PharmaScan BeLux: nieuw platform voor betere kwaliteit van data over verdeling van ziekenhuisgeneesmiddelen

Nieuws
Persbericht
Sector
Data en digitalisering

De stijgende noodzaak aan meer kwaliteitsvolle data over het verdelen van geneesmiddelen naar ziekenhuizen groeit jaar over jaar. Zo moeten bedrijven bijvoorbeeld nauwgezet de budgetimpact kunnen aantonen bij de lancering van nieuwe medicijnen alsook de verdere marktevoluties kunnen opvolgen, o.m. als er zich concurrerende geneesmiddelen aandienen.

Het PharmaScan BeLux platform zal verdeeldata van geneesmiddelen aan ziekenhuizen, enkel op basis van volumes op verpakkingsniveau, rechtstreeks bij de geneesmiddelenbedrijven halen. Het betreft alle geneesmiddelen binnen de ziekenhuisomgeving, of ze nu op voorschrift, terugbetaald of zonder voorschrift zijn. Gevoelige data als patiënteninformatie, prijzen of voorschriften van de artsen worden niet geregistreerd.

Bedrijven kunnen deelnemer  worden van PharmaScan BeLux vanaf september dit jaar. Na een uitgebreide marktstudie blijkt dat zo’n 40 bedrijven nu al aangeven deel te willen nemen. Het platform staat open voor alle geneesmiddelenbedrijven actief op de Belgische markt die bereid zijn hun data onder te brengen in de databank, ook niet-leden van pharma.be of Medaxes.

Verdere evoluties van het systeem zijn te verwachten. De ontwikkeling van een geïntegreerde oplossing voor het Groot-Hertogdom-Luxemburg staat nu al op de radar.

CEO van de nieuwe organisatie wordt Michel Collard zoals de eerste Raad van Bestuur intussen besliste.

Caroline Ven, CEO pharma.be: PharmaScan BeLux is een nieuwe, afzonderlijke organisatie opgezet als resultaat van een operationele samenwerking tussen pharma.be en Medaxes. De ambitie is om dé betrouwbare bron te worden voor informatie over de verdeling van geneesmiddelen aan ziekenhuizen. De kwaliteit van de data staat bij dit initiatief daarom voorop. Het zal onze leden niet alleen toelaten om de levering van geneesmiddelen nog beter te organiseren, maar ook om bijvoorbeeld hun aanvraagdossiers voor terugbetaling beter te onderbouwen met meer betrouwbare marktdata

Joris Van Assche, managing director Medaxes: “Vertrekkend van hun eigen strategische doelstellingen vinden onze koepels elkaar nu in een gemeenschappelijk project. PharmaScan BeLux zal de kwaliteit van de data over het gebruik van geneesmiddelen in de ziekenhuizen aanzienlijk verbeteren. Daar zullen finaal alle stakeholders beter van worden. Zo zullen bv. goedkope off patent geneesmiddelen in betere omstandigheden naar de markt kunnen gebracht worden en zal het voorraadmanagement ervan beter ondersteund kunnen worden!”

Michel Collard, CEO PharmaScan BeLux vzw : "PharmaScan BeLux is geïnspireerd op soortgelijke en al lang bestaande initiatieven in andere Europese landen. De in die landen ingevoerde modellen voor het bundelen van gegevens over de verdeling van geneesmiddelen vormen een betrouwbare bron van informatie voor het volledige ecosysteem van de gezondheidszorg. PharmaScan BeLux zal werken met de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied van vertrouwelijkheid, privacy en aggregatie van gegevens".

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!