Kankerplan

Ongeveer één op de drie mannen en één op de vier vrouwen krijgt kanker vóór hun 75e verjaardag

Samenwerken om kanker te verslaan

In 2020 werd bij 2,7 miljoen Europeanen kanker vastgesteld en werden 1,3 miljoen overlijdens geregistreerd als gevolg van de ziekte. Kanker is een grote bedreiging voor onze samenleving. Naast de gevolgen voor de gezondheid van de patiënt, heeft kanker ook een grote maatschappelijke en economische impact (naar schatting meer dan 100 miljard euro per jaar).

Europa heeft van kankerbestrijding dan ook een prioriteit gemaakt. De Europese Commissie wil met het “EU’s Beating Cancer Plan” de bestrijding van de ziekte versterken. Preventie en innovatieve technologieën zijn de pijlers. Met het Europese plan wordt kanker vanuit alle invalshoeken aangepakt: preventie, diagnose, behandeling en overleven.

Ons land staat traditioneel sterk in onderzoek en ontwikkeling. België hoort bij de top voor wat betreft het aantal klinische studies in Europa. Het gevolg daarvan is een versnelde toegang tot medische innovaties en nieuwe geneesmiddelen. En dat resulteert in hoopgevende cijfers. Bij bepaalde types kanker is de evolutie zelfs ronduit spectaculair. Voor mensen met borstkanker is tussen 2000 en 2019 het totale overlevingspercentage, vijf jaar na de diagnose, gestegen van 85 % naar 91 %. Het aantal longkankerpatiënten dat één jaar na de diagnose nog in leven is, ligt tien keer hoger dan in 1995. Bij metastatische huidkanker is het aantal patiënten dat vijf jaar na de diagnose nog leeft eveneens vertienvoudigd, van 5% naar 50%. Deze effecten zijn grotendeels te danken aan nieuwe geneesmiddelen.

Desalniettemin blijft kankerbestrijding en preventie ook in België cruciaal. De sector vraagt om samenwerking aan een ambitieus nationaal plan met een holistische benadering van de problematiek (naar Europees model) voor een effectievere aanpak van het kankerbeleid met blijvende aandacht voor innovatie. Samen kunnen patiënten, burgers, instellingen, de academische wereld en het bedrijfsleven het voortouw nemen bij het begrijpen van kanker en gezamenlijk een manier vinden om het aan te pakken. Door sterke partnerschappen en samenwerkingsverbanden kunnen we het leven van de kankerpatiënten van vandaag – en van de patiënten van morgen – verbeteren in België.

Caroline Ven

De sector vraagt een constructieve en toekomstgerichte dialoog over kankerbestrijding in België. Een sterk en innovatief kankerbeleid is en blijft absoluut noodzakelijk, vanuit zowel menselijk als economisch perspectief.”

Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!