“Stronger than cancer together!”

Newsletter
Informatie
Gezondheidsbeleid
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid

In 2022 publiceerde de Stichting tegen Kanker samen met de Belgian Board of Oncology (voormalige College van Oncologie), het Belgisch Kankerregister en Sciensano de Belgische Kankerbarometer, die duidelijke verbeterpunten aan het licht bracht met betrekking tot o.a. primaire preventie, screening, diagnose en behandeling, de nazorg en leven na kanker en de palliatieve zorg. 

Ook het in het leven roepen van de Belgische mirrorgroep voor Europe’s Beating Cancer Plan (EBCP) toont aan dat er nog nood aan verbetering in de kankerzorg in Europa en België is. België is dankzij de mirrorgroep reeds actief in een (groot) aantal Europees gefinancierde projecten, maar desondanks blijft er behoefte aan een Belgische visie met een meer geïntegreerde aanpak, duidelijke ambitie, doelstellingen en bijbehorende financiering. Dit is het doel van een vernieuwd kankerplan.

Niet enkel de leden van pharma.be zijn deze mening toegedaan maar ook de oncologen, vertegenwoordigd door de Belgian Society of Medical Oncology (BSMO), de hematologen, via de Belgian Hematology Society (BHS) alsook de pediatrische oncologen, via de Belgian Society of Pediatric Hematoly Oncology (BSPHO) en de patiënten, vertegenwoordigd door de voorzitster Elke Stienissen van het patiëntencommittee van BHS. Samen hebben wij de handen in elkaar geslagen om na te denken hoe we dit het beste zouden kunnen aanpakken.

Aangezien er in juni 2024 verkiezingen zijn, leek het nu het optimale moment om onze politici te informeren over de nood van een hernieuwd kankerplan. Daarom heeft de focusgroep Kankerplan van pharma.be samen met de vertegenwoordigers van BSMO, BHS en BSPHO op 14 maart in Brussel een rondetafel georganiseerd voor onze politici waarbij ook o.a. vertegenwoordigers van de Stichting tegen Kanker, Kom op tegen Kanker, het Belgisch Kankerregister, FOD Volksgezondheid, Sciensano Cancer Center, de Belgian Board of Oncology, Patient Expert Center en de patiëntenvereniging Prolong aanwezig waren.

Ronde tafel Kanker

Tijdens deze rondetafel werden de talloze uitdagingen van vandaag rond preventie, screening en behandeling van kanker alsook de mogelijke oplossingen besproken, die onderdeel zouden moeten uitmaken van zo’n hernieuwd kankerplan. Het aantal problemen (en opportuniteiten) alsook de aard is impressionant:

  • “We hebben krachtige beleidsbeslissingen nodig die de beïnvloedbare risicofactoren voor kanker, zoals alcohol, tabak en ongezonde voeding, kunnen verminderen.” (Prof. Punie)
  • “België is een gematigde of minder dan gematigde speler in Europa als het gaat om de toegang en tijd tot de beschikbaarheid van nieuwe kankertherapieën. Het verbeteren hiervan is cruciaal om de voordelen van wetenschappelijke vooruitgang over te dragen aan onze Belgische bevolking.” (Prof. Punie)
  • “België is actief geweest in het werven van patiënten in klinische onderzoeken, maar we lopen achter bij de goedkeuring van een aantal belangrijke geneesmiddelen die de resultaten voor patiënten verbeteren. Er is een heroverweging nodig van het goedkeuringsproces voor geneesmiddelen.” (Prof. De Azambuja)
  • “Vacinnet moet buiten Vlaanderen worden uitgebreid, naar het hele land.” en “Patiënten met hematologische kankers moeten na de behandeling meestal opnieuw worden gevaccineerd, maar het probleem is dat vaccins voor hen niet worden vergoed omdat ze geen kinderen meer zijn.” (Prof. André)
  • “Combinatietherapieën: betere resultaten, maar de terugbetaling is ingewikkeld, zeker als er twee bedrijven bij betrokken zijn.” (Prof. André)
  • “Het volgende Kankerplan zal falen als we het aantal verpleegsters en artsen die voor kankerpatiënten zorgen niet substantieel kunnen verhogen.” (Prof. André, Prof. De  Azambuja)
  •  “Kinderen met kanker zijn een zeer specifieke groep en hebben daarom een unieke focus nodig.” (Prof. van Damme)
  • "Elke 6 uur verliest een patiënt de strijd tegen prostaatkanker. Laten we de kracht van gerichte PSA-tests omarmen, want elke diagnose telt in onze strijd tegen deze ziekte."  (Dr. Marc Claessens, BVU)
  • “Een goede samenwerking tussen de overheid, professionele zorgverleners, farmaceutische bedrijven en patiëntenorganisaties is de sleutel tot een betere levenskwaliteit voor patiënten met kanker én hun naasten.” (Elke Stienissen)

De aanwezige politici van Open VLD, N-VA, Les Engagés en Groen waren allen van mening dat een hernieuwing van het kankerplan deel zou moeten uitmaken van hun regeerakkoord. 

pharma.be dankt alle deelnemers voor hun actieve participatie en hoopt met deze rondetafel en met de daaruit voortvloeiende acties hieraan bij te dragen en dat dit zal leiden tot een snellere kankerdiagnose en een betere kankerbehandeling voor alle inwoners van België.

Ronde tafel Kanker
Marjan Willaert
Marjan Willaert
Policy Advisor – Market Access
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!