen, zodat de objectiviteit van de gezondheidswerker of -organisatie altijd gewaarborgd is.
  • De publicatie van waardeoverdrachten van bedrijven naar gezondheidswerkers, gezondheidsorganisaties en patiëntenorganisaties.

Hoe wordt de naleving gewaarborgd?

Iedereen die van mening is dat deze regels zijn overtreden, kan een klacht indienen. Dit zal op onpartijdige wijze worden onderzocht door de Commissie voor Deontologie en Farmaceutische Ethiek (Commissie DEP) en kan, indien het ontvankelijk en gegrond blijkt te zijn, leiden tot de sancties waarin de Code voorziet.In 2021 werden drie klachten ingediend bij het secretariaat van de Code voor deontologie. Twee van deze geschillen werd beslecht door de DEP-commissie in 2021 en één door de Kamer van Beroep in 2022.

Relevante documenten

De meest recente versie van de Code voor Deontologie van pharma.be, goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 13 maart 2024, wordt weldra gepubliceerd. 

Hieronder vindt u de Code voor Deontologie die op 13 mei 2020 door de Algemene Vergadering werd goedgekeurd.

Het overzicht van de rol- en procedurekosten in verband met de klachtenprocedure

De richtsnoeren betreffende de waarde van maaltijden die aan beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector worden aangeboden in het kader van wetenschappelijke bijeenkomsten en betreffende het begrip "geringe waarde" als bedoeld in artikel 12

De meest recente versie van de Code voor Deontologie van de pharma.be Animal Health Group, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 24 maart 2017

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!