Persbericht - pharma.be onderstreept belang innovatieve geneesmiddelen in de strijd tegen kanker

Persbericht
Sector
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid
Markttoegang

Terwijl verleden jaar het Covid-19 virus wereldwijd toesloeg, stierven in Europa ongeveer 1,3 miljoen mensen aan de gevolgen van kanker. Indien er geen bijkomende actie wordt ondernomen zal dit aantal tegen 2035 met 25 % oplopen, waardoor kanker de eerste overlijdensoorzaak wordt. De nood aan samenwerking tussen landen in de strijd tegen deze ziekte is groter dan ooit. Wij steunen daarom het initiatief van de Europese Unie om een Europees kankerplan op poten te zetten.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat er ook vooruitgang is geboekt. De Belgische bevolking leeft, dankzij vooruitgang in de geneeskunde, langer en gezonder. De studie die pharma.be liet uitvoeren "Twenty years of high societal impact – The Value of Medicines in Belgium", toont aan dat in de afgelopen 20 jaar, de levensverwachting van de werkende bevolking met 3,4 jaar is toegenomen. Alleen al in 2017 betekende dat een extra bijdrage van 5,4 miljard euro aan de nationale economie, waarvan 73 % is toe te schrijven aan nieuwe geneesmiddelen.

In de afgelopen 20 jaar is het aantal chemotherapieën of hormonale behandelingen van borstkanker van 8 naar 19 gestegen, een toename van 237 % ! De duur van de behandelingen en het aantal bijwerkingen is eveneens flink gedaald. Het totale overlevingspercentage na 5 jaar voor mensen met borstkanker is tussen 2000 en 2019 gestegen van 85 % naar 91 %.

Het op de markt brengen van vaccins tegen baarmoederhalskanker zou het aantal gevallen met 90 % kunnen terugdringen, of zelfs de ziekte volledig uitroeien. De totale maatschappelijke kost voor baarmoederhalskanker bedraagt in België 94,4 miljoen euro per jaar. De jaarlijkse vaccinatiekost bedraagt 24 miljoen euro. Dankzij het vaccin wordt een daling van 90 % van de gevallen verwacht, waardoor de winst tot 69,5 miljoen euro kan bedragen.

Caroline Ven, CEO de pharma.be: "Geneesmiddelen spelen een essentiële rol in de behandeling van kanker. België heeft een belangrijke positie in onderzoek, ontwikkeling en productie van deze medicijnen en behandelmethodes. Zonder de inspanningen en investeringen van de innovatieve geneesmiddelensector voor onze samenleving, wordt de strijd tegen kanker zeer moeilijk. Daarnaast zal de levenskwaliteit in België lager zijn, de economische voordelen minder en het sterftecijfer beduidend hoger. De sector blijft zich inspannen om nieuwe, betere geneesmiddelen te ontwikkelen om zo, ook aan kankerpatiënten, perspectief te bieden. Maar de samenwerking tussen de betrokken partijen is belangrijker dan ooit."

Meer weten over het Europese kankerplan

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!