Nood aan een nieuw kankerplan voor België

Persbericht
Sector
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid
Onderzoek en ontwikkeling

Behandeling van kanker

Op het vlak van de behandeling van kanker valt goed nieuws op te tekenen. De voorbije decennia zijn er steeds betere en preciezere behandelingen beschikbaar. Deze verhogen niet alleen de overlevingskansen maar ook de levenskwaliteit van patiënten met kanker. De gezondheidswinst voor bijvoorbeeld mensen met een uitgezaaid melanoom (huidkanker) is ronduit indrukwekkend: in 2010 was slechts 1 op de 20 patiënten 5 jaar na de diagnose nog in leven, in 2019 was dat dankzij de komst van immunotherapieën gestegen tot 1 op de 2 patiënten. Ook in de behandeling van andere, zowel vaak voorkomende als zeldzame vormen van kanker, zijn reuzenstappen vooruitgezet (zie het Report to Society 2023 van pharma.be, 3.1). 

Deze successen zijn het werk van járen investeringen, want klinisch onderzoek is risicovol, duur en tijdrovend en de slaagkansen zijn beperkt. Slechts één op de 10 moleculen komt uiteindelijk op de markt. Toch blijft de biofarmaceutische sector continu inzetten op de zoektocht naar nieuwe behandelingen. België is daarbij absolute koploper. 1 op de 5 kankeronderzoeken die in 2022 in Europa werden uitgevoerd, gebeurden in België. Opvallende aantallen als we bedenken dat ons land qua bevolking slechts 2,6% van de EU27 vertegenwoordigt. In 2022 alleen al investeerde de sector in België elke dag ruim 15 miljoen euro in onderzoek & ontwikkeling (O&O), voor een totaalbedrag van 5,7 miljard euro. 

De inspanningen van de biofarmaceutische sector alleen zijn evenwel onvoldoende om kanker een halt toe te roepen. Kankerpatiënten moeten ook snel toegang tot nieuwe behandelingen kunnen krijgen. Op dat vlak scoort het gezondheidszorgsysteem bij ons beduidend minder dan bijvoorbeeld in de andere landen van de EU-6. De Belgische Kankerbarometer 2022 ziet daarnaast nog andere belangrijke verbeterpunten, onder meer op het vlak van preventie en screening. Deze verbeterpunten kunnen enkel gerealiseerd worden mits een duidelijke geïntegreerde aanpak over de diverse beleidsniveaus en -domeinen heen. 

Het laatste Belgische Kankerplan dateert al van 2008 en is na 15 jaar aan een grondige update toe. Het houdt immers onvoldoende rekening met de laatste nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen in kankerzorgbehandelingen. Het speelt ook te weinig in op de nieuwe Europese aanbevelingen, bijvoorbeeld inzake screenings1. Zo stelt de Europese Raad een streefcijfer van 90% voorop voor screenings van borst-, baarmoederhals- en colorectale kanker, een doelstelling die we in België lang niet halen. Een inhaalbeweging, ondersteund door de overheid, dringt zich dan ook op.

CVen portret

“Er is duidelijk werk aan de winkel, op diverse vlakken. De aanpak van kanker moet terug bovenaan de politieke agenda in België komen, op alle beleidsniveaus. pharma.be pleit dan ook voor het opmaken van een actueel kankerplan in overleg met de industrie en andere betrokken partijen. Dit kankerplan moet duidelijke doelstellingen vooropstellen en geïntegreerd inzetten op preventie, vroegtijdige opsporing, diagnose, behandeling en palliatieve zorg. Een koppeling aan gerichte financiering en een continue monitoring moet maken dat we die doelstellingen gezamenlijk ook kunnen realiseren en de opmars van kanker in ons land eindelijk kunnen afremmen.”

Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!