De ‘Farmaceutische Strategie voor Europa’ van de Europese Commissie - Waar gaat het over en waarom is dit belangrijk?

Nieuws
Newsletter
Informatie
Sector
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid
Markttoegang
Terugbetaling

Voorstel van de Europese Commissie

De ‘Farmaceutische Strategie voor Europa’ is een uitgebreid voorstel van de Europese Commissie om de Europese wetgeving voor geneesmiddelen te moderniseren. Inclusief de wetgeving die betrekking heeft op geneesmiddelen voor kinderen en geneesmiddelen voor zeldzame ziekten. De laatste keer dat dit gebeurde is alweer zo’n 20 jaar geleden.

Het voorstel van de Europese Commissie is dan ook belangrijk. Zowel voor patiënten, farmaceutische bedrijven, alsook voor onze economie en onze onafhankelijkheid van andere werelddelen. En dit niet alleen op Europees vlak, maar zeker óók voor België.

Prioriteiten van de Europese Commissie

In de voorstellen heeft de Europese Commissie een aantal prioriteiten aangeduid, want op al deze vlakken zijn verbeteringen gewenst én mogelijk:

  • dat patiënten toegang hebben tot betaalbare geneesmiddelen,
  • dat er wordt tegemoetgekomen aan onvervulde medische behoeften van patiënten,
  • dat de innovatie en het concurrentievermogen van de innovatieve biofarmaceutische industrie in de EU wordt ondersteund.

Om met het laatste punt te beginnen, 25 jaar geleden kwam ongeveer de helft van de nieuwe geneesmiddelen uit Europa. Nu komt slechts een vijfde van de nieuwe geneesmiddelen uit Europa. Investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling (O&O/R&D) hebben Europa verlaten. En deze trend heeft zich in versterkte mate doorgezet. In 2002 besteedden de Verenigde Staten 2 miljard dollar meer aan O&O dan Europa; vandaag de dag is dat verschil opgelopen tot 25 miljard dollar.

Van groot belang dat innovatie hier blijft plaatsvinden

En wij horen jullie denken: die farmaceutische innovatie zal toch wel blijven plaatsvinden, het maakt totaal niet uit of dat in De Verenigde Staten, China of in Europa gebeurt.

Inderdaad, die innovatie zal blijven plaatsvinden, toch is het tegelijkertijd van groot belang dat innovatie hier blijft plaatsvinden:

  • het is belangrijk voor Europese patiënten
  • het is belangrijk voor Europese banen en onze economie
  • het is belangrijk voor de Europese veerkracht en autonomie

Het is belangrijk voor Europese patiënten, omdat deze dan al in een vroeg stadium (klinisch onderzoek) in aanmerking kunnen komen voor nieuwe, innovatieve, state-of-the-art behandelingen die een kans op genezing of een verbetering van levenskwaliteit kunnen bieden.

Het is belangrijk voor Europese banen en onze economie, omdat wanneer innovatieve O&O hier plaatsvindt dit hier jobs en economische groei oplevert, niet elders.

Als de Covid-19 pandemie ons iets heeft geleerd, is het wel dat een veerkrachtig Europa een Europa is dat naast een open economie ook een grotere mate van autonomie, van onafhankelijkheid van bijvoorbeeld de Verenigde Staten en China, heeft.

België heeft een krachtig biofarmaceutisch ecosysteem en een grote innovatieve biofarmaceutische sector, de wetsvoorstellen van de Europese Commissie zijn dus van relatief groter belang voor ons.

Oplossingen voor toegankelijkheid van geneesmiddelen

Nu terugkomend op de eerste prioriteit van de Commissie. Er zijn zowel in Europa als in België problemen met de toegankelijkheid van patiënten tot geneesmiddelen, en dit om verschillende redenen.

Echter: toegankelijkheidsproblemen dienen op nationaal vlak te worden opgelost én dienen te worden opgelost met toegankelijkheidssoplossingen. Niet door een verminderde bescherming van intellectuele eigendom in Europa. Dit zou er namelijk toe kunnen leiden dat regio’s buiten Europa nóg aantrekkelijker worden om aldaar te gaan investeren.

Specifieke stimulansmaatregelen voor innovatie (‘incentives’) en diverse vormen van bescherming van intellectuele eigendom zijn een belangrijke motor achter de ontwikkeling van veel nieuwe behandelingen van (ultra)zeldzame ziekten en van veel geneesmiddelen voor kinderen. Zonder deze stimulansmaatregelen en bescherming zouden deze geneesmiddelen simpelweg nooit zijn ontwikkeld.

En om toegankelijkheidsproblemen te verminderen hoeven we niet te sleutelen aan stimulansmaatregelen of diverse vormen van bescherming van intellectuele eigendom. Enkele concrete voorstellen die toegankelijkheidsproblemen oplossen met toegankelijkheidssoplossingen:

  • Intussen is onze sector een Europa-breed initiatief gestart om de onderliggende oorzaken van het gebrek aan toegankelijkheid te onderzoeken, om op basis daarvan concrete acties voor te stellen.
  • De innovatieve Europese farmaceutische industrie verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk, in ieder geval binnen de 2 jaar, in alle EU-lidstaten aanvragen voor prijs en terugbetaling van hun geneesmiddelen in te dienen.
  • Om de toegankelijkheid voor patiënten in armere lidstaten te verbeteren vragen wij om een dialoog met belanghebbenden over een op koopkracht-gebaseerde gedifferentieerde prijsstelling voor armere lidstaten.

Dit is een kans voor open doel die zich maar één keer in een generatie voordoet. Met een juiste en gebalanceerde inrichting van de nieuwe wetsvoorstellen kunnen we de achteruitgang van de sector in Europa stoppen en proberen ongedaan te maken: voor onze patiënten, banen, economie en autonomie:

Steun innovatie, stimuleer toegankelijkheid!

Hoe ziet het vervolg eruit?

De publicatie van de definitieve tekst van de voorstellen van de Europese Commissie wordt in de komende maanden verwacht. Daarna volgt de gewone wetgevingsprocedure, waar het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie beide over het wetsvoorstel van de Europese Commissie stemmen, al dan niet in meerdere lezingen. Gezien de omvang en de aard van de herziening van de wetgeving kan dit proces meerdere jaren duren.

The EU pharma strategy what is it about and why is it important
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!